PROCES KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC ORAZ BADAŃ NAUKOWYCH NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM. BADANIA W DZIAŁANIU

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to present the results realized in action. The research problem that was undertaken concerned how to improve the process of commercialization of works and scientific research of the employees of the Jagiellonian University. Commercialization is an important process to make a patent valuable and profitable.The research methods used include observation, interview and questionnaire research. The cited work presents the course of the research problem being carried out, as well as the analysis and diagnosis of the problem occurring in the institution. The challenges related to the discussed research problem were also analyzed.The intended result of the study is primarily the development of an implementation plan that will effectively help to improve and solve the problem described in the following work. This plan contains a situational description, suggestions for change and a solution for those affected by the problem presented. Diagnosing the challenges and difficulties in the organization related to the commercialization of works and research. Concepts based on research in action as well as knowledge and project management were the decisive factors to consider in this paper.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników zrealizowanego w działaniu. Problem badawczy jaki został podjęty dotyczył tego, w jaki sposób poprawić proces komercjalizacji prac oraz badań naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komercjalizacja to ważny proces, który ma za zadanie uczynić dany patent za wartościowy oraz zdolny do przynoszenia zysku. Do użytych metod przeprowadzonych badań należą obserwacja, wywiad oraz badanie ankietowe. W przytoczonej pracy został dokładnie przedstawiony przebieg realizowanego problemu badawczego, analiza i diagnoza problemu występującego w instytucji. Przeanalizowane zostały również wyzwania związane z poruszonym problem badawczym. Zamierzony rezultatem przeprowadzonego badania jest przede wszystkim opracowanie planu wdrożenia, który skutecznie pomoże poprawić i rozwiązać problem opisany w poniższej pracy. Plan ten zawiera opis sytuacyjny, propozycje zmiany i rozwiązanie dla osób dotkniętych przedstawionym problemem. Zdiagnozowanie wyzwań i utrudnień w organizacji związanych z komercjalizacją prac oraz badań. Do podjęcia rozważań w niniejszej pracy, zdecydowały koncepcje oparte na badaniach w działaniu oraz zarządzaniu wiedzą i projektami.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573 pl
dc.contributor.authorKoza, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573 pl
dc.contributor.reviewerJałocha, Beatapl
dc.date.accessioned2021-10-22T21:35:42Z
dc.date.available2021-10-22T21:35:42Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148193-221789pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281401
dc.languagepolpl
dc.subject.enresearch in action, project management, implementation work, knowledge management, scientific research, commercializationpl
dc.subject.plbadania w działaniu, zarządzanie projektami, praca wdrożeniowa, zarządzanie wiedzą, badania naukowe, komercjalizacjapl
dc.titlePROCES KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC ORAZ BADAŃ NAUKOWYCH NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM. BADANIA W DZIAŁANIUpl
dc.title.alternativePROCESS OF COMMERCIALIZATION OF THE RESULTS OF WORKS AND RESEARCH AT THE JAGIELLON UNIVERSITY. RESEARCH IN ACTIONpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to present the results realized in action. The research problem that was undertaken concerned how to improve the process of commercialization of works and scientific research of the employees of the Jagiellonian University. Commercialization is an important process to make a patent valuable and profitable.The research methods used include observation, interview and questionnaire research. The cited work presents the course of the research problem being carried out, as well as the analysis and diagnosis of the problem occurring in the institution. The challenges related to the discussed research problem were also analyzed.The intended result of the study is primarily the development of an implementation plan that will effectively help to improve and solve the problem described in the following work. This plan contains a situational description, suggestions for change and a solution for those affected by the problem presented. Diagnosing the challenges and difficulties in the organization related to the commercialization of works and research. Concepts based on research in action as well as knowledge and project management were the decisive factors to consider in this paper.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników zrealizowanego w działaniu. Problem badawczy jaki został podjęty dotyczył tego, w jaki sposób poprawić proces komercjalizacji prac oraz badań naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komercjalizacja to ważny proces, który ma za zadanie uczynić dany patent za wartościowy oraz zdolny do przynoszenia zysku. Do użytych metod przeprowadzonych badań należą obserwacja, wywiad oraz badanie ankietowe. W przytoczonej pracy został dokładnie przedstawiony przebieg realizowanego problemu badawczego, analiza i diagnoza problemu występującego w instytucji. Przeanalizowane zostały również wyzwania związane z poruszonym problem badawczym. Zamierzony rezultatem przeprowadzonego badania jest przede wszystkim opracowanie planu wdrożenia, który skutecznie pomoże poprawić i rozwiązać problem opisany w poniższej pracy. Plan ten zawiera opis sytuacyjny, propozycje zmiany i rozwiązanie dla osób dotkniętych przedstawionym problemem. Zdiagnozowanie wyzwań i utrudnień w organizacji związanych z komercjalizacją prac oraz badań. Do podjęcia rozważań w niniejszej pracy, zdecydowały koncepcje oparte na badaniach w działaniu oraz zarządzaniu wiedzą i projektami.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573
dc.contributor.authorpl
Koza, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Bogacz-Wojtanowska, Ewa - 101573
dc.contributor.reviewerpl
Jałocha, Beata
dc.date.accessioned
2021-10-22T21:35:42Z
dc.date.available
2021-10-22T21:35:42Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148193-221789
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281401
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
research in action, project management, implementation work, knowledge management, scientific research, commercialization
dc.subject.plpl
badania w działaniu, zarządzanie projektami, praca wdrożeniowa, zarządzanie wiedzą, badania naukowe, komercjalizacja
dc.titlepl
PROCES KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW PRAC ORAZ BADAŃ NAUKOWYCH NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM. BADANIA W DZIAŁANIU
dc.title.alternativepl
PROCESS OF COMMERCIALIZATION OF THE RESULTS OF WORKS AND RESEARCH AT THE JAGIELLON UNIVERSITY. RESEARCH IN ACTION
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
3
Lublin
2
Wroclaw
2
Andrychow
1
Dublin
1
Gdansk
1
Katowice
1
Nowy Sącz
1
Polanica-Zdrój
1

No access

No Thumbnail Available