Zarządzanie zasobami ludzkimi a sprawność zarządzania organizacji publicznej.

licenciate
dc.abstract.enHuman resources management (HRM) is an important part of the functioning of all institutions. Appropriate use of HRM elements by managers determines the efficiency of managing a public organization. Skillful use of HRM brings many benefits, including improve actions taken by employees, drives employees to action, ensures better functioning of the facility. Despite the many benefits of introducing HRM elements in public organizations, there are also many barriers. These barriers vary by institution. The public organization selected and analyzed - for this essay - in terms of the effectiveness of HRM is the Prison in Zamość. The aim of this study is to understand and analyze human resource management and its impact on the functioning of a public organization. The Penitentiary Institution in Zamość was chosen for this purpose. Efficient human resource management is particularly important there because it affects not only employees, but also prisoners. Based on the interview, it can be concluded that HRM is an important element in the functioning of public organizations.pl
dc.abstract.plZarządzanie zasobami ludzkimi jest istotnym elementem funkcjonowania każdej instytucji. Odpowiednie stosowanie elementów ZZL przez osoby zarządzające warunkuje sprawność zarządzania organizacją publiczną. Umiejętne wykorzystywanie ZZL niesie wiele korzyści, m.in. usprawnia działania podejmowane przez pracowników, napędza pracowników do działania, zapewnia lepsze funkcjonowanie placówki. Pomimo wielu korzyści wprowadzania elementów ZZL w organizacjach publicznych, istnieje też wiele barier. Bariery te różnią w zależności od instytucji. Wybraną i przeanalizowaną pod kątem sprawności funkcjonowania ZZL organizacją publiczną jest Zakład Karny w Zamościu. Celem niniejszej pracy jest poznanie i analiza zarządzania zasobami ludzkimi oraz jego wpływu na funkcjonowanie organizacji publicznej. Wybrany do tego został Zakład Penitencjarny mieszczący się w Zamościu. Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi jest ważne w badanej organizacji ponieważ oddziałuje ono nie tylko na pracowników, ale także na osoby osadzone. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu można wywnioskować, że ZZL jest istotnym elementem funkcjonowania organizacji publicznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.authorPudło, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:37:47Z
dc.date.available2021-06-29T21:37:47Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148243-262083pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275357
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanagement, human resource management, public organization, efficiency,penitentiary institution.pl
dc.subject.plzarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja publiczna, sprawność, zakład penitencjarnypl
dc.titleZarządzanie zasobami ludzkimi a sprawność zarządzania organizacji publicznej.pl
dc.title.alternativeHuman resource management and the efficiency of managing a public organization.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Human resources management (HRM) is an important part of the functioning of all institutions. Appropriate use of HRM elements by managers determines the efficiency of managing a public organization. Skillful use of HRM brings many benefits, including improve actions taken by employees, drives employees to action, ensures better functioning of the facility. Despite the many benefits of introducing HRM elements in public organizations, there are also many barriers. These barriers vary by institution. The public organization selected and analyzed - for this essay - in terms of the effectiveness of HRM is the Prison in Zamość. The aim of this study is to understand and analyze human resource management and its impact on the functioning of a public organization. The Penitentiary Institution in Zamość was chosen for this purpose. Efficient human resource management is particularly important there because it affects not only employees, but also prisoners. Based on the interview, it can be concluded that HRM is an important element in the functioning of public organizations.
dc.abstract.plpl
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest istotnym elementem funkcjonowania każdej instytucji. Odpowiednie stosowanie elementów ZZL przez osoby zarządzające warunkuje sprawność zarządzania organizacją publiczną. Umiejętne wykorzystywanie ZZL niesie wiele korzyści, m.in. usprawnia działania podejmowane przez pracowników, napędza pracowników do działania, zapewnia lepsze funkcjonowanie placówki. Pomimo wielu korzyści wprowadzania elementów ZZL w organizacjach publicznych, istnieje też wiele barier. Bariery te różnią w zależności od instytucji. Wybraną i przeanalizowaną pod kątem sprawności funkcjonowania ZZL organizacją publiczną jest Zakład Karny w Zamościu. Celem niniejszej pracy jest poznanie i analiza zarządzania zasobami ludzkimi oraz jego wpływu na funkcjonowanie organizacji publicznej. Wybrany do tego został Zakład Penitencjarny mieszczący się w Zamościu. Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi jest ważne w badanej organizacji ponieważ oddziałuje ono nie tylko na pracowników, ale także na osoby osadzone. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu można wywnioskować, że ZZL jest istotnym elementem funkcjonowania organizacji publicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.authorpl
Pudło, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:37:47Z
dc.date.available
2021-06-29T21:37:47Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148243-262083
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275357
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
management, human resource management, public organization, efficiency,penitentiary institution.
dc.subject.plpl
zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja publiczna, sprawność, zakład penitencjarny
dc.titlepl
Zarządzanie zasobami ludzkimi a sprawność zarządzania organizacji publicznej.
dc.title.alternativepl
Human resource management and the efficiency of managing a public organization.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Krakow
2
Marki
2
Poznan
2
Gdansk
1
Gdynia
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available