Jak przekazywać wiedzę o Holocauście w szkole podstawowej? - "Maus" Arta Spiegelmana

licenciate
dc.abstract.enThe thesis is a proposal for school reading for seventh and eight grades of elementary school, which is a graphic novel, Art Spiegelman’s „Maus”. Author in the first part mentions matters concerning comics as an art piece – it’s definition according to various sources, subjects that it brings up and features that attest to it’s individual character. In a nutshell it goes through the comics art development’s history throughout the world and especially in Poland. The second part is devoted to looking for traces of comics in elementary school’s curriculum and text books. The third chapter focuses on teaching about the Holocaust. It shortly describes fragments of the guide for teachers in respect of objectives, and need of teaching about it. The last chapter of thesis directly adresses the content of „Maus”, it’s issues, reception in Poland and social dialogue about it. It also contains some lesson scenarios related to „Maus” preceded by a commentary, which synthesis is in the summary.pl
dc.abstract.plPraca stanowi propozycję lektury szkolnej dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, którą jest powieść graficzna, „Maus” Arta Spiegelmana. Autor w pierwszej części tekstu porusza kwestie dotyczące komiksu jako utworu artystycznego – czym on jest według rozmaitych definicji, jakie tematy może poruszać oraz jakie cechy świadczą o jego indywidualnym charakterze. W dużym skrócie omawia także historię rozwoju sztuki komiksowej na świecie i w Polsce. Część druga poświęcona jest poszukiwaniu śladów jej obecności w programie nauczania i podręcznikach szkolnych. Rozdział trzeci skupia się na nauczaniu o Holokauście i opisuje krótko fragmenty treści jednego z poradników dla nauczycieli w odniesieniu do celów i potrzeby nauczania o Zagładzie. Ostatni rozdział pracy, już bezpośrednio, zajmuje się treścią utworu „Maus”, jego problematyką, a także recepcją w Polsce i dialogiem wokół niego. Zawiera również kilka scenariuszy lekcji języka polskiego z nim związanym, poprzedzonych komentarzem, czego synteza znajduje się w podsumowaniu pracy.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorPiekut, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerKania, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:41:44Z
dc.date.available2021-06-29T21:41:44Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-149671-259860pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275401
dc.languagepolpl
dc.subject.enArt Spiegelman, Maus, graphic novel, comics, teaching, Holocaust, school readingpl
dc.subject.plArt Spiegelman, Maus, powieść graficzna, komiks, nauczanie, Holokaust, lektura szkolnapl
dc.titleJak przekazywać wiedzę o Holocauście w szkole podstawowej? - "Maus" Arta Spiegelmanapl
dc.title.alternativeHow to pass knowledge about the Holocaust in elementary school – Art Spiegelman’s „Maus”pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is a proposal for school reading for seventh and eight grades of elementary school, which is a graphic novel, Art Spiegelman’s „Maus”. Author in the first part mentions matters concerning comics as an art piece – it’s definition according to various sources, subjects that it brings up and features that attest to it’s individual character. In a nutshell it goes through the comics art development’s history throughout the world and especially in Poland. The second part is devoted to looking for traces of comics in elementary school’s curriculum and text books. The third chapter focuses on teaching about the Holocaust. It shortly describes fragments of the guide for teachers in respect of objectives, and need of teaching about it. The last chapter of thesis directly adresses the content of „Maus”, it’s issues, reception in Poland and social dialogue about it. It also contains some lesson scenarios related to „Maus” preceded by a commentary, which synthesis is in the summary.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi propozycję lektury szkolnej dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, którą jest powieść graficzna, „Maus” Arta Spiegelmana. Autor w pierwszej części tekstu porusza kwestie dotyczące komiksu jako utworu artystycznego – czym on jest według rozmaitych definicji, jakie tematy może poruszać oraz jakie cechy świadczą o jego indywidualnym charakterze. W dużym skrócie omawia także historię rozwoju sztuki komiksowej na świecie i w Polsce. Część druga poświęcona jest poszukiwaniu śladów jej obecności w programie nauczania i podręcznikach szkolnych. Rozdział trzeci skupia się na nauczaniu o Holokauście i opisuje krótko fragmenty treści jednego z poradników dla nauczycieli w odniesieniu do celów i potrzeby nauczania o Zagładzie. Ostatni rozdział pracy, już bezpośrednio, zajmuje się treścią utworu „Maus”, jego problematyką, a także recepcją w Polsce i dialogiem wokół niego. Zawiera również kilka scenariuszy lekcji języka polskiego z nim związanym, poprzedzonych komentarzem, czego synteza znajduje się w podsumowaniu pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Piekut, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kania, Agnieszka
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:41:44Z
dc.date.available
2021-06-29T21:41:44Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-149671-259860
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275401
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Art Spiegelman, Maus, graphic novel, comics, teaching, Holocaust, school reading
dc.subject.plpl
Art Spiegelman, Maus, powieść graficzna, komiks, nauczanie, Holokaust, lektura szkolna
dc.titlepl
Jak przekazywać wiedzę o Holocauście w szkole podstawowej? - "Maus" Arta Spiegelmana
dc.title.alternativepl
How to pass knowledge about the Holocaust in elementary school – Art Spiegelman’s „Maus”
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Krakow
2
Chorzów
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Gdynia
1
Limanowa
1
Perzow
1
Złotoryja
1

No access

No Thumbnail Available