Ewolucja narracji w grach z serii Call of Duty

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this bachelor’s thesis was to analyze the evolution of the narrative in Call of Duty games franchise through the prism of changes in its structure over the years of publishing new titles. The beginning of the text focused on the theory of narration, also in the context of the game studies. Subsequent chapters analyzed individual episodes from the history of the Call of Duty franchise, its on universes and the timeline of games. The work included an analysis of all the modes in the Call of Duty games which over the years have introduced new ideas in how the narrative was presented. On the following pages of the text, the analysis of the following modules was undertaken: campaign, multiplayer, "Zombies" and "battle-royale", all through the prism of their specificity. The analysis was carried out on the basis of experience with the discussed video games, based on knowledge of game studies researchers and on sources about the history of the Call of Duty franchise.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej była analiza ewolucji narracji w grach z serii Call of Duty przez pryzmat zmian w jej konstrukcji na przestrzeni lat wydawania kolejnych tytułów. Początek tekstu skupił się na teorii dotyczącej pojęcia narracji, także w kontekście pojęć groznawczych. Kolejne rozdziały podejmowały analizę poszczególnych okresów w historii serii Call of Duty, w podziale na uniwersa oraz ukazywane historyczne, współczesne lub futurystyczne realia. Praca uwzględniła analizę wszystkich trybów w grach z serii Call of Duty, które przez lata wprowadzały nowe pomysły dotyczące sposobów prezentowania narracji. Na kolejnych stronach tekstu podjęta została analiza następujących modułów: kampanii, wieloosobowego, „Zombies” oraz „battle-royale”, wszystkich przez pryzmat ich specyfiki. Analiza prowadzona była na podstawie doświadczeń z omawianymi grami wideo, a poparta została wiedzą groznawców oraz źródłami dotyczącymi historii serii Call of Duty.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Bartłomiejpl
dc.contributor.authorSyguła, Radosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNowak, Bartłomiejpl
dc.contributor.reviewerPowierska, Aleksandrapl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:39:06Z
dc.date.available2021-06-29T21:39:06Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-148689-244437pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275374
dc.languagepolpl
dc.subject.enCall of Duty, video game, narrative, ludologypl
dc.subject.plCall of Duty, gra wideo, narracja, ludologiapl
dc.titleEwolucja narracji w grach z serii Call of Dutypl
dc.title.alternativeThe Evolution of the Narrative in the Call of Duty Games Franchisepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this bachelor’s thesis was to analyze the evolution of the narrative in Call of Duty games franchise through the prism of changes in its structure over the years of publishing new titles. The beginning of the text focused on the theory of narration, also in the context of the game studies. Subsequent chapters analyzed individual episodes from the history of the Call of Duty franchise, its on universes and the timeline of games. The work included an analysis of all the modes in the Call of Duty games which over the years have introduced new ideas in how the narrative was presented. On the following pages of the text, the analysis of the following modules was undertaken: campaign, multiplayer, "Zombies" and "battle-royale", all through the prism of their specificity. The analysis was carried out on the basis of experience with the discussed video games, based on knowledge of game studies researchers and on sources about the history of the Call of Duty franchise.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej była analiza ewolucji narracji w grach z serii Call of Duty przez pryzmat zmian w jej konstrukcji na przestrzeni lat wydawania kolejnych tytułów. Początek tekstu skupił się na teorii dotyczącej pojęcia narracji, także w kontekście pojęć groznawczych. Kolejne rozdziały podejmowały analizę poszczególnych okresów w historii serii Call of Duty, w podziale na uniwersa oraz ukazywane historyczne, współczesne lub futurystyczne realia. Praca uwzględniła analizę wszystkich trybów w grach z serii Call of Duty, które przez lata wprowadzały nowe pomysły dotyczące sposobów prezentowania narracji. Na kolejnych stronach tekstu podjęta została analiza następujących modułów: kampanii, wieloosobowego, „Zombies” oraz „battle-royale”, wszystkich przez pryzmat ich specyfiki. Analiza prowadzona była na podstawie doświadczeń z omawianymi grami wideo, a poparta została wiedzą groznawców oraz źródłami dotyczącymi historii serii Call of Duty.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Bartłomiej
dc.contributor.authorpl
Syguła, Radosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Bartłomiej
dc.contributor.reviewerpl
Powierska, Aleksandra
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:39:06Z
dc.date.available
2021-06-29T21:39:06Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-148689-244437
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275374
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Call of Duty, video game, narrative, ludology
dc.subject.plpl
Call of Duty, gra wideo, narracja, ludologia
dc.titlepl
Ewolucja narracji w grach z serii Call of Duty
dc.title.alternativepl
The Evolution of the Narrative in the Call of Duty Games Franchise
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Krakow
8
Opole
8
Wroclaw
6
Szczyrk
2
Warsaw
2
Dublin
1
Lublin
1
Solec Kujawski
1
Strzelce Opolskie
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available