Hydrotermalna modyfikacja mezoporowatych krzemianów w kierunku ich aktywacji katalitycznej w reakcji utleniania siarczków organicznych

master
dc.abstract.enThe aim of the studies was to synthesize three MCM-41 materials with titanium in the structure with the various Si:Ti molar ratios (0,99:0,01; 0,98:0,02; 0,95:0,05). Moreover, the Ti-MCM-41 sample was also obtained by impregnation method. The effects of different hydrothermal conditions applied in the procedure of the mesoporous materials were studied. In addition to the main assumption of hydrothermal modification, the effect of pH on titanium forms in the structure of the selected material was studied (material with Si:Ti molar ratio of 0,95:0.05). Synthetized materials were tested as catalysts of diphenyl sulfide (Ph2S) oxidation with H2O2. The materials were also characterized with respect to their chemical composition (ICP-OES), structure (XRD, UV-vis-DRS, Raman spectroscopy) and texture (low-temperature N2 adsorption-desorption). The efficiency of the oxidation process depended on the titanium content of the catalysts. The increase of titanium content in Ti-MCM-41 resulted in catalytic activation of the samples. However, in a group of the synthesized materials, the best catalytic results in organic sulphides oxidation with H2O2 was obtained for the impregnation material.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była synteza trzech materiałów MCM-41 z tytanem w strukturze o różnych stosunkach molowym Si:Ti (0,99:0,01; 0,98:0,02; 0,95:0,05). Dodatkowo, otrzymano również próbkę Ti-MCM-41 metodą impregnacji. Następnie zbadano wpływ różnych warunków hydrotermalnych na zsyntetyzowane materiały. Oprócz głównego założenia jakim była modyfikacja hydrotermalna, zbadano wpływ pH na formy tytanu w strukturze jednego z materiałów (o stosunku molowym Si:Ti 0,95:0.05). W ten sposób dążono do uzyskania jak najlepszych katalizatorów utleniania siarczku difenylu za pomocą H2O2 jako środka utleniającego. Z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) przebadano efektywność i selektywność procesu katalitycznego utleniania Ph2S. Otrzymane materiały zostały również poddane dokładnej charakterystyce fizykochemicznej. Uzyskane wyniki badań pokazały, że najmniejszy wpływ modyfikacji hydrotermalnych zaobserwowano dla materiałów o największej zawartości tytanu. Efektywność procesu utleniania zależy od zawartości tytanu w katalizatorach, ponieważ wraz ze wzrostem zawartości tytanu w materiale Ti-MCM-41 zwiększa się aktywność katalizatora. Jednak spośród wszystkich zsyntetyzowanych materiałów najlepszym katalizatorem utleniania siarczków organicznych za pomocą nadtlenku wodoru okazał się materiał otrzymany metodą impregnacji.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.contributor.authorŁazarz, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.contributor.reviewerMiśkowiec, Paweł - 142045 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:34:37Z
dc.date.available2021-06-29T21:34:37Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-146400-229932pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275340
dc.languagepolpl
dc.subject.enMCM-41, Ti-MCM-41, Hydrothermal stability, Oxidation, H2O2, Catalysis, Diphenyl sulfidepl
dc.subject.plMCM-41, Ti-MCM-41, modyfikacja hydrotermalna, utlenianie, H2O2, siarczki organiczne, siarczek difenylupl
dc.titleHydrotermalna modyfikacja mezoporowatych krzemianów w kierunku ich aktywacji katalitycznej w reakcji utleniania siarczków organicznychpl
dc.title.alternativeHydrothermal modification of mesopporous silicates towards their catalytic activation in the oxidation reaction of organic sulphidespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the studies was to synthesize three MCM-41 materials with titanium in the structure with the various Si:Ti molar ratios (0,99:0,01; 0,98:0,02; 0,95:0,05). Moreover, the Ti-MCM-41 sample was also obtained by impregnation method. The effects of different hydrothermal conditions applied in the procedure of the mesoporous materials were studied. In addition to the main assumption of hydrothermal modification, the effect of pH on titanium forms in the structure of the selected material was studied (material with Si:Ti molar ratio of 0,95:0.05). Synthetized materials were tested as catalysts of diphenyl sulfide (Ph2S) oxidation with H2O2. The materials were also characterized with respect to their chemical composition (ICP-OES), structure (XRD, UV-vis-DRS, Raman spectroscopy) and texture (low-temperature N2 adsorption-desorption). The efficiency of the oxidation process depended on the titanium content of the catalysts. The increase of titanium content in Ti-MCM-41 resulted in catalytic activation of the samples. However, in a group of the synthesized materials, the best catalytic results in organic sulphides oxidation with H2O2 was obtained for the impregnation material.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była synteza trzech materiałów MCM-41 z tytanem w strukturze o różnych stosunkach molowym Si:Ti (0,99:0,01; 0,98:0,02; 0,95:0,05). Dodatkowo, otrzymano również próbkę Ti-MCM-41 metodą impregnacji. Następnie zbadano wpływ różnych warunków hydrotermalnych na zsyntetyzowane materiały. Oprócz głównego założenia jakim była modyfikacja hydrotermalna, zbadano wpływ pH na formy tytanu w strukturze jednego z materiałów (o stosunku molowym Si:Ti 0,95:0.05). W ten sposób dążono do uzyskania jak najlepszych katalizatorów utleniania siarczku difenylu za pomocą H2O2 jako środka utleniającego. Z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) przebadano efektywność i selektywność procesu katalitycznego utleniania Ph2S. Otrzymane materiały zostały również poddane dokładnej charakterystyce fizykochemicznej. Uzyskane wyniki badań pokazały, że najmniejszy wpływ modyfikacji hydrotermalnych zaobserwowano dla materiałów o największej zawartości tytanu. Efektywność procesu utleniania zależy od zawartości tytanu w katalizatorach, ponieważ wraz ze wzrostem zawartości tytanu w materiale Ti-MCM-41 zwiększa się aktywność katalizatora. Jednak spośród wszystkich zsyntetyzowanych materiałów najlepszym katalizatorem utleniania siarczków organicznych za pomocą nadtlenku wodoru okazał się materiał otrzymany metodą impregnacji.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.contributor.authorpl
Łazarz, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.contributor.reviewerpl
Miśkowiec, Paweł - 142045
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:34:37Z
dc.date.available
2021-06-29T21:34:37Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-146400-229932
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275340
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MCM-41, Ti-MCM-41, Hydrothermal stability, Oxidation, H2O2, Catalysis, Diphenyl sulfide
dc.subject.plpl
MCM-41, Ti-MCM-41, modyfikacja hydrotermalna, utlenianie, H2O2, siarczki organiczne, siarczek difenylu
dc.titlepl
Hydrotermalna modyfikacja mezoporowatych krzemianów w kierunku ich aktywacji katalitycznej w reakcji utleniania siarczków organicznych
dc.title.alternativepl
Hydrothermal modification of mesopporous silicates towards their catalytic activation in the oxidation reaction of organic sulphides
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
7
Dublin
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bydgoszcz
1
Nowy Targ
1

No access

No Thumbnail Available