Wpływ migracji Ukraińców na rozwój ekonomiczny Polski

licenciate
dc.abstract.enPoland is a leader among the countries where Ukrainians go. Migration, a phenomenon that has been talked about loudly since the collapse of the Soviet Union, was actively developing after Ukraine gained independence, and has now gained a particularly rapid pace. The aim of the study is to present Ukrainian migration in Poland and to analyze its impact on Polish economic development. The problem undertaken in the work is to answer the questions about the impact of the migration movements of Ukrainians on the economy, demography and society of Poland. The work contains conclusions about the positive consequences of Ukrainian migration, but also about possible negative impacts on Poland or resulting from popular opinion. Particular attention was paid to the effects of various factors on the Polish economy. There are strong indications that Ukrainian immigration is a catalyst for Polish economic development.pl
dc.abstract.plPolska jest liderem wśród krajów, do których wyjeżdżają Ukraińcy. Migracja jako zjawisko, o którym zaczęto mówić głośno od momentu rozpadu Związku Radzieckiego, aktywnie się rozwijała po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, a teraz nabrała szczególnie szybkiego tempa. Celem pracy jest przedstawienie ukraińskiej migracji w Polsce oraz przeprowadzenie analizy jej wpływu na rozwój ekonomiczny Polski. Problemem podjętym w pracy jest odpowiedź na pytania, jak wpływają migracyjne ruchy Ukraińców na gospodarkę, demografię oraz społeczeństwo Polski. Praca zawiera wnioski o pozytywnych konsekwencjach ukraińskiej migracji, ale również o możliwych lub wynikających z obiegowych opinii - negatywnych oddziaływaniach na Polskę. Szczególną uwagę poświęcono efektom różnych czynników na polską gospodarkę. Istnieją silne przesłanki, by uznać ukraińską imigrację za katalizator polskiego rozwoju gospodarczego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNoworól, Kamillapl
dc.contributor.authorHolota, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworól, Kamillapl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:38:37Z
dc.date.available2021-06-29T21:38:37Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148554-244060pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275367
dc.languagepolpl
dc.subject.enECONOMY – IMPACT – MIGRATION – POLAND – UKRAINIANSpl
dc.subject.plGOSPODARKA – MIGRACJA – POLSKA – UKRAIŃCY – WPŁYWpl
dc.titleWpływ migracji Ukraińców na rozwój ekonomiczny Polskipl
dc.title.alternativeThe impact of Ukrainian migration on the economic development of Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Poland is a leader among the countries where Ukrainians go. Migration, a phenomenon that has been talked about loudly since the collapse of the Soviet Union, was actively developing after Ukraine gained independence, and has now gained a particularly rapid pace. The aim of the study is to present Ukrainian migration in Poland and to analyze its impact on Polish economic development. The problem undertaken in the work is to answer the questions about the impact of the migration movements of Ukrainians on the economy, demography and society of Poland. The work contains conclusions about the positive consequences of Ukrainian migration, but also about possible negative impacts on Poland or resulting from popular opinion. Particular attention was paid to the effects of various factors on the Polish economy. There are strong indications that Ukrainian immigration is a catalyst for Polish economic development.
dc.abstract.plpl
Polska jest liderem wśród krajów, do których wyjeżdżają Ukraińcy. Migracja jako zjawisko, o którym zaczęto mówić głośno od momentu rozpadu Związku Radzieckiego, aktywnie się rozwijała po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, a teraz nabrała szczególnie szybkiego tempa. Celem pracy jest przedstawienie ukraińskiej migracji w Polsce oraz przeprowadzenie analizy jej wpływu na rozwój ekonomiczny Polski. Problemem podjętym w pracy jest odpowiedź na pytania, jak wpływają migracyjne ruchy Ukraińców na gospodarkę, demografię oraz społeczeństwo Polski. Praca zawiera wnioski o pozytywnych konsekwencjach ukraińskiej migracji, ale również o możliwych lub wynikających z obiegowych opinii - negatywnych oddziaływaniach na Polskę. Szczególną uwagę poświęcono efektom różnych czynników na polską gospodarkę. Istnieją silne przesłanki, by uznać ukraińską imigrację za katalizator polskiego rozwoju gospodarczego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.authorpl
Holota, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:38:37Z
dc.date.available
2021-06-29T21:38:37Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148554-244060
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275367
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ECONOMY – IMPACT – MIGRATION – POLAND – UKRAINIANS
dc.subject.plpl
GOSPODARKA – MIGRACJA – POLSKA – UKRAIŃCY – WPŁYW
dc.titlepl
Wpływ migracji Ukraińców na rozwój ekonomiczny Polski
dc.title.alternativepl
The impact of Ukrainian migration on the economic development of Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Sosnowiec
9
Poznan
8
Krakow
7
Wroclaw
3
Annandale
2
Barlinek
1
Dublin
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available