Menedżer – pasjonat a motywowanie pracowników w organizacjach pozarządowych.

licenciate
dc.abstract.enThe motivation of passionate people who simultaneously fill managerial roles in NGOs is an important part of the operation of these entities. However, they also face the problem of so-called professional burnout and the motivation itself is mainly focused on non-salary factors. This is due to the fact that the majority of such managers-passionate perform their roles on a voluntary basis, which affects a different range of motivational factors than those of employees who receive a salary for their work. Identifying the motivating factors and causes of demotivation of these individuals can increase engagement or improve the efficiency and effectiveness of the activities undertaken in the NGO. The paper presents different models and styles of managers-passionate focusing on the motivating factors occurring in the activities of NGOs at different levels of its organization. As volunteers, an important motivation is their intrinsic motivation - the motives that make them want to enthusiastically engage in unpaid activities.The factors motivating and demotivating Polish Scouting Association instructors performing management functions were analyzed in both narrow and broad contexts. In order to do so, interviews were conducted with them and internal documents of ZHP were analyzed.The research attempts to answer the question of whether it is possible to undertake other actions than those taken so far in ZHP in order to maintain motivation for action.Research shows that the most significant motivating factor is a sense of meaning in what one does. Passionate instructors in managerial roles are most motivated when they feel they can selflessly help someone, have accomplishments, and are appreciated, which comes with satisfaction and a good working atmosphere. Great experiences of encounters and adventures on the scouting trail create good memories that involuntarily people want to repeat and this pushes them to continue. Passionate managers include both those who pull people along and those who shape characters by raising awareness of predispositions, giving space for initiatives, and supporting in their implementation.pl
dc.abstract.plMotywacja pasjonatów, którzy wypełniają jednocześnie funkcje menedżerskie w organizacjach pozarządowych stanowi istotny element działania tych jednostek. Jednak i oni spotykają się z problemem tak zwanego wypalania zawodowego a sama motywacja w głównej mierze skupia się na czynnikach pozapłacowych. Wynika to z faktu, że większość takich menedżerów - pasjonatów wypełnia swoje role na zasadach wolontariatu, co wpływa na inny zakres czynników motywujących niż osób zatrudnionych otrzymujących za swoją pracę wynagrodzenie. Identyfikacja czynników motywujących i przyczyn demotywacji tych osób może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania, czy też usprawnienie i efektywność podejmowanych działań w organizacji pozarządowej.W pracy przedstawiono różne modele i style pracy menedżerów – pasjonatów skupiając się na czynnikach motywujących występujących w działalności organizacji pozarządowych na różnych szczeblach jej organizacji. W związku z tym, że są nimi wolontariusze, istotną motywacją jest ich motywacja wewnętrzna – pobudki powodujące, że chcą z zapałem się angażować w działania, za które nie otrzymują wynagrodzenia.Analizie poddano czynniki motywujące i demotywujące instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego pełniących funkcje związane z zarządzaniem zarówno w wąskim, jak i szerokim kontekście. Aby to było możliwe przeprowadzono z nimi wywiady i dokonano analizy dokumentacji wewnętrznej ZHP.W badaniach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe podjęcie jeszcze innych działań niż te które w ZHP do tej pory zostały podjęte w celu utrzymania motywacji do działania.Z badań wynika, że najistotniejszym czynnikiem motywującym jest poczucie sensu tego co się robi. Instruktorzy z pasją pełniący funkcje menedżerskie są najbardziej zmotywowani, kiedy czują, że mogą bezinteresownie komuś pomóc, mają dokonania i są docenieni, co wiąże się z satysfakcją i dobrą atmosferą współpracy. Wspaniałe przeżycia związane ze spotkaniami i przygodami na harcerskim szlaku tworzą dobre wspomnienia, które mimowolnie ludzie chcą powtarzać i to ich pcha do dalszego działania. Wśród menedżerów – pasjonatów znaleźć można zarówno tych, co ciągną ludzi za sobą, jak i tych którzy kształtują charaktery poprzez uświadamianie predyspozycji, dających przestrzeń dla inicjatyw, i wspierających w ich realizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.authorJarek, Liliannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:37:34Z
dc.date.available2021-06-29T21:37:34Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148237-260839pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275354
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanager - passionate - intrinsic motivation - NGOs - volunteer - ZHPpl
dc.subject.plmenedżer – pasjonat - motywacja wewnętrzna - organizacje pozarządowe – wolontariusz – ZHPpl
dc.titleMenedżer – pasjonat a motywowanie pracowników w organizacjach pozarządowych.pl
