E-administracja – uwarunkowania korzystania z e-urzędu przez mieszkańców w Gminie Zielonki

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the study is: e-administration - conditions of using e-office by inhabitants in Zielonki Commune. Its aim is to examine the factors that determine the use of e-services by the residents of the Zielonki Commune. It will present issues related to e-government, e-government services and conditions of using e-office. Thanks to conducted research (questionnaire and interview) the work will present answers to questions concerning the awareness of respondents about the existence of e-office, their use of this facility. In addition, the reasons for choosing this option will be discussed and fears associated with it, obstacles and changes that could encourage the use of e-office. The analysis of the results confirmed the thesis that individual (psychological) conditions have the greatest influence on the use of e-office.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest : e-administracja– uwarunkowania korzystania z e-urzędu przez mieszkańców w Gminie Zielonki. Jej celem jest zbadanie czynników warunkujących korzystanie z e-usług poprzez mieszkańców Gminy Zielonki. Zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z e-administracją, usługami e-administracji, a także z uwarunkowaniami korzystania z e-urzędu. Dzięki przeprowadzonym badaniom (ankieta i wywiad) w treści pracy zostaną przedstawione odpowiedzi na pytania dotyczące świadomości badanych o istnieniu e-urzędu, korzystaniu przez nich z tego udogodnienia. Dodatkowo omówione zostaną powody wybierania tej możliwości, obaw i przeszkód z nią związanych, a także zakresu zmian, które zachęciłyby do korzystania z e-urzędu. Analiza wyników potwierdziła założoną tezę, że największy wpływ na korzystanie z e-urzędu mają uwarunkowania indywidualne (psychologiczne).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMaciąg, Justynapl
dc.contributor.authorBiałek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Justynapl
dc.contributor.reviewerPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:39:51Z
dc.date.available2021-06-29T21:39:51Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148839-261879pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275383
dc.languagepolpl
dc.subject.enE-GOVERNMENT, E-OFFICE, INTERNET, CONDITIONSpl
dc.subject.plE-ADMINISTRACJA, E-URZĄD, INTERNET, UWARUNKOWANIApl
dc.titleE-administracja – uwarunkowania korzystania z e-urzędu przez mieszkańców w Gminie Zielonkipl
dc.title.alternativeE-administration - conditions of using e-office by inhabitants in Zielonki Commune.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the study is: e-administration - conditions of using e-office by inhabitants in Zielonki Commune. Its aim is to examine the factors that determine the use of e-services by the residents of the Zielonki Commune. It will present issues related to e-government, e-government services and conditions of using e-office. Thanks to conducted research (questionnaire and interview) the work will present answers to questions concerning the awareness of respondents about the existence of e-office, their use of this facility. In addition, the reasons for choosing this option will be discussed and fears associated with it, obstacles and changes that could encourage the use of e-office. The analysis of the results confirmed the thesis that individual (psychological) conditions have the greatest influence on the use of e-office.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest : e-administracja– uwarunkowania korzystania z e-urzędu przez mieszkańców w Gminie Zielonki. Jej celem jest zbadanie czynników warunkujących korzystanie z e-usług poprzez mieszkańców Gminy Zielonki. Zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z e-administracją, usługami e-administracji, a także z uwarunkowaniami korzystania z e-urzędu. Dzięki przeprowadzonym badaniom (ankieta i wywiad) w treści pracy zostaną przedstawione odpowiedzi na pytania dotyczące świadomości badanych o istnieniu e-urzędu, korzystaniu przez nich z tego udogodnienia. Dodatkowo omówione zostaną powody wybierania tej możliwości, obaw i przeszkód z nią związanych, a także zakresu zmian, które zachęciłyby do korzystania z e-urzędu. Analiza wyników potwierdziła założoną tezę, że największy wpływ na korzystanie z e-urzędu mają uwarunkowania indywidualne (psychologiczne).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.authorpl
Białek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.reviewerpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:39:51Z
dc.date.available
2021-06-29T21:39:51Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148839-261879
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275383
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
E-GOVERNMENT, E-OFFICE, INTERNET, CONDITIONS
dc.subject.plpl
E-ADMINISTRACJA, E-URZĄD, INTERNET, UWARUNKOWANIA
dc.titlepl
E-administracja – uwarunkowania korzystania z e-urzędu przez mieszkańców w Gminie Zielonki
dc.title.alternativepl
E-administration - conditions of using e-office by inhabitants in Zielonki Commune.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Krakow
13
Oslo
8
Warsaw
7
Bekasi
5
Ashburn
3
Lodz
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Cagliari
1

No access

No Thumbnail Available