Lehahayer

Permanent URI for this community

Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich to czasopismo wydawane przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ormianie polscy to społeczność wielowiekowa i choć nigdy nie byli oni liczni, wytworzyli znaczący dorobek kulturowy, który funkcjonował i nadal jest żywotny w kulturze polskiej. Jako fragment diaspory ormiańskiej pełnili kiedyś niezwykle istotną rolę względem swojego macierzystego narodu ormiańskiego.

Czasopismo "Lehahayer" (po ormiańsku oznacza to polscy Ormianie) ma na celu zintensyfikować badania nad tym tytułowym zagadnieniem, wprowadzić je na nowo do świadomości naukowej. .

Strona internetowa Lehahayer