Motywacje pracowników i aktywistów w działaniu organizacji świadczących pomoc migrantom i uchodźcom w Polsce

licenciate
dc.abstract.enMotivations of employees and activists in organizations that provide assistance to migrants and refugees in Poland is a very timely topic, however, poorly researched. The aim of the study is to deepen the knowledge of factors that motivate employees of aid organizations to provide assistance to migrants and refugees, and indirectly, to identify problems characteristic for the entire aid sector. In order to find answers to these questions, individual in-depth interviews with representatives of organizations of different status, who have been involved in the course of the analyzed process for at least 5 years, were conducted. There was also an online survey prepared and it was addressed to people who deal with the issue for a shorter period of time, in a less formalized way. The paper also includes information on legal acts regulating the operation of particular organisations and information on the beneficiaries of aid activities.pl
dc.abstract.plKwestia motywacji pracowników i aktywistów w działaniu organizacji świadczących pomoc migrantom i uchodźcom w dobie globalnego kryzysu migracyjnego jest kwestią niezwykle aktualną, ale też słabo zbadaną. Przedmiotem rozważań podjętych w pracy jest zgłębienie wiedzy na temat czynników motywujących pracowników organizacji pomocowych do świadczenia pomocy migrantom i uchodźcom, a także pośrednio, zidentyfikowanie problemów charakterystycznych dla całego sektora pomocowego. Poszukując odpowiedzi na te pytania zostały przeprowadzone wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielkami organizacji o różnym statusie, zaangażowanym od co najmniej pięciu lat w przebieg omawianego procesu, a także została sporządzona ankieta internetowa, skierowana do osób, które zajmują się omawianym problemem krócej, w sposób mniej sformalizowany. W pracy znajdą się również informacje na temat aktów prawnych, regulujących sposób działania poszczególnych organizacji oraz informacje na temat beneficjentów działań pomocowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek, Adam - 101350 pl
dc.contributor.authorGwardecki, Kacperpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWalaszek, Adam - 101350 pl
dc.contributor.reviewerKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:43:59Z
dc.date.available2021-06-29T21:43:59Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudymigracje międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-150583-175513pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275423
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation, non-governmental organisations, migrants, refugeespl
dc.subject.plmotywacja, organizacje pozarządowe, migranci, uchodźcypl
dc.titleMotywacje pracowników i aktywistów w działaniu organizacji świadczących pomoc migrantom i uchodźcom w Polscepl
dc.title.alternativeMotivations of employees and activists in organizations that provide assistance to migrants and refugees in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Motivations of employees and activists in organizations that provide assistance to migrants and refugees in Poland is a very timely topic, however, poorly researched. The aim of the study is to deepen the knowledge of factors that motivate employees of aid organizations to provide assistance to migrants and refugees, and indirectly, to identify problems characteristic for the entire aid sector. In order to find answers to these questions, individual in-depth interviews with representatives of organizations of different status, who have been involved in the course of the analyzed process for at least 5 years, were conducted. There was also an online survey prepared and it was addressed to people who deal with the issue for a shorter period of time, in a less formalized way. The paper also includes information on legal acts regulating the operation of particular organisations and information on the beneficiaries of aid activities.
dc.abstract.plpl
Kwestia motywacji pracowników i aktywistów w działaniu organizacji świadczących pomoc migrantom i uchodźcom w dobie globalnego kryzysu migracyjnego jest kwestią niezwykle aktualną, ale też słabo zbadaną. Przedmiotem rozważań podjętych w pracy jest zgłębienie wiedzy na temat czynników motywujących pracowników organizacji pomocowych do świadczenia pomocy migrantom i uchodźcom, a także pośrednio, zidentyfikowanie problemów charakterystycznych dla całego sektora pomocowego. Poszukując odpowiedzi na te pytania zostały przeprowadzone wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielkami organizacji o różnym statusie, zaangażowanym od co najmniej pięciu lat w przebieg omawianego procesu, a także została sporządzona ankieta internetowa, skierowana do osób, które zajmują się omawianym problemem krócej, w sposób mniej sformalizowany. W pracy znajdą się również informacje na temat aktów prawnych, regulujących sposób działania poszczególnych organizacji oraz informacje na temat beneficjentów działań pomocowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek, Adam - 101350
dc.contributor.authorpl
Gwardecki, Kacper
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek, Adam - 101350
dc.contributor.reviewerpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:43:59Z
dc.date.available
2021-06-29T21:43:59Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
migracje międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-150583-175513
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275423
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation, non-governmental organisations, migrants, refugees
dc.subject.plpl
motywacja, organizacje pozarządowe, migranci, uchodźcy
dc.titlepl
Motywacje pracowników i aktywistów w działaniu organizacji świadczących pomoc migrantom i uchodźcom w Polsce
dc.title.alternativepl
Motivations of employees and activists in organizations that provide assistance to migrants and refugees in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Sisak
10
Krakow
6
Warsaw
6
Wroclaw
4
Lodz
3
Dobrodzień
2
Thessaloniki
2
Bialystok
1
Boguszów-Gorce
1
Dedeliskes
1

No access

No Thumbnail Available