Partycypacja społeczna w sprawowaniu władzy publicznej na szczeblu lokalnym

licenciate
dc.abstract.enThe thesis describes institutions appearig in Polish law which allow social participation in the exercise of public authority at the local level. The introduction is focused on historical background of regulations which constitute legal basis to get people involved in governance.The main part of the thesis concentrates on direct democracy’s institutions like: local referendum and public consultations with their special form – civic budget. Civic budget was also compered to the village fund – another construction occuring at the local level. The thesis also describes the civic resolution initiative at the local government unit.pl
dc.abstract.plPraca opisuje przewidziane w polskim porządku prawnym instytucje, które umożliwiają partycypację społeczeństwa w sprawowaniu władzy publicznej na szczeblu lokalnym. Zagadnienia wstępne koncentrują się wokół przedstawienia rysu historycznego regulacji, które po transformacjach ustrojowych stanowią prawną podstawę do zaangażowania obywateli w proces rządzenia.Następnie w pracy zostały omówione formy demokracji bezpośredniej: referendum lokalne oraz konsultacje społeczne wraz z ich szczególną formą, jaką jest budżet obywatelski. Został on zestawiony z funduszem sołeckim jako kolejną konstrukcją umożliwiającą społeczności lokalnej dysponowanie częścią środków publicznych. W pracy zostaje również omówiona obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w jednostkach samorządu terytorialnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.contributor.authorŻezała, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.contributor.reviewerSkorczyńska, Ewa - 132223 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:43:22Z
dc.date.available2021-06-29T21:43:22Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-150291-260331pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275419
dc.languagepolpl
dc.subject.enparticipation, society, direct democracy, local government unit, local referendum, public consultations, civic budget, village fund, civic resolution initiativepl
dc.subject.plpartycypacja, społeczeństwo, demokracja bezpośrednia, jednostka samorządu terytorialnego, referendum lokalne, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, fundusz sołecki, obywatelska inicjatywa uchwałodawczapl
dc.titlePartycypacja społeczna w sprawowaniu władzy publicznej na szczeblu lokalnympl
dc.title.alternativeSocial participation in the exercise of public authority at the local levelpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis describes institutions appearig in Polish law which allow social participation in the exercise of public authority at the local level. The introduction is focused on historical background of regulations which constitute legal basis to get people involved in governance.The main part of the thesis concentrates on direct democracy’s institutions like: local referendum and public consultations with their special form – civic budget. Civic budget was also compered to the village fund – another construction occuring at the local level. The thesis also describes the civic resolution initiative at the local government unit.
dc.abstract.plpl
Praca opisuje przewidziane w polskim porządku prawnym instytucje, które umożliwiają partycypację społeczeństwa w sprawowaniu władzy publicznej na szczeblu lokalnym. Zagadnienia wstępne koncentrują się wokół przedstawienia rysu historycznego regulacji, które po transformacjach ustrojowych stanowią prawną podstawę do zaangażowania obywateli w proces rządzenia.Następnie w pracy zostały omówione formy demokracji bezpośredniej: referendum lokalne oraz konsultacje społeczne wraz z ich szczególną formą, jaką jest budżet obywatelski. Został on zestawiony z funduszem sołeckim jako kolejną konstrukcją umożliwiającą społeczności lokalnej dysponowanie częścią środków publicznych. W pracy zostaje również omówiona obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w jednostkach samorządu terytorialnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.contributor.authorpl
Żezała, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.contributor.reviewerpl
Skorczyńska, Ewa - 132223
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:43:22Z
dc.date.available
2021-06-29T21:43:22Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-150291-260331
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275419
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
participation, society, direct democracy, local government unit, local referendum, public consultations, civic budget, village fund, civic resolution initiative
dc.subject.plpl
partycypacja, społeczeństwo, demokracja bezpośrednia, jednostka samorządu terytorialnego, referendum lokalne, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, fundusz sołecki, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
dc.titlepl
Partycypacja społeczna w sprawowaniu władzy publicznej na szczeblu lokalnym
dc.title.alternativepl
Social participation in the exercise of public authority at the local level
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
70
Views per month
Views per city
Olkusz
7
Bochnia
6
Krakow
6
Gdansk
5
Poznan
5
Strzegowo
5
Warsaw
5
Lublin
3
Wolbrom
3
Wroclaw
3

No access

No Thumbnail Available