Strategie radzenia sobie a relacja „praca-rodzina” u kobiet pracujących zdalnie w czasie pandemii COVID-19

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to examine whether the sudden, forced change to remote working at the onset of the Covid-19 pandemic affected the work-family relationship in female workers. The coping strategies chosen in this situation and their effectiveness as coping mechanisms to protect against the occurrence of a crisis were also analyzed. The study group consisted of 70 female teachers who, during the pandemic period, reconciled their role as mothers with their professional responsibilities. The research tools used were: Work-Family Spillover Scale, The Satisfaction With Job Scale, and Mini-COPE Inventory. In addition to the use of self-report questionnaires, a multiple case study was conducted on a group of 10 people using a structured interview. Analysis of the quantitative results, augmented by findings from the qualitative study, revealed that remote working significantly altered the relationship-work-family in female teachers who were mothers and wives. Higher levels of WFC (work-family conflict) and higher levels of FWF (family-to-work facilitation) were observed in women in remote work situations, compared to interactions in opposite directions. It was shown that the subjects primarily used active and adaptive coping strategies, so they did not experience a crisis and successfully dealt with the challenge of adapting to remote working. Internal resources and abilities, as well as the ability to select appropriate strategies and countermeasures, enabled the female teachers to effectively cope with the challenging situation of changing their work mode during the pandemic. The results obtained confirm the exceptional flexibility and efficiency of the women in reconciling their roles, their admirable persistence in pursuing their goals, and their high resistance to the negative effects of long-term stress and tension.pl
dc.abstract.plCel badania stanowiło sprawdzenie czy nagła, przymusowa zmiana trybu pracy na zdalny, w początkowym okresie pandemii Covid-19, wpłynęła na relację praca-rodzina u kobiet aktywnych zawodowo. Analizie poddano także wybierane w tej sytuacji strategie radzenia sobie i ich efektywność, jako mechanizmów zaradczych mających na celu uchronienie przed wystąpieniem kryzysu. Grupę badanych stanowiło 70 nauczycielek, które w okresie pandemii godziły rolę matki z obowiązkami zawodowymi. Za narzędzia badawcze posłużyły: Skala Wzajemnego Wpływu Pracy i Rodziny, Skala Satysfakcji z Pracy oraz Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE. Poza użyciem kwestionariuszy samoopisowych, w ramach prowadzonych badań, w grupie 10 osób zostało przeprowadzone wielokrotne studium przypadku za pomocą wywiadu ustrukturowanego. Analiza wyników ilościowych, pogłębiona o wnioski z badań jakościowych wykazała, że praca zdalna istotnie wpłynęła na zmianę relacji-praca rodzina u nauczycielek będących matkami i żonami. W sytuacji pracy zdalnej zaobserwowano u kobiet wyższy poziom konfliktu P-R oraz wyższy poziom facylitacji R-P, w porównaniu do oddziaływań w przeciwnych kierunkach. Wykazano, że osoby badane korzystały przede wszystkim z aktywnych i adaptacyjnych strategii radzenia sobie, dzięki czemu nie doświadczyły kryzysu oraz skutecznie poradziły sobie z wyzwaniem, jakim była adaptacja do nowej formy pracy. Wewnętrzne zasoby i zdolności oraz umiejętność dobrania adekwatnych środków zaradczych umożliwiły nauczycielkom efektywne poradzenie sobie w sytuacji trudnej, jaką była zmiana trybu pracy w czasie pandemii. Uzyskane wyniki potwierdzają wyjątkową elastyczność i sprawność kobiet w godzeniu pełnionych ról, ich godną podziwu wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych sobie celów oraz dużą odporność na negatywne skutki długotrwałego stresu i napięcia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.authorGliwicka, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:35:58Z
dc.date.available2021-06-29T21:35:58Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-147714-225317pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275347
dc.languagepolpl
dc.subject.enwomen, teachers, remote work, work-life balance, conflict and facilitation between work and family, job satisfaction, coping strategies, crisis, Covid-19 pandemicpl
dc.subject.plkobiety, nauczycielki, praca zdalna, równowaga praca-rodzina, konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi, satysfakcja z pracy, radzenie sobie, kryzys, pandemia Covid-19pl
dc.titleStrategie radzenia sobie a relacja „praca-rodzina” u kobiet pracujących zdalnie w czasie pandemii COVID-19pl
