Charakterystyka hydrologiczna zlewni Dopływu z Lipnicy na Pogórzu Ciężkowickim

master
dc.abstract.enCatchment area of ‘Dopływ z Lipnicy’ located in Pogórze Ciężkowickie is a typical forest Carpathian catchment area of the flysch. 41 groundwater outflows as springs, swamps and seepages, dry and episodic riverbeds, water reservoir with beaver dam have been mapped over studies. Groundwater outflows’ discharge is in the range from 0,05 to 0,15 l/s, most often reaching value of 0,1 l/s. Conductance of spring reaches a maximum of several hundred μS/cm and temperature varies depending on air temperature. In the case of labolatory-examined water samples dominates: Ca2+, HCO3-, SO42-, Cl- ions. Groundwater circulation is rather shallow.pl
dc.abstract.plZlewnia Dopływu z Lipnicy położona na Pogórzu Ciężkowickim jest typową leśną zlewnią karpacką o charakterze fliszowym. Podczas badań skartowano 41 wypływów wód podziemnych w postaci źródeł, młak i wysięków, koryta suche oraz zbiornik wodny z tamą bobrową. Wydajność wypływów oznaczona w czterech terminach pomiarowych zamyka się w przedziale 0,05-0,15 l/s, najczęściej osiągając wartość 0,1 l/s. Konduktancja źródeł sięga maksymalnie kilkuset μS/cm, a temperatura waha się w zależności od temperatury powietrza. W przypadku przebadanych laboratoryjnie próbek wody dominują jony: Ca2+, HCO3-, SO42-, Cl-. Krążenie wód podziemnych jest raczej płytkie.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorRzonca, Bartłomiej - 131769 pl
dc.contributor.authorKrajewska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerRzonca, Bartłomiej - 131769 pl
dc.contributor.reviewerSiwek, Janusz - 102551 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:34:04Z
dc.date.available2021-06-29T21:34:04Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-146264-226399pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275336
dc.languagepolpl
dc.subject.enPogórze Ciężkowickie, forest catchment area, Carpathian catchment area, groundwater outflowspl
dc.subject.plPogórze Ciężkowickie, zlewnia leśna, zlewnia karpacka, wypływy wód podziemnychpl
dc.titleCharakterystyka hydrologiczna zlewni Dopływu z Lipnicy na Pogórzu Ciężkowickimpl
dc.title.alternativeHydrological characteristics of the Dopływ z Lipnicy catchment areapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Catchment area of ‘Dopływ z Lipnicy’ located in Pogórze Ciężkowickie is a typical forest Carpathian catchment area of the flysch. 41 groundwater outflows as springs, swamps and seepages, dry and episodic riverbeds, water reservoir with beaver dam have been mapped over studies. Groundwater outflows’ discharge is in the range from 0,05 to 0,15 l/s, most often reaching value of 0,1 l/s. Conductance of spring reaches a maximum of several hundred μS/cm and temperature varies depending on air temperature. In the case of labolatory-examined water samples dominates: Ca2+, HCO3-, SO42-, Cl- ions. Groundwater circulation is rather shallow.
dc.abstract.plpl
Zlewnia Dopływu z Lipnicy położona na Pogórzu Ciężkowickim jest typową leśną zlewnią karpacką o charakterze fliszowym. Podczas badań skartowano 41 wypływów wód podziemnych w postaci źródeł, młak i wysięków, koryta suche oraz zbiornik wodny z tamą bobrową. Wydajność wypływów oznaczona w czterech terminach pomiarowych zamyka się w przedziale 0,05-0,15 l/s, najczęściej osiągając wartość 0,1 l/s. Konduktancja źródeł sięga maksymalnie kilkuset μS/cm, a temperatura waha się w zależności od temperatury powietrza. W przypadku przebadanych laboratoryjnie próbek wody dominują jony: Ca2+, HCO3-, SO42-, Cl-. Krążenie wód podziemnych jest raczej płytkie.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Rzonca, Bartłomiej - 131769
dc.contributor.authorpl
Krajewska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Rzonca, Bartłomiej - 131769
dc.contributor.reviewerpl
Siwek, Janusz - 102551
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:34:04Z
dc.date.available
2021-06-29T21:34:04Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-146264-226399
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275336
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Pogórze Ciężkowickie, forest catchment area, Carpathian catchment area, groundwater outflows
dc.subject.plpl
Pogórze Ciężkowickie, zlewnia leśna, zlewnia karpacka, wypływy wód podziemnych
dc.titlepl
Charakterystyka hydrologiczna zlewni Dopływu z Lipnicy na Pogórzu Ciężkowickim
dc.title.alternativepl
Hydrological characteristics of the Dopływ z Lipnicy catchment area
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
2
Krakow
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Gdynia
1
Szymbark
1
Zabno
1

No access

No Thumbnail Available