Headhunting jako metoda rekrutacji specjalistów w branży ICT

master
dc.abstract.enThe thesis covers the most important theoretical issues related to recruitment and its methods, in particular the subject of headhunting is presented. The information and communication technology (ICT) industry was characterized and the difficulties that recruiters specializing in this field may encounter were pointed out. The aim of the research, the conclusions of which are presented in this thesis, was to verify the hypothesis based on the literature review, that is, to check whether headhunting is an effective method of recruiting employees in the ICT industry, whether one of the main problems in recruiting in the ICT industry is the lack of specialists available on the labor market and whether headhunters choose the ICT industry as a specialization because of its rapid growth. Two groups of recruitment professionals were invited for the individual in-depth interviews - five headhunters, as well as five people from in-house HR departments involved in staff selection. The study revealed how challenging the search for employees in the ICT field can be. Problems such as increasing salaries expected by developers or a significant shortage of candidates on the labor market force recruiters to use effective recruitment methods in order to close vacancies that are assigned to them. Among the most effective methods of recruitment are headhunting and referral systems.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z rekrutacją i jej metodami, w szczególności przedstawiono tematykę headhuntingu. Przybliżono charakterystykę branży teleinformatycznej (ICT) z zaznaczeniem trudności, jakie napotykają rekruterzy specjalizujący się w tym obszarze. Celem badań, z których wnioski przedstawiono w pracy, było zweryfikowanie słuszności hipotez postawionych na podstawie przeglądu literatury, a więc sprawdzenie, czy headhunting to skuteczna metoda rekrutacji pracowników w branży ICT, czy jednym z głównych problemów w rekrutacji w branży ICT jest brak wystarczającej liczby specjalistów dostępnych na rynku pracy oraz czy headhunterzy wybierają branżę ICT jako specjalizację z powodu jej dynamicznego rozwoju. Do pogłębionych wywiadów indywidualnych zaproszono dwie grupy specjalistów ds. rekrutacji – pięciu headhunterów, a także pięć osób z wewnętrznych działów personalnych zajmujących się doborem kadr. Badanie ukazało, jak dużym wyzwaniem może być poszukiwanie pracowników w obszarze ICT. Problemy takie jak stale rosnące oczekiwane przez programistów wynagrodzenie czy znaczny niedobór kandydatów na rynku pracy powoduje, że rekruterzy muszą posiłkować się skutecznymi metodami rekrutacji, aby udało im się zamknąć wakaty, które są im przydzielone. Wśród najskuteczniejszych metod znalazły się headhunting oraz systemy poleceń.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorWójcik, Elizapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2021-10-28T21:41:57Z
dc.date.available2021-10-28T21:41:57Z
dc.date.submitted2021-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-147995-280233pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282178
dc.languagepolpl
dc.subject.enICT – headhunting – recruitmentpl
dc.subject.plheadhunting – rekrutacja – teleinformatykapl
dc.titleHeadhunting jako metoda rekrutacji specjalistów w branży ICTpl
dc.title.alternativeHeadhunting as a method of recruiting ICT industry professionalspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis covers the most important theoretical issues related to recruitment and its methods, in particular the subject of headhunting is presented. The information and communication technology (ICT) industry was characterized and the difficulties that recruiters specializing in this field may encounter were pointed out. The aim of the research, the conclusions of which are presented in this thesis, was to verify the hypothesis based on the literature review, that is, to check whether headhunting is an effective method of recruiting employees in the ICT industry, whether one of the main problems in recruiting in the ICT industry is the lack of specialists available on the labor market and whether headhunters choose the ICT industry as a specialization because of its rapid growth. Two groups of recruitment professionals were invited for the individual in-depth interviews - five headhunters, as well as five people from in-house HR departments involved in staff selection. The study revealed how challenging the search for employees in the ICT field can be. Problems such as increasing salaries expected by developers or a significant shortage of candidates on the labor market force recruiters to use effective recruitment methods in order to close vacancies that are assigned to them. Among the most effective methods of recruitment are headhunting and referral systems.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono najważniejsze zagadnienia teoretyczne związane z rekrutacją i jej metodami, w szczególności przedstawiono tematykę headhuntingu. Przybliżono charakterystykę branży teleinformatycznej (ICT) z zaznaczeniem trudności, jakie napotykają rekruterzy specjalizujący się w tym obszarze. Celem badań, z których wnioski przedstawiono w pracy, było zweryfikowanie słuszności hipotez postawionych na podstawie przeglądu literatury, a więc sprawdzenie, czy headhunting to skuteczna metoda rekrutacji pracowników w branży ICT, czy jednym z głównych problemów w rekrutacji w branży ICT jest brak wystarczającej liczby specjalistów dostępnych na rynku pracy oraz czy headhunterzy wybierają branżę ICT jako specjalizację z powodu jej dynamicznego rozwoju. Do pogłębionych wywiadów indywidualnych zaproszono dwie grupy specjalistów ds. rekrutacji – pięciu headhunterów, a także pięć osób z wewnętrznych działów personalnych zajmujących się doborem kadr. Badanie ukazało, jak dużym wyzwaniem może być poszukiwanie pracowników w obszarze ICT. Problemy takie jak stale rosnące oczekiwane przez programistów wynagrodzenie czy znaczny niedobór kandydatów na rynku pracy powoduje, że rekruterzy muszą posiłkować się skutecznymi metodami rekrutacji, aby udało im się zamknąć wakaty, które są im przydzielone. Wśród najskuteczniejszych metod znalazły się headhunting oraz systemy poleceń.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Eliza
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2021-10-28T21:41:57Z
dc.date.available
2021-10-28T21:41:57Z
dc.date.submittedpl
2021-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-147995-280233
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282178
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ICT – headhunting – recruitment
dc.subject.plpl
headhunting – rekrutacja – teleinformatyka
dc.titlepl
Headhunting jako metoda rekrutacji specjalistów w branży ICT
dc.title.alternativepl
Headhunting as a method of recruiting ICT industry professionals
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Krakow
10
Poznan
10
Warsaw
7
Wroclaw
6
Torun
4
Kalisz
2
Ashburn
1
Beijing
1
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available