Komunikacja marketingowa biura podróży Rainbow w oddziaływaniu na segmenty obsługiwanego rynku

master
dc.abstract.enMarketing communication with customers is one of the basic tasks of modern service companies. Also travel agencies use marketing activities every season to encourage new and regular customers to buy their offer of tourist events. The main purpose of this study was to analyse the impact of the marketing communication of one of Poland's largest tour operators Rainbow on customer segments. The second purpose was to propose changes in its further marketing strategy. The study made it possible to determine which factors determine the choice of Rainbow's offer, which distribution channels are most popular, and which traditional and digital tools of Rainbow's marketing communication have the greatest impact on customers and consequently, whether these activities may contribute to gaining a group of regular customers. The research was performed using demoscopic methods by conducting an interview with a member of the tour operator's management and an online survey form on a group of Rainbow customers (N=128). The results show that Rainbow's marketing communication activities are positively received by customers, and 86% of those surveyed want to buy a holiday package again. Sales promotions contribute the most to attracting a group of regular customers, and families with children are the most loyal Rainbow segment. Further development of marketing communication may involve the use of new technologies, opening to new segments or another loyalty programme.pl
dc.abstract.plKomunikacja marketingowa z klientami stanowi jedno z podstawowych zadań współczesnych przedsiębiorstw usługowych. Również biura podróży stosują każdego sezonu działania marketingowe mające zachęcić nowych i stałych klientów do zakupu imprez turystycznych. W niniejszej pracy postawiono do zrealizowania dwa cele. Za cel główny przyjęto zbadanie oddziaływania komunikacji marketingowej biura podróży Rainbow na segmenty klientów. Cel uzupełniający z kolei stanowiło zaproponowanie zmian w dalszej jej strategii. Badanie pozwoliło określić, jakie czynniki decydują o wyborze oferty biura podróży Rainbow, które kanały dystrybucji są najpopularniejsze oraz jakie tradycyjne i cyfrowe narzędzia komunikacji marketingowej Rainbow najbardziej oddziałują na klientów, a w konsekwencji czy działania te mogą przyczynić się do pozyskania grupy stałych klientów. Badanie zostało wykonane za pomocą metod demoskopijnych poprzez przeprowadzenie wywiadu z członkiem zarządu touroperatora oraz formularza ankiety online na grupie klientów Rainbow (N=128). Wyniki wskazują, że działania Rainbow z zakresu komunikacji marketingowej są pozytywnie odbierane przez konsumentów, a 86% badanych chce ponownie dokonać zakupu pakietu turystycznego tego biura. Do pozyskania grupy stałych klientów najbardziej przyczyniają się promocje sprzedaży, a najbardziej lojalnym segmentem Rainbow są rodziny z dziećmi. Dalszy rozwój komunikacji marketingowej może wiązać się z wykorzystaniem nowych technologii, otwarciem na nowe segmenty czy kolejnym programem lojalnościowym.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.authorPokrywczyńska, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:39:26Z
dc.date.available2021-06-29T21:39:26Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-148751-279461pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275379
dc.languagepolpl
dc.subject.enMARKETING – MARKETING COMMUNICATION - MARKETING COMMUNICATION IN TOURISM - TRAVEL AGENCIES – TRAVEL AGENCIES MARKETINGpl
dc.subject.plBIURA PODRÓŻY – MARKETING – MARKETING BIUR PODRÓŻY – KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W TURYSTYCEpl
dc.titleKomunikacja marketingowa biura podróży Rainbow w oddziaływaniu na segmenty obsługiwanego rynkupl
dc.title.alternativeMarketing communication of Rainbow Travel Agency in terms of influencing the segments of the served marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Marketing communication with customers is one of the basic tasks of modern service companies. Also travel agencies use marketing activities every season to encourage new and regular customers to buy their offer of tourist events. The main purpose of this study was to analyse the impact of the marketing communication of one of Poland's largest tour operators Rainbow on customer segments. The second purpose was to propose changes in its further marketing strategy. The study made it possible to determine which factors determine the choice of Rainbow's offer, which distribution channels are most popular, and which traditional and digital tools of Rainbow's marketing communication have the greatest impact on customers and consequently, whether these activities may contribute to gaining a group of regular customers. The research was performed using demoscopic methods by conducting an interview with a member of the tour operator's management and an online survey form on a group of Rainbow customers (N=128). The results show that Rainbow's marketing communication activities are positively received by customers, and 86% of those surveyed want to buy a holiday package again. Sales promotions contribute the most to attracting a group of regular customers, and families with children are the most loyal Rainbow segment. Further development of marketing communication may involve the use of new technologies, opening to new segments or another loyalty programme.
dc.abstract.plpl
Komunikacja marketingowa z klientami stanowi jedno z podstawowych zadań współczesnych przedsiębiorstw usługowych. Również biura podróży stosują każdego sezonu działania marketingowe mające zachęcić nowych i stałych klientów do zakupu imprez turystycznych. W niniejszej pracy postawiono do zrealizowania dwa cele. Za cel główny przyjęto zbadanie oddziaływania komunikacji marketingowej biura podróży Rainbow na segmenty klientów. Cel uzupełniający z kolei stanowiło zaproponowanie zmian w dalszej jej strategii. Badanie pozwoliło określić, jakie czynniki decydują o wyborze oferty biura podróży Rainbow, które kanały dystrybucji są najpopularniejsze oraz jakie tradycyjne i cyfrowe narzędzia komunikacji marketingowej Rainbow najbardziej oddziałują na klientów, a w konsekwencji czy działania te mogą przyczynić się do pozyskania grupy stałych klientów. Badanie zostało wykonane za pomocą metod demoskopijnych poprzez przeprowadzenie wywiadu z członkiem zarządu touroperatora oraz formularza ankiety online na grupie klientów Rainbow (N=128). Wyniki wskazują, że działania Rainbow z zakresu komunikacji marketingowej są pozytywnie odbierane przez konsumentów, a 86% badanych chce ponownie dokonać zakupu pakietu turystycznego tego biura. Do pozyskania grupy stałych klientów najbardziej przyczyniają się promocje sprzedaży, a najbardziej lojalnym segmentem Rainbow są rodziny z dziećmi. Dalszy rozwój komunikacji marketingowej może wiązać się z wykorzystaniem nowych technologii, otwarciem na nowe segmenty czy kolejnym programem lojalnościowym.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.authorpl
Pokrywczyńska, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:39:26Z
dc.date.available
2021-06-29T21:39:26Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-148751-279461
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275379
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MARKETING – MARKETING COMMUNICATION - MARKETING COMMUNICATION IN TOURISM - TRAVEL AGENCIES – TRAVEL AGENCIES MARKETING
dc.subject.plpl
BIURA PODRÓŻY – MARKETING – MARKETING BIUR PODRÓŻY – KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W TURYSTYCE
dc.titlepl
Komunikacja marketingowa biura podróży Rainbow w oddziaływaniu na segmenty obsługiwanego rynku
dc.title.alternativepl
Marketing communication of Rainbow Travel Agency in terms of influencing the segments of the served market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
180
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Opole
21
Krakow
15
Katowice
8
Lodz
8
Bochnia
5
Deurne
5
Gliwice
4
Olsztyn
4
Poznan
4

No access

No Thumbnail Available