Badanie wpływu białka KHNYN na odpowiedź komórki na stres oraz zdolność do proliferacji

master
dc.abstract.enThe KHNYN is an enigmatic protein. It contains the KH domain responsible for the interaction with nucleic acids, the NYN domain with endonuclease activity and the CUBAN domain, which determines the interaction with ubiquitin and the NEDD8 protein. Scientific studies on the KHNYN protein indicate its participation in the defense of cells against viruses. KHNYN in interaction with the ZAP and TRIM25 proteins inhibit HIV 1 replication by degrading its RNA. The following work focuses on the KHNYN protein as a regulator of cellular stress response and the impact of KHNYN on cell proliferation. Thanks to the creation of appropriate protein constructs and the use of fluorescence and phase-contrast microscopy methods, it was shown that overexpression of the KHNYN protein causes a significant decrease in the amount of stress granules in cells exposed to sodium arsenite. The NYN domain in the KHNYN protein seems to be important for interaction with stress granules. Moreover, overexpression of the KHNYN protein in cells significantly reduces the ability of cells to proliferate and survive. In this case also the NYN domain is essential to maintain the effect of the KHNYN protein on cell proliferation and survival.pl
dc.abstract.plKHNYN jest mało poznanym białkiem. Posiada ono domenę KH, odpowiedzialną za oddziaływanie z kwasami nukleinowymi, domenę NYN o aktywności endonukleazowej oraz domenę CUBAN, która warunkuje oddziaływanie z ubikwityną i białkiem NEDD8. Prace poświęcone białku KHNYN wskazują na jego udział w obronie komórek przed wirusami. KHNYN wraz z białkami ZAP oraz TRIM25 powodują zahamowanie replikacji wirusa HIV 1 poprzez degradację jego RNA.Niniejsza praca skupia się na białku KHNYN, jako regulatorze odpowiedzi komórki na stres oraz na wpływie KHNYN na proliferację komórek. Dzięki stworzeniu odpowiednich konstruktów białkowych oraz przy zastosowaniu metod mikroskopii fluorescencyjnej i kontrastowo-fazowej sprawdzono wpływ nadekspresji białka KHNYN na ilość granul stresowych w komórkach poddanych działaniu arseninu sodu. Zanalizowano również istotność domeny NYN białka KHNYN w tym procesie. Ponad to określono wpływ białka KHNYN na zdolność komórek do proliferacji i przeżycia.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKasza, Aneta - 128703 pl
dc.contributor.authorRejdych, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKasza, Aneta - 128703 pl
dc.contributor.reviewerHorwacik, Irena - 128351 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:48:51Z
dc.date.available2021-06-29T21:48:51Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-151224-232183pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275459
dc.languagepolpl
dc.subject.enKHNYN, cell stress, stress granules, proliferationpl
dc.subject.plKHNYN, stres komórkowy, granule stresowe, proliferacjapl
dc.titleBadanie wpływu białka KHNYN na odpowiedź komórki na stres oraz zdolność do proliferacjipl
dc.title.alternativeKHNYN protein as a regulator of cell stress response and proliferationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The KHNYN is an enigmatic protein. It contains the KH domain responsible for the interaction with nucleic acids, the NYN domain with endonuclease activity and the CUBAN domain, which determines the interaction with ubiquitin and the NEDD8 protein. Scientific studies on the KHNYN protein indicate its participation in the defense of cells against viruses. KHNYN in interaction with the ZAP and TRIM25 proteins inhibit HIV 1 replication by degrading its RNA. The following work focuses on the KHNYN protein as a regulator of cellular stress response and the impact of KHNYN on cell proliferation. Thanks to the creation of appropriate protein constructs and the use of fluorescence and phase-contrast microscopy methods, it was shown that overexpression of the KHNYN protein causes a significant decrease in the amount of stress granules in cells exposed to sodium arsenite. The NYN domain in the KHNYN protein seems to be important for interaction with stress granules. Moreover, overexpression of the KHNYN protein in cells significantly reduces the ability of cells to proliferate and survive. In this case also the NYN domain is essential to maintain the effect of the KHNYN protein on cell proliferation and survival.
dc.abstract.plpl
KHNYN jest mało poznanym białkiem. Posiada ono domenę KH, odpowiedzialną za oddziaływanie z kwasami nukleinowymi, domenę NYN o aktywności endonukleazowej oraz domenę CUBAN, która warunkuje oddziaływanie z ubikwityną i białkiem NEDD8. Prace poświęcone białku KHNYN wskazują na jego udział w obronie komórek przed wirusami. KHNYN wraz z białkami ZAP oraz TRIM25 powodują zahamowanie replikacji wirusa HIV 1 poprzez degradację jego RNA.Niniejsza praca skupia się na białku KHNYN, jako regulatorze odpowiedzi komórki na stres oraz na wpływie KHNYN na proliferację komórek. Dzięki stworzeniu odpowiednich konstruktów białkowych oraz przy zastosowaniu metod mikroskopii fluorescencyjnej i kontrastowo-fazowej sprawdzono wpływ nadekspresji białka KHNYN na ilość granul stresowych w komórkach poddanych działaniu arseninu sodu. Zanalizowano również istotność domeny NYN białka KHNYN w tym procesie. Ponad to określono wpływ białka KHNYN na zdolność komórek do proliferacji i przeżycia.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kasza, Aneta - 128703
dc.contributor.authorpl
Rejdych, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Kasza, Aneta - 128703
dc.contributor.reviewerpl
Horwacik, Irena - 128351
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:48:51Z
dc.date.available
2021-06-29T21:48:51Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-151224-232183
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275459
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KHNYN, cell stress, stress granules, proliferation
dc.subject.plpl
KHNYN, stres komórkowy, granule stresowe, proliferacja
dc.titlepl
Badanie wpływu białka KHNYN na odpowiedź komórki na stres oraz zdolność do proliferacji
dc.title.alternativepl
KHNYN protein as a regulator of cell stress response and proliferation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Franklin Park
1
Lubin
1
Marilao
1
Pune
1
Trzciana
1

No access

No Thumbnail Available