Ocena uczniowskiej dłuższej pracy pisemnej jako wyzwanie dydaktyczne

licenciate
dc.abstract.enThe thesis discusses evaluating of the student’s essay. It’s main purpose was to show the problems with which teachers of Polish encounter during verifying student’s compositions. The diploma work consists of two parts – theory and research. The theoretical part is devided into three chapters, which mentions the concept of the rating, it’s forms, functions, as well as evaluating criteria and types. Later in the text has been raised matter of feedback and individualization in the teaching process. Chapter three is dedicated to discussion about thought patterns and traps of evaluating. The analysis part is based on survey conducted among students and teachers. The purpose of the study was to determine the approach of primary school students and teachers to evaluations of the student’s essay and confront results. In summary author responds to the results of survey, conclusions and cited informations from the theoretical part of the thesis.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka omawia ocenianie dłuższej pisemnej wypowiedzi uczniowskiej. Celem było pokazanie z jakimi problemami spotykają się poloniści w szkole podstawowej podczas sprawdzania prac uczniów. Praca dyplomowa składa się z dwóch części – teoretycznej oraz badawczej. Część teoretyczna to trzy rozdziały, w których jest mowa o pojęciu oceny, jej formach, funkcjach, jak również kryteriach i rodzajach oceniania. W dalszej części została poruszona kwestia informacji zwrotnej oraz indywidualizacji w procesie nauczania. Trzeci rozdział poświęcony jest omówieniu schematów myślowych i pułapek oceniania. Część badawcza opiera się o ankietę przeprowadzoną wśród uczniów i nauczycieli. Celem badania było określenie stosunku uczniów szkoły podstawowej oraz polonistów do ocen z prac pisemnych i skonfrontowanie tychże wyników. W zakończeniu pracy autorka ustosunkowuje się do uzyskanych wyników, wyciągniętych w toku prowadzenia badania wniosków, a także stosunku do przywołanych informacji zawartych w części teoretycznej.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorMazurek, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerGuzik, Agnieszka - 160633 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:41:36Z
dc.date.available2021-06-29T21:41:36Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-149666-248815pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275399
dc.languagepolpl
dc.subject.enschool evaluating, essay, primary school, traps of evaluating, didactic challengepl
dc.subject.plocenianie szkolne, praca pisemna, szkoła podstawowa, pułapki oceniania, wyzwanie dydaktycznepl
dc.titleOcena uczniowskiej dłuższej pracy pisemnej jako wyzwanie dydaktycznepl
dc.title.alternativeEvaluation of the student’s essay as a didactic challengepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis discusses evaluating of the student’s essay. It’s main purpose was to show the problems with which teachers of Polish encounter during verifying student’s compositions. The diploma work consists of two parts – theory and research. The theoretical part is devided into three chapters, which mentions the concept of the rating, it’s forms, functions, as well as evaluating criteria and types. Later in the text has been raised matter of feedback and individualization in the teaching process. Chapter three is dedicated to discussion about thought patterns and traps of evaluating. The analysis part is based on survey conducted among students and teachers. The purpose of the study was to determine the approach of primary school students and teachers to evaluations of the student’s essay and confront results. In summary author responds to the results of survey, conclusions and cited informations from the theoretical part of the thesis.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka omawia ocenianie dłuższej pisemnej wypowiedzi uczniowskiej. Celem było pokazanie z jakimi problemami spotykają się poloniści w szkole podstawowej podczas sprawdzania prac uczniów. Praca dyplomowa składa się z dwóch części – teoretycznej oraz badawczej. Część teoretyczna to trzy rozdziały, w których jest mowa o pojęciu oceny, jej formach, funkcjach, jak również kryteriach i rodzajach oceniania. W dalszej części została poruszona kwestia informacji zwrotnej oraz indywidualizacji w procesie nauczania. Trzeci rozdział poświęcony jest omówieniu schematów myślowych i pułapek oceniania. Część badawcza opiera się o ankietę przeprowadzoną wśród uczniów i nauczycieli. Celem badania było określenie stosunku uczniów szkoły podstawowej oraz polonistów do ocen z prac pisemnych i skonfrontowanie tychże wyników. W zakończeniu pracy autorka ustosunkowuje się do uzyskanych wyników, wyciągniętych w toku prowadzenia badania wniosków, a także stosunku do przywołanych informacji zawartych w części teoretycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Mazurek, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Guzik, Agnieszka - 160633
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:41:36Z
dc.date.available
2021-06-29T21:41:36Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-149666-248815
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275399
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
school evaluating, essay, primary school, traps of evaluating, didactic challenge
dc.subject.plpl
ocenianie szkolne, praca pisemna, szkoła podstawowa, pułapki oceniania, wyzwanie dydaktyczne
dc.titlepl
Ocena uczniowskiej dłuższej pracy pisemnej jako wyzwanie dydaktyczne
dc.title.alternativepl
Evaluation of the student’s essay as a didactic challenge
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
4
Wroclaw
3
Padova
2
Zielona Góra
2
Dublin
1
Gdynia
1
Jedlicze
1
Jelenia Góra
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available