Szkoła poetycka Tuwima i Brzechwy w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej

licenciate
dc.abstract.enThis thesis titled "Tuwim and Brzechwa's School of Poetry and its continuation in contemporary poetry for children", consists of four chapters – all of them are theoretical in nature.The aim of this Bachelor thesis was to prove that there is a "poetry school", created by Tuwim and Brzechwa, and that it has its continuators in contemporary poetry for children.In the first chapter was the role of contemporary poetry in the Polish language lessons in primary school discussed. For this purpose, the values of poetry were presented, the curriculum of the Polish language in grades IV – VIII of the primary school was analysed. Kinds and methods of introducing contemporary poetry in primary school were also presented.In the second chapter the features of the works of Tuwim and Brzechwa on the basis of interpreted works were presented. It has been proven that both poets deserve to be called the fathers of contemporary children's literature. In addition, the poems of both poets were juxtaposed, the statements of literary researchers were recalled, and their own observations were disclosed to prove that it is possible to speak of "poetry school" creation and its important role in polish literature.In the third chapter it was presented that the "poetry school" of Tuwim and Brzechwa had its continuators, including W. Chotomska, L. J. Kern, J. Ficowski and A. Marianowicz. Some references and similarities to the works of the forerunners were indicated in the poetry of the followers. Aspects of nature, character creation, educational, humour, fun and refined form were also described.The fourth chapter includes the propositions of the author's own didactic solutions. The proposed ideas and drafts for lectures related with poems for children can be used in Polish language lessons in primary school.The necessary information to create this work was obtained from the literature included in the bibliography. The most important information about the "school of poetry" and its continuation were the statements of literary researchers.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca, której tytuł brzmi: "Szkoła poetycka Tuwima i Brzechwy i jej kontynuacja w poezji współczesnej dla dzieci", składa się z czterech rozdziałów – wszystkie mają charakter teoretyczny. Celem tejże pracy licencjackiej było udowodnienie, że istnieje „szkoła poetycka” Tuwima i Brzechwy, oraz że posiada ona swych kontynuatorów w poezji współczesnej dla dzieci. Pierwszy rozdział posłużył do omówienia roli, jaką pełni poezja współczesna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. W tym celu przedstawiono walory utworów poetyckich, przeanalizowano program nauczania języka polskiego w klasach od IV – VIII szkoły podstawowej oraz ukazano sposoby i metody wsprowadzania poezji współczesnej w szkole podstawowej. W rozdziale drugim, na podstawie zinterpretowanych utworów, zaprezentowane zostały cechy twórczości Tuwima i Brzechwy. Udowodnione zostało, że obaj poeci zasługują na miano ojców literatury współczesnej dla dzieci. Ponadto zestawiono ze sobą wiersze obu poetów, przywołano wypowiedzi badaczy literatury oraz ujawniono własne obserwacje, by dowiedzione zostało, że można mówić o „szkole poetyckiej”.Z kolei trzeci rozdział pomógł w udowodnieniu, że „szkoła poetycka” Tuwima i Brzechwy miała swych kontynuatorów, m.in. W. Chotomską, L. J. Kerna, J. Ficowskiego czy A. Marianowicza. Wskazano w poezji kontynuatorów pewne nawiązania i podobieństwa do twórczości prekursorów. Poruszono aspekty: przyrody, kreacji bohatera, wychowawczy, humoru, zabawy i dopracowanej formy.Natomiast rozdział czwarty poświęcony został własnym propozycjom dydaktycznym. Pomysły oraz konspekty dotyczące wierszy dla dzieci, które zaproponowano, można wykorzystać na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Potrzebne wiadomości do stworzenia owej pracy zasięgnięto z literatury zamieszczonej w bibliografii. Najważniejszymi informacjami na temat „szkoły poetyckiej” oraz jej kontynuacji, były wypowiedzi badaczy literatury.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorGłowa, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerRusek, Marta - 131725 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:33:32Z
dc.date.available2021-06-29T21:33:32Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-143869-227653pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275333
dc.languagepolpl
dc.subject.enSchool of Poetry, Tuwim, Brzechwa, Chotomska, Kern, Ficowski, Marianowicz, contemporary poetry for children, literature, poems, primary school, didactic, literary researchers, aspects of nature, character creation, educational, humour, fun and refined form, continuation of the poetry school, Polish language lessons.pl
dc.subject.plSzkoła poetycka, Tuwim, Brzechwa, Chotomska, Kern, Ficowski, Marianowicz, poezja współczesna dla dzieci, literatura, wiersze, szkoła podstawowa, dydaktyka, badacze literatury, aspekty: przyrody, kreacji bohatera, wychowawczy, humoru, zabawy i dopracowanej formy, kontynuacja szkoły poetyckiej, lekcje języka polskiego.pl
dc.titleSzkoła poetycka Tuwima i Brzechwy w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowejpl
