Samoocena, aspiracje, orientacja motywacyjna oraz kształtowanie pracy wśród wolantariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Badania różnicowe.

master
dc.abstract.enThe goal of this study was to examine self-esteem, aspirations, motivational orientations and job crafting among volunteers of two different social programs of the NGO WIOSNA – Noble Gift and the Academy of the Future. An additional goal was to search for correlations within these groups. In the study took part 122 participants, including 72 volunteers of Noble Gift and 50 volunteers of the Academy of the Future. There were used different research tools - Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), Aspiration Index (AI), General Causality Orientation Scale (GCOS) and Job Crafting Questionnair (JCQ). The results showed that volunteers of the Noble Gift have greater extent crafting their job within the relationship than volunteers of the Academy of the Future and that volunteers with more experience and higher education more often craft their job. Compared to the general population, volunteers turned out to craft their duties more often. It was also discovered that there is a positive relationship between job crafting and the autonomous orientation of all volunteers.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była ocena wybranych charakterystyk - samooceny, aspiracji, orientacji motywacyjnych oraz kształtowania pracy - wśród wolontariuszy dwóch różniących się od siebie programów społecznych Stowarzyszenia WIOSNA – Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości. Uwzględniono także różnice między wolontariuszami w obrębie stażu, wykształcenia oraz płci. Dodatkowo poszukiwano różnic między wolontariuszami i populacją ogólną, a także zależności między zmiennymi. W badaniu udział wzięło 122 uczestników, w tym 72 wolontariuszy Szlachetnej Paczki i 50 wolontariuszy Akademii Przyszłości. Wykorzystane zostały narzędzia badawcze - Skala Samooceny Rosenberga (SES), Indeks Aspiracji (IA), Kwestionariusz Orientacji Motywacyjnych (GCOS) oraz Kwestionariusz Kształtowania Pracy (JCQ). Wyniki pokazały m.in., że wolontariusze Szlachetnej Paczki w większym stopniu kształtują swoją pracę w obrębie relacji, niż wolontariusze Akademii Przyszłości, a także że wolontariusze z większym stażem i wyższym wykształceniem częściej dokonują kształtowania pracy. W porównaniu z populacją ogólną natomiast wolontariusze okazali się dużo częściej dokonywać kształtowania pracy. Podczas analizy wyników zaobserwowano również pozytywny związek kształtowania pracy z orientacją autonomiczną wśród wszystkich wolontariuszy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.contributor.authorBuczko, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.contributor.reviewerKusik, Dianapl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:48:03Z
dc.date.available2021-06-29T21:48:03Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-151080-226511pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275455
dc.languagepolpl
dc.subject.enSelf-esteem, Aspirations, Motivation, Motivational Orientation, Job Crafting, Volunteering Work, Noble Gift, Academy of the Future, NGOspl
dc.subject.plSamoocena, Aspiracje, Motywacja, Orientacja Motywacyjna, Kształtowanie Pracy, Wolontariat, Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości, Organizacje Pozarządowepl
dc.titleSamoocena, aspiracje, orientacja motywacyjna oraz kształtowanie pracy wśród wolantariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Badania różnicowe.pl
dc.title.alternativeSelf-assessment, aspirations, motivational orientation and job crafting among volunteers of Noble Gift and the Academy of the Future. Differential studies.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of this study was to examine self-esteem, aspirations, motivational orientations and job crafting among volunteers of two different social programs of the NGO WIOSNA – Noble Gift and the Academy of the Future. An additional goal was to search for correlations within these groups. In the study took part 122 participants, including 72 volunteers of Noble Gift and 50 volunteers of the Academy of the Future. There were used different research tools - Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), Aspiration Index (AI), General Causality Orientation Scale (GCOS) and Job Crafting Questionnair (JCQ). The results showed that volunteers of the Noble Gift have greater extent crafting their job within the relationship than volunteers of the Academy of the Future and that volunteers with more experience and higher education more often craft their job. Compared to the general population, volunteers turned out to craft their duties more often. It was also discovered that there is a positive relationship between job crafting and the autonomous orientation of all volunteers.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była ocena wybranych charakterystyk - samooceny, aspiracji, orientacji motywacyjnych oraz kształtowania pracy - wśród wolontariuszy dwóch różniących się od siebie programów społecznych Stowarzyszenia WIOSNA – Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości. Uwzględniono także różnice między wolontariuszami w obrębie stażu, wykształcenia oraz płci. Dodatkowo poszukiwano różnic między wolontariuszami i populacją ogólną, a także zależności między zmiennymi. W badaniu udział wzięło 122 uczestników, w tym 72 wolontariuszy Szlachetnej Paczki i 50 wolontariuszy Akademii Przyszłości. Wykorzystane zostały narzędzia badawcze - Skala Samooceny Rosenberga (SES), Indeks Aspiracji (IA), Kwestionariusz Orientacji Motywacyjnych (GCOS) oraz Kwestionariusz Kształtowania Pracy (JCQ). Wyniki pokazały m.in., że wolontariusze Szlachetnej Paczki w większym stopniu kształtują swoją pracę w obrębie relacji, niż wolontariusze Akademii Przyszłości, a także że wolontariusze z większym stażem i wyższym wykształceniem częściej dokonują kształtowania pracy. W porównaniu z populacją ogólną natomiast wolontariusze okazali się dużo częściej dokonywać kształtowania pracy. Podczas analizy wyników zaobserwowano również pozytywny związek kształtowania pracy z orientacją autonomiczną wśród wszystkich wolontariuszy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.contributor.authorpl
Buczko, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.contributor.reviewerpl
Kusik, Diana
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:48:03Z
dc.date.available
2021-06-29T21:48:03Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-151080-226511
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275455
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Self-esteem, Aspirations, Motivation, Motivational Orientation, Job Crafting, Volunteering Work, Noble Gift, Academy of the Future, NGOs
dc.subject.plpl
Samoocena, Aspiracje, Motywacja, Orientacja Motywacyjna, Kształtowanie Pracy, Wolontariat, Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości, Organizacje Pozarządowe
dc.titlepl
Samoocena, aspiracje, orientacja motywacyjna oraz kształtowanie pracy wśród wolantariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Badania różnicowe.
dc.title.alternativepl
Self-assessment, aspirations, motivational orientation and job crafting among volunteers of Noble Gift and the Academy of the Future. Differential studies.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
9
Zamość
4
Prudnik
3
Dublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Khulna
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available