Telewizja a platformy streamingowe w momentach kryzysowych

master
dc.abstract.enThis thesis compares traditional television and streaming services in times of crisis. The coronavirus pandemic is the primary crisis which is examined by this thesis. The aim is to analyse the reaction of television networks to crises. This work consists of three chapters: the first focuses on the commercial television stations which emerged in the 1990s. Special attention is paid to the technological changes concerning television and internet, which occurred at the beginning of the twenty-first century. In this chapter, I also pay attention to the streaming services available on demand on the Polish audio-visual services market. The second chapter demonstrates different crises which impacted television. I will also mention a moment of crisis for a chosen streaming service. This chapter ends with an analysis of the impact of the coronavirus pandemic on the film industry. The last chapter presents an analysis of the impact of COVID-19 on television and streaming services. Moreover, I will present an analysis of telemetric data by the “big four” TV channels. The thesis concludes that streaming services and VOD services gained in significance and popularity during the COVID-19 crisis.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest porównanie telewizji oraz platform streamingowych w momentach kryzysowych. Główna sytuacja kryzysowa, której poświęcona jest praca dotyczy pandemii koronawirusa. Celem pracy jest odpowiedź na reakcję telewizji wobec kryzysów. Praca składa się z trzech rozdziałów, gdzie pierwszy skupia się wokół powstających komercyjnych stacji telewizyjnych w latach 90. ubiegłego wieku. Szczególną uwagę poświęcam przemianom technologicznym telewizji i Internecie, które nastąpiły na początku XXI wieku. W tym rozdziale zwróciłem uwagę także na platformy streamingowe, dostępne na polskim rynku usług audiowizualnych na życzenie. W drugim rozdziale pokazuje kryzysy, które oddziaływały na telewizję. Wspomnę także o momencie kryzysowym dla wybranej platformy streamingowej. Rozdział ten zamyka oddziaływanie pandemii koronawirusa na branżę filmową. Ostatni rozdział prezentuje wpływ pandemii COVID-19 na telewizję oraz platformy streamingowe. Ponadto przedstawię analizę danych telemetrycznych „wielkiej czwórki” kanałów telewizyjnych. Finalnie platformy streamingowe a także serwisy VOD zyskały na znaczeniu i popularności na fali kryzysu związanego z COVID-19.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNacher, Anna - 130854 pl
dc.contributor.authorDłużak, Gustawpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNacher, Anna - 130854 pl
dc.contributor.reviewerPowierska, Aleksandrapl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:40:48Z
dc.date.available2021-06-29T21:40:48Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-149243-232002pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275395
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOVID-19 – MOMENTS OF CRISIS – STREAMING SERVICES – TELEVISION – MEDIA EVENTSpl
dc.subject.plCOVID-19 – MOMENTY KRYZYSOWE – PLATFORMY STREAMINGOWE –TELEWIZJA – WYDARZENIA MEDIALNEpl
dc.titleTelewizja a platformy streamingowe w momentach kryzysowychpl
dc.title.alternativeTelevision and streaming services in the time of crisispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis compares traditional television and streaming services in times of crisis. The coronavirus pandemic is the primary crisis which is examined by this thesis. The aim is to analyse the reaction of television networks to crises. This work consists of three chapters: the first focuses on the commercial television stations which emerged in the 1990s. Special attention is paid to the technological changes concerning television and internet, which occurred at the beginning of the twenty-first century. In this chapter, I also pay attention to the streaming services available on demand on the Polish audio-visual services market. The second chapter demonstrates different crises which impacted television. I will also mention a moment of crisis for a chosen streaming service. This chapter ends with an analysis of the impact of the coronavirus pandemic on the film industry. The last chapter presents an analysis of the impact of COVID-19 on television and streaming services. Moreover, I will present an analysis of telemetric data by the “big four” TV channels. The thesis concludes that streaming services and VOD services gained in significance and popularity during the COVID-19 crisis.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest porównanie telewizji oraz platform streamingowych w momentach kryzysowych. Główna sytuacja kryzysowa, której poświęcona jest praca dotyczy pandemii koronawirusa. Celem pracy jest odpowiedź na reakcję telewizji wobec kryzysów. Praca składa się z trzech rozdziałów, gdzie pierwszy skupia się wokół powstających komercyjnych stacji telewizyjnych w latach 90. ubiegłego wieku. Szczególną uwagę poświęcam przemianom technologicznym telewizji i Internecie, które nastąpiły na początku XXI wieku. W tym rozdziale zwróciłem uwagę także na platformy streamingowe, dostępne na polskim rynku usług audiowizualnych na życzenie. W drugim rozdziale pokazuje kryzysy, które oddziaływały na telewizję. Wspomnę także o momencie kryzysowym dla wybranej platformy streamingowej. Rozdział ten zamyka oddziaływanie pandemii koronawirusa na branżę filmową. Ostatni rozdział prezentuje wpływ pandemii COVID-19 na telewizję oraz platformy streamingowe. Ponadto przedstawię analizę danych telemetrycznych „wielkiej czwórki” kanałów telewizyjnych. Finalnie platformy streamingowe a także serwisy VOD zyskały na znaczeniu i popularności na fali kryzysu związanego z COVID-19.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nacher, Anna - 130854
dc.contributor.authorpl
Dłużak, Gustaw
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nacher, Anna - 130854
dc.contributor.reviewerpl
Powierska, Aleksandra
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:40:48Z
dc.date.available
2021-06-29T21:40:48Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-149243-232002
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275395
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COVID-19 – MOMENTS OF CRISIS – STREAMING SERVICES – TELEVISION – MEDIA EVENTS
dc.subject.plpl
COVID-19 – MOMENTY KRYZYSOWE – PLATFORMY STREAMINGOWE –TELEWIZJA – WYDARZENIA MEDIALNE
dc.titlepl
Telewizja a platformy streamingowe w momentach kryzysowych
dc.title.alternativepl
Television and streaming services in the time of crisis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
175
Views per month
Views per city
Warsaw
55
Krakow
21
Wroclaw
11
Pajeczno
6
Poznan
5
Katowice
4
Bydgoszcz
3
Bytom
3
Gdansk
3
Gdynia
3

No access

No Thumbnail Available