Udział i znaczenie społeczności lokalnej w procesie planowania przestrzennego dla rozwoju na przykładzie gminy Łapsze Niżne

licenciate
dc.abstract.enThe thesis provides information on the participation and importance of the local community in the spatial planning process. In the theoretical part, topics related to the concept of development, spatial planning and local community participation are introduced. The purpose of this study was to examine the process and participatory tools for spatial planning in the municipality of Łapsze Niżne for its development. The study resulted in conclusions and recommendations.pl
dc.abstract.plPraca zawiera informacje na temat udziału i znaczenia społeczności lokalnej w procesie planowania przestrzennego. W części teoretycznej przybliżono tematy związane z pojęciem rozwoju, planowania przestrzennego oraz partycypacji społeczności lokalnej. Celem niniejszej pracy było zbadanie procesu i narzędzi partycypacyjnych w zakresie planowania przestrzennego w gminie Łapsze Niżne dla jej rozwoju. Efektem badania są stworzone wnioski oraz rekomendacjepl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNoworól, Kamillapl
dc.contributor.authorGogola, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworól, Kamillapl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:38:11Z
dc.date.available2021-06-29T21:38:11Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148529-247022pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275361
dc.languagepolpl
dc.subject.enDEVELOPMENT - LOCAL DEVELOPMENT - LOCAL COMMUNITY - PARTICIPATION - SPATIAL PLANNINGpl
dc.subject.plROZWÓJ - ROZWÓJ LOKALNY - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA - PARTYCYPACJA - PLANOWANIE PRZESTRZENNEpl
dc.titleUdział i znaczenie społeczności lokalnej w procesie planowania przestrzennego dla rozwoju na przykładzie gminy Łapsze Niżnepl
dc.title.alternativeParticipation and importance of local community in the process of spatial planning for development on the example of Łapsze Niżne communepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis provides information on the participation and importance of the local community in the spatial planning process. In the theoretical part, topics related to the concept of development, spatial planning and local community participation are introduced. The purpose of this study was to examine the process and participatory tools for spatial planning in the municipality of Łapsze Niżne for its development. The study resulted in conclusions and recommendations.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera informacje na temat udziału i znaczenia społeczności lokalnej w procesie planowania przestrzennego. W części teoretycznej przybliżono tematy związane z pojęciem rozwoju, planowania przestrzennego oraz partycypacji społeczności lokalnej. Celem niniejszej pracy było zbadanie procesu i narzędzi partycypacyjnych w zakresie planowania przestrzennego w gminie Łapsze Niżne dla jej rozwoju. Efektem badania są stworzone wnioski oraz rekomendacje
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.authorpl
Gogola, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:38:11Z
dc.date.available
2021-06-29T21:38:11Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148529-247022
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275361
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DEVELOPMENT - LOCAL DEVELOPMENT - LOCAL COMMUNITY - PARTICIPATION - SPATIAL PLANNING
dc.subject.plpl
ROZWÓJ - ROZWÓJ LOKALNY - SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA - PARTYCYPACJA - PLANOWANIE PRZESTRZENNE
dc.titlepl
Udział i znaczenie społeczności lokalnej w procesie planowania przestrzennego dla rozwoju na przykładzie gminy Łapsze Niżne
dc.title.alternativepl
Participation and importance of local community in the process of spatial planning for development on the example of Łapsze Niżne commune
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdynia
1
Nowy Sącz
1
Suwałki
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available