Motywowanie pracowników jako podstawowy element zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor's thesis discusses the impact of motivating employees on the elements of human resource management in a public organization, based on the example of the Post Office Branch No. I in Stalowa Wola. The first chapter presents the theoretical aspects of the process of motivating employees in a public organization, an in-depth analysis of employee motivation as a condition for efficient human resource management and the specificity of the functioning of a public organization. The second chapter concerns motivating employees at the branch of the Post Office No. I in Stalowa Wola. The second chapter characterizes the analyzed organization, discusses the aspects of motivating employees and their impact on the implementation of the organization's assumptions. The third chapter presents the barriers affecting the motivation of employees of the UP in Stalowa Wola, and also proposes improvements to the current system. The paper argues that the implementation of tasks and goals of a public organization depends on the motivation of employees.pl
dc.abstract.plW pracy licencjackiej poruszono temat wpływu motywowania pracowników na elementy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej na przykładzie Filii Urzędu Pocztowego numer I w Stalowej Woli. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione teoretyczne aspekty procesu motywowania pracowników w organizacji publicznej, dogłębna analiza motywowania pracowników jako warunku sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz specyfika funkcjonowania organizacji publicznej. Drugi rozdział dotyczy motywowania pracowników w Filii Urzędu Pocztowego numer I w Stalowej Woli. W drugim rozdziale scharakteryzowano badaną organizację, omówiono aspekty motywowania pracowników, a także ich wpływ na realizację założeń organizacji. W trzecim rozdziale przedstawiono bariery wpływające na motywowanie pracowników UP w Stalowej Woli, a ponadto zaproponowano usprawnienia obecnie obowiązującego systemu. W pracy uzasadniono, iż od motywacji pracowników zależy realizacja zadań i celów organizacji publicznej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.authorJakubiec, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:37:30Z
dc.date.available2021-06-29T21:37:30Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-148236-263459pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275353
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation - employee motivation - public organization - human resource management - performance - objectivespl
dc.subject.plmotywacja - motywowanie pracowników - organizacja publiczna – zarządzanie zasobami ludzkimi – efektywność – celepl
dc.titleMotywowanie pracowników jako podstawowy element zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznejpl
dc.title.alternativeMotivating employees as a basic element of human resource management in a public organization.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor's thesis discusses the impact of motivating employees on the elements of human resource management in a public organization, based on the example of the Post Office Branch No. I in Stalowa Wola. The first chapter presents the theoretical aspects of the process of motivating employees in a public organization, an in-depth analysis of employee motivation as a condition for efficient human resource management and the specificity of the functioning of a public organization. The second chapter concerns motivating employees at the branch of the Post Office No. I in Stalowa Wola. The second chapter characterizes the analyzed organization, discusses the aspects of motivating employees and their impact on the implementation of the organization's assumptions. The third chapter presents the barriers affecting the motivation of employees of the UP in Stalowa Wola, and also proposes improvements to the current system. The paper argues that the implementation of tasks and goals of a public organization depends on the motivation of employees.
dc.abstract.plpl
W pracy licencjackiej poruszono temat wpływu motywowania pracowników na elementy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej na przykładzie Filii Urzędu Pocztowego numer I w Stalowej Woli. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione teoretyczne aspekty procesu motywowania pracowników w organizacji publicznej, dogłębna analiza motywowania pracowników jako warunku sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz specyfika funkcjonowania organizacji publicznej. Drugi rozdział dotyczy motywowania pracowników w Filii Urzędu Pocztowego numer I w Stalowej Woli. W drugim rozdziale scharakteryzowano badaną organizację, omówiono aspekty motywowania pracowników, a także ich wpływ na realizację założeń organizacji. W trzecim rozdziale przedstawiono bariery wpływające na motywowanie pracowników UP w Stalowej Woli, a ponadto zaproponowano usprawnienia obecnie obowiązującego systemu. W pracy uzasadniono, iż od motywacji pracowników zależy realizacja zadań i celów organizacji publicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.authorpl
Jakubiec, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:37:30Z
dc.date.available
2021-06-29T21:37:30Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-148236-263459
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275353
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation - employee motivation - public organization - human resource management - performance - objectives
dc.subject.plpl
motywacja - motywowanie pracowników - organizacja publiczna – zarządzanie zasobami ludzkimi – efektywność – cele
dc.titlepl
Motywowanie pracowników jako podstawowy element zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej
dc.title.alternativepl
Motivating employees as a basic element of human resource management in a public organization.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
91
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Krakow
6
Wroclaw
6
Lacko
5
Jarosław
4
Lodz
4
Dublin
2
Kalisz
2
Lubaczów
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available