dc.title.alternativeTuwim and Brzechwa's School of Poetry and its continuation in contemporary poetry for childrenpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis titled "Tuwim and Brzechwa's School of Poetry and its continuation in contemporary poetry for children", consists of four chapters – all of them are theoretical in nature.The aim of this Bachelor thesis was to prove that there is a "poetry school", created by Tuwim and Brzechwa, and that it has its continuators in contemporary poetry for children.In the first chapter was the role of contemporary poetry in the Polish language lessons in primary school discussed. For this purpose, the values of poetry were presented, the curriculum of the Polish language in grades IV – VIII of the primary school was analysed. Kinds and methods of introducing contemporary poetry in primary school were also presented.In the second chapter the features of the works of Tuwim and Brzechwa on the basis of interpreted works were presented. It has been proven that both poets deserve to be called the fathers of contemporary children's literature. In addition, the poems of both poets were juxtaposed, the statements of literary researchers were recalled, and their own observations were disclosed to prove that it is possible to speak of "poetry school" creation and its important role in polish literature.In the third chapter it was presented that the "poetry school" of Tuwim and Brzechwa had its continuators, including W. Chotomska, L. J. Kern, J. Ficowski and A. Marianowicz. Some references and similarities to the works of the forerunners were indicated in the poetry of the followers. Aspects of nature, character creation, educational, humour, fun and refined form were also described.The fourth chapter includes the propositions of the author's own didactic solutions. The proposed ideas and drafts for lectures related with poems for children can be used in Polish language lessons in primary school.The necessary information to create this work was obtained from the literature included in the bibliography. The most important information about the "school of poetry" and its continuation were the statements of literary researchers.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca, której tytuł brzmi: "Szkoła poetycka Tuwima i Brzechwy i jej kontynuacja w poezji współczesnej dla dzieci", składa się z czterech rozdziałów – wszystkie mają charakter teoretyczny. Celem tejże pracy licencjackiej było udowodnienie, że istnieje „szkoła poetycka” Tuwima i Brzechwy, oraz że posiada ona swych kontynuatorów w poezji współczesnej dla dzieci. Pierwszy rozdział posłużył do omówienia roli, jaką pełni poezja współczesna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. W tym celu przedstawiono walory utworów poetyckich, przeanalizowano program nauczania języka polskiego w klasach od IV – VIII szkoły podstawowej oraz ukazano sposoby i metody wsprowadzania poezji współczesnej w szkole podstawowej. W rozdziale drugim, na podstawie zinterpretowanych utworów, zaprezentowane zostały cechy twórczości Tuwima i Brzechwy. Udowodnione zostało, że obaj poeci zasługują na miano ojców literatury współczesnej dla dzieci. Ponadto zestawiono ze sobą wiersze obu poetów, przywołano wypowiedzi badaczy literatury oraz ujawniono własne obserwacje, by dowiedzione zostało, że można mówić o „szkole poetyckiej”.Z kolei trzeci rozdział pomógł w udowodnieniu, że „szkoła poetycka” Tuwima i Brzechwy miała swych kontynuatorów, m.in. W. Chotomską, L. J. Kerna, J. Ficowskiego czy A. Marianowicza. Wskazano w poezji kontynuatorów pewne nawiązania i podobieństwa do twórczości prekursorów. Poruszono aspekty: przyrody, kreacji bohatera, wychowawczy, humoru, zabawy i dopracowanej formy.Natomiast rozdział czwarty poświęcony został własnym propozycjom dydaktycznym. Pomysły oraz konspekty dotyczące wierszy dla dzieci, które zaproponowano, można wykorzystać na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Potrzebne wiadomości do stworzenia owej pracy zasięgnięto z literatury zamieszczonej w bibliografii. Najważniejszymi informacjami na temat „szkoły poetyckiej” oraz jej kontynuacji, były wypowiedzi badaczy literatury.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Głowa, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Rusek, Marta - 131725
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:33:32Z
dc.date.available
2021-06-29T21:33:32Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-143869-227653
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275333
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
School of Poetry, Tuwim, Brzechwa, Chotomska, Kern, Ficowski, Marianowicz, contemporary poetry for children, literature, poems, primary school, didactic, literary researchers, aspects of nature, character creation, educational, humour, fun and refined form, continuation of the poetry school, Polish language lessons.
dc.subject.plpl
Szkoła poetycka, Tuwim, Brzechwa, Chotomska, Kern, Ficowski, Marianowicz, poezja współczesna dla dzieci, literatura, wiersze, szkoła podstawowa, dydaktyka, badacze literatury, aspekty: przyrody, kreacji bohatera, wychowawczy, humoru, zabawy i dopracowanej formy, kontynuacja szkoły poetyckiej, lekcje języka polskiego.
dc.titlepl
Szkoła poetycka Tuwima i Brzechwy w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej
dc.title.alternativepl
Tuwim and Brzechwa's School of Poetry and its continuation in contemporary poetry for children
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Krakow
6
Gdynia
3
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Chicago
1
Ciecierzyn
1
Gmina Końskie
1
Gora Kalwaria
1

No access

No Thumbnail Available