Realizm w twórczości Christophera Nolana

licenciate
dc.abstract.enThe dissertation focuses on the relation and description of the realism in individual films, which manifests itself in the work of the British director, Christopher Nolan. The analysis covers such phenomena as: going out for production, production or the director's vision. It consists of an introduction, three chapters and a summary. First chapter focuses around inspiration and how Nolan was guiding and actually moving towards making the movie. The second one describes general characteristics of films style, narration and soundtrack. The third chapter deals with the production of films themselves, about the same, the shares of which are about realism. In the conclusion, quoting the previous chapters, the effect that the director wants to achieve during the production is presented and how his work achieves on contemporary cinema.pl
dc.abstract.plPraca skupia się na analizie i opisie realizmu w poszczególnych filmach, który przejawia się w twórczości brytyjskiego reżysera, Christophera Nolana. Analiza dotyczy m.in takich zjawisk jak: podejście do realizacji, produkcja czy wizja reżysera. Całość składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz podsumowania. W pierwszym rozdziale skupiam się wokół inspiracji, którymi Nolan się kierował oraz samego podejścia do realizacji filmu. W drugim rozdziale zawarta jest ogólna charakterystyka stylu, narracji oraz roli dźwiękowej w filmach reżysera. Trzeci rozdział dotyczy już samej produkcji filmów, podkreślając tym samym, w których miejscach przejawia się realizm. Natomiast w podsumowaniu, przytaczając poprzednie rozdziały przedstawiony jest efekt jaki reżyser chce uzyskać w trakcie produkcji filmów oraz jak jego twórczość wpływa na kino współczesne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Bartłomiejpl
dc.contributor.authorUmarov, Magomedpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNowak, Bartłomiejpl
dc.contributor.reviewerStelmach, Miłoszpl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:39:10Z
dc.date.available2021-06-29T21:39:10Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-148701-264340pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275375
dc.languagepolpl
dc.subject.enRealism, production, contemprorary cinema, neo-noir, postmodern cinema, mainstream.pl
dc.subject.plRealizm, produkcja, kino współczesne, neo-noir, kino postmodernistyczne, mainstream.pl
dc.titleRealizm w twórczości Christophera Nolanapl
dc.title.alternativeRealism in the cinema of Christopher Nolanpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The dissertation focuses on the relation and description of the realism in individual films, which manifests itself in the work of the British director, Christopher Nolan. The analysis covers such phenomena as: going out for production, production or the director's vision. It consists of an introduction, three chapters and a summary. First chapter focuses around inspiration and how Nolan was guiding and actually moving towards making the movie. The second one describes general characteristics of films style, narration and soundtrack. The third chapter deals with the production of films themselves, about the same, the shares of which are about realism. In the conclusion, quoting the previous chapters, the effect that the director wants to achieve during the production is presented and how his work achieves on contemporary cinema.
dc.abstract.plpl
Praca skupia się na analizie i opisie realizmu w poszczególnych filmach, który przejawia się w twórczości brytyjskiego reżysera, Christophera Nolana. Analiza dotyczy m.in takich zjawisk jak: podejście do realizacji, produkcja czy wizja reżysera. Całość składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz podsumowania. W pierwszym rozdziale skupiam się wokół inspiracji, którymi Nolan się kierował oraz samego podejścia do realizacji filmu. W drugim rozdziale zawarta jest ogólna charakterystyka stylu, narracji oraz roli dźwiękowej w filmach reżysera. Trzeci rozdział dotyczy już samej produkcji filmów, podkreślając tym samym, w których miejscach przejawia się realizm. Natomiast w podsumowaniu, przytaczając poprzednie rozdziały przedstawiony jest efekt jaki reżyser chce uzyskać w trakcie produkcji filmów oraz jak jego twórczość wpływa na kino współczesne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Bartłomiej
dc.contributor.authorpl
Umarov, Magomed
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Bartłomiej
dc.contributor.reviewerpl
Stelmach, Miłosz
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:39:10Z
dc.date.available
2021-06-29T21:39:10Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-148701-264340
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275375
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Realism, production, contemprorary cinema, neo-noir, postmodern cinema, mainstream.
dc.subject.plpl
Realizm, produkcja, kino współczesne, neo-noir, kino postmodernistyczne, mainstream.
dc.titlepl
Realizm w twórczości Christophera Nolana
dc.title.alternativepl
Realism in the cinema of Christopher Nolan
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Krakow
20
Koronowo
12
Legnica
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Koszalin
1
Oświęcim
1
Siemiatycze
1

No access

No Thumbnail Available