Gospodarka wodna gminy Dąbrowa Tarnowska

master
dc.abstract.enThe purpose of the work is to characterize the water management in the commune of Dąbrowa Tarnowska. Presentation of the available water resources, as well as the method of their management. In addition, attention was also focused on the available infrastructure, thanks to which it is possible to provide the inhabitants of the commune with treated water. The water quality complies with the values contained in the Regulation of the Minister of Health. The water supply network is well developed. The commune's problem is the poorly developed sewage system. The majority of inhabitants in a rural area do not have access to a sewage system, therefore it causes significant environmental pollution. Residents discharge sewage into drainage ditches. In the Dąbrowa Tarnowska commune, the lack of adequate flood protection is also a big problem. Flooding on the Breń River cause numerous losses. The measures taken for flood protection are aimed at reducing the negative impact of floods on the infrastructure of the Dąbrowa Tarnowska commune.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest scharakteryzowanie gospodarki wodnej w gminie Dąbrowa Tarnowska. W pracy przedstawiono dostępne zasoby wodne, a także sposób ich zagospodarowania. Dodatkowo uwagę skupiono również na dostępnej infrastrukturze, dzięki której możliwe jest dostarczenie mieszkańcom gminy wody uzdatnionej. Jakość wody jest zgodna z wartościami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Sieć wodociągowa jest dobrze rozwinięta. Problem w gminie stanowi słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna. Większość mieszkańców na obszarze wiejskim nie ma dostępu do kanalizacji, dlatego powoduje to znaczne zanieczyszczenie środowiska. Mieszkańcy odprowadzają ścieki do rowów melioracyjnych. Na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska dużym problemem jest również brak odpowiedniej ochrony przeciwpowodziowej. Wezbrania na rzece Breń powodują liczne straty. Podjęte działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu powodzi na infrastrukturę gminy Dąbrową Tarnowska.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorRzonca, Bartłomiej - 131769 pl
dc.contributor.authorKmiecik, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerRzonca, Bartłomiej - 131769 pl
dc.contributor.reviewerSiwek, Janusz - 102551 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:34:09Z
dc.date.available2021-06-29T21:34:09Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-146265-225798pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275337
dc.languagepolpl
dc.subject.enwater management, Dąbrowa Tarnowska, water extraction, purification, floodpl
dc.subject.plgospodarka wodna, Dąbrowa Tarnowska, pozyskiwanie wody, oczyszczanie, powódźpl
dc.titleGospodarka wodna gminy Dąbrowa Tarnowskapl
dc.title.alternativeWater management in the commune of Dąbrowa Tarnowskapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work is to characterize the water management in the commune of Dąbrowa Tarnowska. Presentation of the available water resources, as well as the method of their management. In addition, attention was also focused on the available infrastructure, thanks to which it is possible to provide the inhabitants of the commune with treated water. The water quality complies with the values contained in the Regulation of the Minister of Health. The water supply network is well developed. The commune's problem is the poorly developed sewage system. The majority of inhabitants in a rural area do not have access to a sewage system, therefore it causes significant environmental pollution. Residents discharge sewage into drainage ditches. In the Dąbrowa Tarnowska commune, the lack of adequate flood protection is also a big problem. Flooding on the Breń River cause numerous losses. The measures taken for flood protection are aimed at reducing the negative impact of floods on the infrastructure of the Dąbrowa Tarnowska commune.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest scharakteryzowanie gospodarki wodnej w gminie Dąbrowa Tarnowska. W pracy przedstawiono dostępne zasoby wodne, a także sposób ich zagospodarowania. Dodatkowo uwagę skupiono również na dostępnej infrastrukturze, dzięki której możliwe jest dostarczenie mieszkańcom gminy wody uzdatnionej. Jakość wody jest zgodna z wartościami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Sieć wodociągowa jest dobrze rozwinięta. Problem w gminie stanowi słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna. Większość mieszkańców na obszarze wiejskim nie ma dostępu do kanalizacji, dlatego powoduje to znaczne zanieczyszczenie środowiska. Mieszkańcy odprowadzają ścieki do rowów melioracyjnych. Na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska dużym problemem jest również brak odpowiedniej ochrony przeciwpowodziowej. Wezbrania na rzece Breń powodują liczne straty. Podjęte działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu powodzi na infrastrukturę gminy Dąbrową Tarnowska.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Rzonca, Bartłomiej - 131769
dc.contributor.authorpl
Kmiecik, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Rzonca, Bartłomiej - 131769
dc.contributor.reviewerpl
Siwek, Janusz - 102551
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:34:09Z
dc.date.available
2021-06-29T21:34:09Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-146265-225798
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275337
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
water management, Dąbrowa Tarnowska, water extraction, purification, flood
dc.subject.plpl
gospodarka wodna, Dąbrowa Tarnowska, pozyskiwanie wody, oczyszczanie, powódź
dc.titlepl
Gospodarka wodna gminy Dąbrowa Tarnowska
dc.title.alternativepl
Water management in the commune of Dąbrowa Tarnowska
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
4
Dublin
2
Rumia
2
Boardman
1
Gmina Szydłów
1
Lancut
1
Phnom Penh
1

No access

No Thumbnail Available