Źródła i charakterystyka antropogenicznych sferul

master
dc.abstract.enSolid fuels combustion results in emission of various components to the atmosphere. Spherical forms differing in chemical composition are present in these pollutions. After deposition in sediments spherical forms can be considered as marker of the Anthropocene. The term “Anthropocene” is widely recognized in the scientific community as an informal unit of geological time, distinguished by changes introduced by men on the planet. To formalize this new epoch, a strictly delineated stratotype (GSSP) is needed, which has been researched since 2009 by the interdisciplinary Anthropocene Working Group established by the International Stratigraphy Commission. The changes that have taken place on the Earth’s surface with the advent of man and the progressive technological development have been extensively described in the literature. The aim of the study was to describe and compare spheres from the combustion of hard coal in home and power plant furnaces. The chemical composition of spherical forms, their size and internal structure were characterized, and these features were correlated with each other in order to find relationship. The vast majority in both cases are aluminosilicate spherules, the size of which is in the range of 2,5 < x < 10 µm but Fe rich particles are also present. In the case of spherical forms formed in household furnaces, a greater variety of chemical composition has been demonstrated.pl
dc.abstract.plSpalanie paliw stałych wiąże się z emisją do atmosfery zanieczyszczeń, wśród których występują kuliste formy (sferule) o zróżnicowanym składzie chemicznym. Po depozycji z atmosfery stają się charakterystycznym składnikiem osadów i mogą być traktowane jako wskaźnik antropocenu. Termin “antropocen” jest szeroko rozpoznawalny w środowisku naukowym jako nieformalna jednostka czasu geologicznego, wyróżniająca się zmianami, jakie wprowadził człowiek na planecie. Aby sformalizować tę nową epokę geologiczną, potrzebny jest ściśle wyznaczony stratotyp (GSSP), nad którym prace badawcze prowadzi od 2009 roku interdyscyplinarna Grupa Robocza ds. Antropocenu (AWG, Anthropocene Working Group) powołana przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii. Zmiany, jakie zaszły na powierzchni Ziemi wraz z pojawieniem się człowieka i postępującym rozwojem technologicznym są obszernie opisywane w literaturze. Celem pracy było opisanie i porównanie sferul, pochodzących ze spalania węgla kamiennego w paleniskach domowych oraz elektrowni opalanej węglem kamiennym. Scharakteryzowany został skład chemiczny form kulistych, rozmiar oraz struktura wewnętrzna, a także cechy te skorelowano ze sobą, w celu odnalezienia zależności. Zdecydowana większość w obu przypadkach to sferule glinokrzemianowe, których wielkość mieści się w przedziale 2,5 µm < x < 10 µm. Występują także sferule zdominowane przez Fe. Jednak w przypadku form kulistych powstających w paleniskach domowych, wykazana została większa różnorodność składu chemicznego.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMichalik, Marek - 130514 pl
dc.contributor.authorFuglewicz, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMichalik, Marek - 130514 pl
dc.contributor.reviewerWójcik-Tabol, Patrycja - 132766 pl
dc.date.accessioned2021-10-22T21:32:59Z
dc.date.available2021-10-22T21:32:59Z
dc.date.submitted2021-10-22pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-141707-209201pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281385
dc.languagepolpl
dc.subject.enSpherules, spherical forms, solid fuel combustion, household furnaces, power plants, Anthropocenepl
dc.subject.plsferule, formy kuliste, spalanie paliw stałych, paleniska domowe, elektrownie, antropocenpl
dc.titleŹródła i charakterystyka antropogenicznych sferulpl
dc.title.alternativeSources and characteristics of anthropogenic spherulespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Solid fuels combustion results in emission of various components to the atmosphere. Spherical forms differing in chemical composition are present in these pollutions. After deposition in sediments spherical forms can be considered as marker of the Anthropocene. The term “Anthropocene” is widely recognized in the scientific community as an informal unit of geological time, distinguished by changes introduced by men on the planet. To formalize this new epoch, a strictly delineated stratotype (GSSP) is needed, which has been researched since 2009 by the interdisciplinary Anthropocene Working Group established by the International Stratigraphy Commission. The changes that have taken place on the Earth’s surface with the advent of man and the progressive technological development have been extensively described in the literature. The aim of the study was to describe and compare spheres from the combustion of hard coal in home and power plant furnaces. The chemical composition of spherical forms, their size and internal structure were characterized, and these features were correlated with each other in order to find relationship. The vast majority in both cases are aluminosilicate spherules, the size of which is in the range of 2,5 < x < 10 µm but Fe rich particles are also present. In the case of spherical forms formed in household furnaces, a greater variety of chemical composition has been demonstrated.
dc.abstract.plpl
Spalanie paliw stałych wiąże się z emisją do atmosfery zanieczyszczeń, wśród których występują kuliste formy (sferule) o zróżnicowanym składzie chemicznym. Po depozycji z atmosfery stają się charakterystycznym składnikiem osadów i mogą być traktowane jako wskaźnik antropocenu. Termin “antropocen” jest szeroko rozpoznawalny w środowisku naukowym jako nieformalna jednostka czasu geologicznego, wyróżniająca się zmianami, jakie wprowadził człowiek na planecie. Aby sformalizować tę nową epokę geologiczną, potrzebny jest ściśle wyznaczony stratotyp (GSSP), nad którym prace badawcze prowadzi od 2009 roku interdyscyplinarna Grupa Robocza ds. Antropocenu (AWG, Anthropocene Working Group) powołana przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii. Zmiany, jakie zaszły na powierzchni Ziemi wraz z pojawieniem się człowieka i postępującym rozwojem technologicznym są obszernie opisywane w literaturze. Celem pracy było opisanie i porównanie sferul, pochodzących ze spalania węgla kamiennego w paleniskach domowych oraz elektrowni opalanej węglem kamiennym. Scharakteryzowany został skład chemiczny form kulistych, rozmiar oraz struktura wewnętrzna, a także cechy te skorelowano ze sobą, w celu odnalezienia zależności. Zdecydowana większość w obu przypadkach to sferule glinokrzemianowe, których wielkość mieści się w przedziale 2,5 µm < x < 10 µm. Występują także sferule zdominowane przez Fe. Jednak w przypadku form kulistych powstających w paleniskach domowych, wykazana została większa różnorodność składu chemicznego.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Michalik, Marek - 130514
dc.contributor.authorpl
Fuglewicz, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Marek - 130514
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik-Tabol, Patrycja - 132766
dc.date.accessioned
2021-10-22T21:32:59Z
dc.date.available
2021-10-22T21:32:59Z
dc.date.submittedpl
2021-10-22
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-141707-209201
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281385
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Spherules, spherical forms, solid fuel combustion, household furnaces, power plants, Anthropocene
dc.subject.plpl
sferule, formy kuliste, spalanie paliw stałych, paleniska domowe, elektrownie, antropocen
dc.titlepl
Źródła i charakterystyka antropogenicznych sferul
dc.title.alternativepl
Sources and characteristics of anthropogenic spherules
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Warsaw
3
Poznan
2
Romainville
2
Dublin
1
Gdansk
1
Grodzisk Mazowiecki
1
Krakow
1
Skorogoszcz
1

No access

No Thumbnail Available