dc.title.alternativeCoping strategies and the relationship between work-family domains in women working remotely during the Covid-19 pandemicpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to examine whether the sudden, forced change to remote working at the onset of the Covid-19 pandemic affected the work-family relationship in female workers. The coping strategies chosen in this situation and their effectiveness as coping mechanisms to protect against the occurrence of a crisis were also analyzed. The study group consisted of 70 female teachers who, during the pandemic period, reconciled their role as mothers with their professional responsibilities. The research tools used were: Work-Family Spillover Scale, The Satisfaction With Job Scale, and Mini-COPE Inventory. In addition to the use of self-report questionnaires, a multiple case study was conducted on a group of 10 people using a structured interview. Analysis of the quantitative results, augmented by findings from the qualitative study, revealed that remote working significantly altered the relationship-work-family in female teachers who were mothers and wives. Higher levels of WFC (work-family conflict) and higher levels of FWF (family-to-work facilitation) were observed in women in remote work situations, compared to interactions in opposite directions. It was shown that the subjects primarily used active and adaptive coping strategies, so they did not experience a crisis and successfully dealt with the challenge of adapting to remote working. Internal resources and abilities, as well as the ability to select appropriate strategies and countermeasures, enabled the female teachers to effectively cope with the challenging situation of changing their work mode during the pandemic. The results obtained confirm the exceptional flexibility and efficiency of the women in reconciling their roles, their admirable persistence in pursuing their goals, and their high resistance to the negative effects of long-term stress and tension.
dc.abstract.plpl
Cel badania stanowiło sprawdzenie czy nagła, przymusowa zmiana trybu pracy na zdalny, w początkowym okresie pandemii Covid-19, wpłynęła na relację praca-rodzina u kobiet aktywnych zawodowo. Analizie poddano także wybierane w tej sytuacji strategie radzenia sobie i ich efektywność, jako mechanizmów zaradczych mających na celu uchronienie przed wystąpieniem kryzysu. Grupę badanych stanowiło 70 nauczycielek, które w okresie pandemii godziły rolę matki z obowiązkami zawodowymi. Za narzędzia badawcze posłużyły: Skala Wzajemnego Wpływu Pracy i Rodziny, Skala Satysfakcji z Pracy oraz Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE. Poza użyciem kwestionariuszy samoopisowych, w ramach prowadzonych badań, w grupie 10 osób zostało przeprowadzone wielokrotne studium przypadku za pomocą wywiadu ustrukturowanego. Analiza wyników ilościowych, pogłębiona o wnioski z badań jakościowych wykazała, że praca zdalna istotnie wpłynęła na zmianę relacji-praca rodzina u nauczycielek będących matkami i żonami. W sytuacji pracy zdalnej zaobserwowano u kobiet wyższy poziom konfliktu P-R oraz wyższy poziom facylitacji R-P, w porównaniu do oddziaływań w przeciwnych kierunkach. Wykazano, że osoby badane korzystały przede wszystkim z aktywnych i adaptacyjnych strategii radzenia sobie, dzięki czemu nie doświadczyły kryzysu oraz skutecznie poradziły sobie z wyzwaniem, jakim była adaptacja do nowej formy pracy. Wewnętrzne zasoby i zdolności oraz umiejętność dobrania adekwatnych środków zaradczych umożliwiły nauczycielkom efektywne poradzenie sobie w sytuacji trudnej, jaką była zmiana trybu pracy w czasie pandemii. Uzyskane wyniki potwierdzają wyjątkową elastyczność i sprawność kobiet w godzeniu pełnionych ról, ich godną podziwu wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych sobie celów oraz dużą odporność na negatywne skutki długotrwałego stresu i napięcia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.authorpl
Gliwicka, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:35:58Z
dc.date.available
2021-06-29T21:35:58Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-147714-225317
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275347
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
women, teachers, remote work, work-life balance, conflict and facilitation between work and family, job satisfaction, coping strategies, crisis, Covid-19 pandemic
dc.subject.plpl
kobiety, nauczycielki, praca zdalna, równowaga praca-rodzina, konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi, satysfakcja z pracy, radzenie sobie, kryzys, pandemia Covid-19
dc.titlepl
Strategie radzenia sobie a relacja „praca-rodzina” u kobiet pracujących zdalnie w czasie pandemii COVID-19
dc.title.alternativepl
Coping strategies and the relationship between work-family domains in women working remotely during the Covid-19 pandemic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Gdansk
17
Warsaw
11
Torun
3
Dublin
2
Gdynia
2
Krakow
2
Olsztyn
2
Swidnik
2
Wroclaw
2
Bobrowice
1

No access

No Thumbnail Available