Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie klubu MKS Babia Góra Sucha Beskidzka

master
dc.abstract.enIn this master's thesis, a critical analysis of the literature on the subject concerning management and management in sport was used. The main goal of the MA thesis is to analyze the management system of the MKS Babia Góra Sucha Beskidzka sports club in 2018-2020 and to bring to perfection the possibilities of its improvement.The own research results were conducted based on interviews with the main members of the board, the president and vice-presidents of the club, and the analysis of financial documents provided by the club's accountant. The results have shown that in the case of Babia Góra the increased revenues of the club are not linked with better sports results, and its management system requires improvements and the introduction of new concepts, methods, and management techniques. The work consists of four chapters, the first chapter contains the theory of management, including its definitions, functions, styles, and concepts. The second chapter is about the theory of management in a sports club, such as definitions and types of sports organizations, methods and techniques of sports club management, and the approach to the effectiveness of sports club management. The third chapter is an analysis of the MKS Babia Góra management system and the analysis of sports results in the years 2018-2020. Chapter four contains proposals for the improvement of sports club management and the development of the Babia Góra sports club strategy for 2021-2023.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu dotyczącą zarządzania oraz zarządzania w sporcie. Głównym celem pracy jest analiza systemu zarządzania klubem sportowym MKS Babia Góra Sucha Beskidzka w latach 2018-2020 oraz wskazanie na możliwości jego doskonalenia. W pracy wykorzystano własne wyniki badań przeprowadzonych w oparciu na wywiadach z głównymi członkami zarządu, prezesem i vice-prezesami klubu oraz analizę dokumentów finansowych udostępnionych przez księgową klubu. Przeprowadzone badania pokazały, że w przypadku klubu z Suchej Beskidzkiej zwiększone przychody klubu nie przekładają się na lepsze wyniki sportowe, a jego system zarządzania wymaga udoskonaleń oraz wprowadzenia nowych koncepcji, metod i technik zarządzania. Praca składa się z czterech rozdziałów, rozdział pierwszy zawiera teorię zarządzania, między innymi jej definicje, funkcje, style oraz koncepcje. Rozdział drugi to teoria zarządzania w klubie sportowym taka jak, definicje i typy organizacji sportowych, metody i techniki zarządzania klubem sportowym oraz ujęcie efektywności zarządzania klubem sportowym. Rozdział trzeci to analiza systemu zarządzania MKS-em oraz analiza wyników sportowych z lat 2018-2020. Rozdział czwarty zawiera propozycje doskonalenia zarządzania klubem sportowym, opracowanie strategii klubu sportowego Babia Góra na lata 2021-2023.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.authorTalaga, Grzegorzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:39:14Z
dc.date.available2021-06-29T21:39:14Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-148717-278464pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275376
dc.languagepolpl
dc.subject.enSPORT CLUB- MANAGEMENT- MANAGEMENT IN SPORTpl
dc.subject.plKLUB SPORTOWY- ZARZĄDZANIE- ZARZĄDZANIE W SPORCIEpl
dc.titleZarządzanie klubem sportowym na przykładzie klubu MKS Babia Góra Sucha Beskidzkapl
dc.title.alternativeManaging a sports club on the example of the MKS Babia Góra Sucha Beskidzkapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this master's thesis, a critical analysis of the literature on the subject concerning management and management in sport was used. The main goal of the MA thesis is to analyze the management system of the MKS Babia Góra Sucha Beskidzka sports club in 2018-2020 and to bring to perfection the possibilities of its improvement.The own research results were conducted based on interviews with the main members of the board, the president and vice-presidents of the club, and the analysis of financial documents provided by the club's accountant. The results have shown that in the case of Babia Góra the increased revenues of the club are not linked with better sports results, and its management system requires improvements and the introduction of new concepts, methods, and management techniques. The work consists of four chapters, the first chapter contains the theory of management, including its definitions, functions, styles, and concepts. The second chapter is about the theory of management in a sports club, such as definitions and types of sports organizations, methods and techniques of sports club management, and the approach to the effectiveness of sports club management. The third chapter is an analysis of the MKS Babia Góra management system and the analysis of sports results in the years 2018-2020. Chapter four contains proposals for the improvement of sports club management and the development of the Babia Góra sports club strategy for 2021-2023.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu dotyczącą zarządzania oraz zarządzania w sporcie. Głównym celem pracy jest analiza systemu zarządzania klubem sportowym MKS Babia Góra Sucha Beskidzka w latach 2018-2020 oraz wskazanie na możliwości jego doskonalenia. W pracy wykorzystano własne wyniki badań przeprowadzonych w oparciu na wywiadach z głównymi członkami zarządu, prezesem i vice-prezesami klubu oraz analizę dokumentów finansowych udostępnionych przez księgową klubu. Przeprowadzone badania pokazały, że w przypadku klubu z Suchej Beskidzkiej zwiększone przychody klubu nie przekładają się na lepsze wyniki sportowe, a jego system zarządzania wymaga udoskonaleń oraz wprowadzenia nowych koncepcji, metod i technik zarządzania. Praca składa się z czterech rozdziałów, rozdział pierwszy zawiera teorię zarządzania, między innymi jej definicje, funkcje, style oraz koncepcje. Rozdział drugi to teoria zarządzania w klubie sportowym taka jak, definicje i typy organizacji sportowych, metody i techniki zarządzania klubem sportowym oraz ujęcie efektywności zarządzania klubem sportowym. Rozdział trzeci to analiza systemu zarządzania MKS-em oraz analiza wyników sportowych z lat 2018-2020. Rozdział czwarty zawiera propozycje doskonalenia zarządzania klubem sportowym, opracowanie strategii klubu sportowego Babia Góra na lata 2021-2023.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.authorpl
Talaga, Grzegorz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:39:14Z
dc.date.available
2021-06-29T21:39:14Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-148717-278464
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275376
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SPORT CLUB- MANAGEMENT- MANAGEMENT IN SPORT
dc.subject.plpl
KLUB SPORTOWY- ZARZĄDZANIE- ZARZĄDZANIE W SPORCIE
dc.titlepl
Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie klubu MKS Babia Góra Sucha Beskidzka
dc.title.alternativepl
Managing a sports club on the example of the MKS Babia Góra Sucha Beskidzka
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
127
Views per month
Views per city
Krakow
18
Warsaw
16
Wroclaw
8
Louvain-la-Neuve
6
Gorzów Wielkopolski
5
Clonee
4
Gdansk
4
Poznan
4
Tczew
4
Choszczno
3

No access

No Thumbnail Available