dc.title.alternativeManager - passionate and motivating employees in non-governmental organizations.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The motivation of passionate people who simultaneously fill managerial roles in NGOs is an important part of the operation of these entities. However, they also face the problem of so-called professional burnout and the motivation itself is mainly focused on non-salary factors. This is due to the fact that the majority of such managers-passionate perform their roles on a voluntary basis, which affects a different range of motivational factors than those of employees who receive a salary for their work. Identifying the motivating factors and causes of demotivation of these individuals can increase engagement or improve the efficiency and effectiveness of the activities undertaken in the NGO. The paper presents different models and styles of managers-passionate focusing on the motivating factors occurring in the activities of NGOs at different levels of its organization. As volunteers, an important motivation is their intrinsic motivation - the motives that make them want to enthusiastically engage in unpaid activities.The factors motivating and demotivating Polish Scouting Association instructors performing management functions were analyzed in both narrow and broad contexts. In order to do so, interviews were conducted with them and internal documents of ZHP were analyzed.The research attempts to answer the question of whether it is possible to undertake other actions than those taken so far in ZHP in order to maintain motivation for action.Research shows that the most significant motivating factor is a sense of meaning in what one does. Passionate instructors in managerial roles are most motivated when they feel they can selflessly help someone, have accomplishments, and are appreciated, which comes with satisfaction and a good working atmosphere. Great experiences of encounters and adventures on the scouting trail create good memories that involuntarily people want to repeat and this pushes them to continue. Passionate managers include both those who pull people along and those who shape characters by raising awareness of predispositions, giving space for initiatives, and supporting in their implementation.
dc.abstract.plpl
Motywacja pasjonatów, którzy wypełniają jednocześnie funkcje menedżerskie w organizacjach pozarządowych stanowi istotny element działania tych jednostek. Jednak i oni spotykają się z problemem tak zwanego wypalania zawodowego a sama motywacja w głównej mierze skupia się na czynnikach pozapłacowych. Wynika to z faktu, że większość takich menedżerów - pasjonatów wypełnia swoje role na zasadach wolontariatu, co wpływa na inny zakres czynników motywujących niż osób zatrudnionych otrzymujących za swoją pracę wynagrodzenie. Identyfikacja czynników motywujących i przyczyn demotywacji tych osób może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania, czy też usprawnienie i efektywność podejmowanych działań w organizacji pozarządowej.W pracy przedstawiono różne modele i style pracy menedżerów – pasjonatów skupiając się na czynnikach motywujących występujących w działalności organizacji pozarządowych na różnych szczeblach jej organizacji. W związku z tym, że są nimi wolontariusze, istotną motywacją jest ich motywacja wewnętrzna – pobudki powodujące, że chcą z zapałem się angażować w działania, za które nie otrzymują wynagrodzenia.Analizie poddano czynniki motywujące i demotywujące instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego pełniących funkcje związane z zarządzaniem zarówno w wąskim, jak i szerokim kontekście. Aby to było możliwe przeprowadzono z nimi wywiady i dokonano analizy dokumentacji wewnętrznej ZHP.W badaniach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe podjęcie jeszcze innych działań niż te które w ZHP do tej pory zostały podjęte w celu utrzymania motywacji do działania.Z badań wynika, że najistotniejszym czynnikiem motywującym jest poczucie sensu tego co się robi. Instruktorzy z pasją pełniący funkcje menedżerskie są najbardziej zmotywowani, kiedy czują, że mogą bezinteresownie komuś pomóc, mają dokonania i są docenieni, co wiąże się z satysfakcją i dobrą atmosferą współpracy. Wspaniałe przeżycia związane ze spotkaniami i przygodami na harcerskim szlaku tworzą dobre wspomnienia, które mimowolnie ludzie chcą powtarzać i to ich pcha do dalszego działania. Wśród menedżerów – pasjonatów znaleźć można zarówno tych, co ciągną ludzi za sobą, jak i tych którzy kształtują charaktery poprzez uświadamianie predyspozycji, dających przestrzeń dla inicjatyw, i wspierających w ich realizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.authorpl
Jarek, Lilianna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:37:34Z
dc.date.available
2021-06-29T21:37:34Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148237-260839
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275354
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
manager - passionate - intrinsic motivation - NGOs - volunteer - ZHP
dc.subject.plpl
menedżer – pasjonat - motywacja wewnętrzna - organizacje pozarządowe – wolontariusz – ZHP
dc.titlepl
Menedżer – pasjonat a motywowanie pracowników w organizacjach pozarządowych.
dc.title.alternativepl
Manager - passionate and motivating employees in non-governmental organizations.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
7
Poznan
5
Sucha Beskidzka
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Brzeszcze
1
Klecko
1
Polkowice
1
Rabka-Zdroj
1

No access

No Thumbnail Available