Wpływ zewnętrznych środków finansowych na rozwój gminy, na przykładzie Gminy Pszczyna

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this bachelor’s thesis is to show the external financial resources of the municipality and to demonstrate the influence of these funds on the development of the municipality. At the beginning, were made the general characteristics of the municipality and its importance as the basic unit of local government and the commune's budget. In the further part of the work, was made an analysis of the general subsidies and the targeted subsidies from the state budget, taking into account the criteria and assumptions for their transfer. An attempt was also made to demonstrate the impact of financial resources from EU funds. Finally, was analyzed the percentage ratio of the discussed sources in total incomes of the Pszczyna Municipality and was determined their significance.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej jest wykazanie zewnętrznych środków finansowych gminy i wykazanie wpływu tych środków na rozwój gminy. Na początku dokonano ogólnej charakterystyki gminy i jej znaczenia jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu gminy. W dalszej części pracy, dokonano analizy subwencji ogólnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa, uwzględniając przyjęte kryteria i założenia dotyczące ich przekazywania. Podjęto również próbę wykazania wpływu środków finansowych z funduszy unijnych. Na końcu poddano analizie wskaźnik procentowy omawianych źródeł w całości dochodów Gminy Pszczyna oraz określono ich znaczenie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorLigas, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerSkorczyńska, Ewa - 132223 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:42:01Z
dc.date.available2021-06-29T21:42:01Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-149809-261732pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275405
dc.languagepolpl
dc.subject.enmunicipality budget, income, targeted subsidies from the state budget, general subsidies, EU fundspl
dc.subject.plbudżet gminy, dochody, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje ogólne, środki unijnepl
dc.titleWpływ zewnętrznych środków finansowych na rozwój gminy, na przykładzie Gminy Pszczynapl
dc.title.alternativeThe influence of external financial resources on municipality development, on the example of the Pszczyna Municipalitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this bachelor’s thesis is to show the external financial resources of the municipality and to demonstrate the influence of these funds on the development of the municipality. At the beginning, were made the general characteristics of the municipality and its importance as the basic unit of local government and the commune's budget. In the further part of the work, was made an analysis of the general subsidies and the targeted subsidies from the state budget, taking into account the criteria and assumptions for their transfer. An attempt was also made to demonstrate the impact of financial resources from EU funds. Finally, was analyzed the percentage ratio of the discussed sources in total incomes of the Pszczyna Municipality and was determined their significance.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest wykazanie zewnętrznych środków finansowych gminy i wykazanie wpływu tych środków na rozwój gminy. Na początku dokonano ogólnej charakterystyki gminy i jej znaczenia jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu gminy. W dalszej części pracy, dokonano analizy subwencji ogólnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa, uwzględniając przyjęte kryteria i założenia dotyczące ich przekazywania. Podjęto również próbę wykazania wpływu środków finansowych z funduszy unijnych. Na końcu poddano analizie wskaźnik procentowy omawianych źródeł w całości dochodów Gminy Pszczyna oraz określono ich znaczenie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Ligas, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Skorczyńska, Ewa - 132223
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:42:01Z
dc.date.available
2021-06-29T21:42:01Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-149809-261732
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275405
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
municipality budget, income, targeted subsidies from the state budget, general subsidies, EU funds
dc.subject.plpl
budżet gminy, dochody, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje ogólne, środki unijne
dc.titlepl
Wpływ zewnętrznych środków finansowych na rozwój gminy, na przykładzie Gminy Pszczyna
dc.title.alternativepl
The influence of external financial resources on municipality development, on the example of the Pszczyna Municipality
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Rypin
5
Warsaw
5
Szczecin
4
Elblag
3
Gdansk
3
Krakow
3
Wroclaw
3
Kety
2
Ostrzeszów
2
Zabrze
2

No access

No Thumbnail Available