Badania porównawcze plazmy indukowanej laserem z zastosowaniem optycznej spektroskopii emisyjnej i laserowego rozpraszania Thomsona

thesis
dc.abstract.enThe thesis concerns diagnostic of nanosecond laser-induced plasma in argon at atmospheric pressure. The results include electron concentration and electron temperature, excitation temperatures in argon atomic and ionic systems as well as ionization temperature. The electron temperature and concentration were determined using the laser Thomson scattering method while the optical emission methods were applied for determining excitation and ionization temperatures and electron concentration. In the latter case methods of the Boltzmann and Saha-Boltzmann plots and the Stark broadening of emission spectral lines were utilized. Based on the quasi-static, quasihomogeneity and the McWhirter criteria, the state of plasma thermodynamic equilibrium was verified at various stages of its evolution. Moreover, the effect of the sampling pulse in the Thomson scattering method on the plasma state was investigated.pl
dc.abstract.plPraca zawiera wyniki badań diagnostycznych plazmy indukowanej nanosekundowymi impulsami laserowymi w środowisku argonu pod ciśnieniem atmosferycznym. Diagnostyka plazmy obejmowała wyznaczenie koncentracji swobodnych elektronów oraz temperatur: elektronowej, jonizacyjnej i wzbudzeniowych z osobna dla układu atomów i jonów argonu. Koncentraqa elektronów i ich temperatura były wyznaczane metoda laserowego rozpraszania Thomsona. Z kolei, metody optycznej spektroskopii emisyjnej zostały użyte do wyznaczenia temperatur wzbudzeniowych i jonizacyjnej a także koncentracji elektronów używając do tego celu odpowiednio wykresów Boltzmanna i Sahy-Boltzmanna oraz rozszerzenie Starka linii emisyjnych. W oparciu o warunki kwazi-statycznosci, kwazi-jednorodności i kryterium McWhirtera zweryfikowano stan równowagi termodynamicznej plazmy na rożnych etapach jej ewolucji. Ponadto, zbadano wpływ impulsu próbkującego w metodzie rozpraszania Thomsona na stan samej plazmy.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiegopl
dc.contributor.advisorDzierżęga, Krzysztof - 127858 pl
dc.contributor.authorPięta, Tomasz - 151518 pl
dc.contributor.institutionUniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiegopl
dc.contributor.reviewerOchlawa, Wiesławpl
dc.contributor.reviewerPisarczyk, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2021-08-17T08:21:03Z
dc.date.available2021-08-17T08:21:03Z
dc.date.openaccess0
dc.date.submitted2020-09-28pl
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 121-138pl
dc.description.physicalXVII, [1], 138pl
dc.description.versionostateczna wersja autorska (postprint)
dc.identifier.callnumberDokt. 2020/122pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/277197
dc.languagepolpl
dc.placeKrakówpl
dc.rightsCopyright*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.simpleviewWolny dostęp
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enlaser-induced plasmapl
dc.subject.enoptical emission spectroscopypl
dc.subject.enlaser Thompson scatteringpl
dc.subject.enlocal thermodynamic equilibriumpl
dc.subject.plplazma laserowapl
dc.subject.ploptyczna spektroskopia emisyjnapl
dc.subject.pllaserowe rozpraszanie Thomsonapl
dc.subject.pllokalna równowaga termodynamicznapl
dc.titleBadania porównawcze plazmy indukowanej laserem z zastosowaniem optycznej spektroskopii emisyjnej i laserowego rozpraszania Thomsonapl
dc.typeThesispl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
pieta_badania_porownawcze_plazmy_indukowanej_laserem_2020.pdf
1