Optymalizacja zapytań SQL w bazie danych spisu przedmiotów firmy

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the bachelor's thesis entitled "Optimization of SQL queries in thecompany's inventory database" was to present methods for optimizing SQL queries, such as:creating indexes, defining memory stored table and natively compiled stored procedures orusing indexed columns during the table joining operation. This thesis also shows the possibleeffects of wrong optimized SQL queries. The thesis has been divided into two chapters. The first part discusses the basicinformation about databases, which will be used to better understand the rest of the thesis, whilethe second part presents methods for optimizing SQL queries on a previously created databasenamed "SpisPrzedmiotówFirmy". To create the database were used the relational databasemanagement system Microsoft SQL Server and the T-SQL language. This bachelor's thesis is also purpose at promoting the issue of optimizing SQL queries.Nowadays, practically all applications use a certain database environment, which, withoutproper definition and optimization, can significantly slow down the operation of the entireapplication.pl
dc.abstract.plCelem pracy licencjackiej pt. “Optymalizacja zapytań SQL w bazie danych spisuprzedmiotów firmy” było ukazanie metod optymalizacyjnych zapytań SQL takich jak:tworzenie indeksów, definiowanie tabel przechowywanych w pamięci oraz natywnieskompilowanych procedur składowanych czy użycie kolumn indeksowanych w trakcieoperacji łączenia tabel. W pracy tej pokazane zostały także możliwe skutki jakie mogą za sobąnieść źle zoptymalizowane zapytania SQL. Praca została podzielona na dwa rozdziały. W pierwszej części omówiono podstawoweinformacje na temat baz danych, które posłużą do lepszego zrozumienia dalszej części pracy,natomiast w drugiej części przedstawiono metody optymalizacyjne zapytań SQL na wcześniejutworzonej bazie danych o nazwie “SpisPrzedmiotówFirmy”. Do stworzenia bazy danychwykorzystano system zarządzania relacyjną bazą danych Microsoft SQL Server oraz język TSQL. Niniejsza praca licencjacka ma również na celu promowanie zagadnienia jakim jestoptymalizacja zapytań SQL. W dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie aplikacjewykorzystują pewne środowisko bazodanowe, które bez odpowiedniego zdefiniowaniai zoptymalizowania może znacząco spowalniać działanie całej aplikacji.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorGórski, Adampl
dc.contributor.authorKoźbiał, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerGórski, Adampl
dc.contributor.reviewerArgasiński, Jan - 105948 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:33:04Z
dc.date.available2021-06-29T21:33:04Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudyinformatykapl
dc.identifier.apddiploma-142201-244304pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275331
dc.languagepolpl
dc.subject.endatabase, optimization SQL query, querypl
dc.subject.plbaza danych, optymalizacja zapytań SQL, kwerendapl
dc.titleOptymalizacja zapytań SQL w bazie danych spisu przedmiotów firmypl
dc.title.alternativeOptimization of SQL queries in the company's inventory databasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the bachelor's thesis entitled "Optimization of SQL queries in thecompany's inventory database" was to present methods for optimizing SQL queries, such as:creating indexes, defining memory stored table and natively compiled stored procedures orusing indexed columns during the table joining operation. This thesis also shows the possibleeffects of wrong optimized SQL queries. The thesis has been divided into two chapters. The first part discusses the basicinformation about databases, which will be used to better understand the rest of the thesis, whilethe second part presents methods for optimizing SQL queries on a previously created databasenamed "SpisPrzedmiotówFirmy". To create the database were used the relational databasemanagement system Microsoft SQL Server and the T-SQL language. This bachelor's thesis is also purpose at promoting the issue of optimizing SQL queries.Nowadays, practically all applications use a certain database environment, which, withoutproper definition and optimization, can significantly slow down the operation of the entireapplication.
dc.abstract.plpl
Celem pracy licencjackiej pt. “Optymalizacja zapytań SQL w bazie danych spisuprzedmiotów firmy” było ukazanie metod optymalizacyjnych zapytań SQL takich jak:tworzenie indeksów, definiowanie tabel przechowywanych w pamięci oraz natywnieskompilowanych procedur składowanych czy użycie kolumn indeksowanych w trakcieoperacji łączenia tabel. W pracy tej pokazane zostały także możliwe skutki jakie mogą za sobąnieść źle zoptymalizowane zapytania SQL. Praca została podzielona na dwa rozdziały. W pierwszej części omówiono podstawoweinformacje na temat baz danych, które posłużą do lepszego zrozumienia dalszej części pracy,natomiast w drugiej części przedstawiono metody optymalizacyjne zapytań SQL na wcześniejutworzonej bazie danych o nazwie “SpisPrzedmiotówFirmy”. Do stworzenia bazy danychwykorzystano system zarządzania relacyjną bazą danych Microsoft SQL Server oraz język TSQL. Niniejsza praca licencjacka ma również na celu promowanie zagadnienia jakim jestoptymalizacja zapytań SQL. W dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie aplikacjewykorzystują pewne środowisko bazodanowe, które bez odpowiedniego zdefiniowaniai zoptymalizowania może znacząco spowalniać działanie całej aplikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Górski, Adam
dc.contributor.authorpl
Koźbiał, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Górski, Adam
dc.contributor.reviewerpl
Argasiński, Jan - 105948
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:33:04Z
dc.date.available
2021-06-29T21:33:04Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
informatyka
dc.identifier.apdpl
diploma-142201-244304
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275331
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
database, optimization SQL query, query
dc.subject.plpl
baza danych, optymalizacja zapytań SQL, kwerenda
dc.titlepl
Optymalizacja zapytań SQL w bazie danych spisu przedmiotów firmy
dc.title.alternativepl
Optimization of SQL queries in the company's inventory database
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
140
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Krakow
14
Poznan
13
Rzeszów
13
Sochaczew
10
Wroclaw
9
Lublin
5
Katowice
3
Lodz
3
Lubin
3

No access

No Thumbnail Available