Percepcja ryzyka i jej wpływ na żerowanie mrówek

licenciate
dc.abstract.enAnts are a model example of eusocial animals. Cooperation between their individuals allows the development of advanced mechanisms to optimize foraging efficiency, and risk perception and communication is one of them. The aim of the present study was to verify the hypothesis that placing an immobilized or dead ant, which suggests a potential risk, in the vicinity of a displayed feeder affects the number of foraging ants. Lasius niger, a common ant species in Europe, was used in the experiment. Feeders made of test-tubes filled with water and sugar, and the test-tubes were set up on a wet meadow. After 2 hours either an immobilized ant was placed at the feeder (1st experimental group) or a killed ant was placed there (2nd experimental group), the third group was a control trial without intervention. After one hour, observation of the number of foraging ants was made. In the control sample, an increase in ant numbers was observed at 64% of the feeders. At the sample with an immobilized ant, ant numbers decreased at 72% of the feeders. At the sample with a killed ant, the number of foraging ants also decreased in the vast majority of cases, as a decrease was observed at 90% of the feeders. It was found that the relative changes in the number of ants in subsequent observations differed significantly between the control group and the immobilized ant group as well as between the control group and the killed ant group (Kruskal-Wallis test: P = 0,0147, post hoc tests P < 0.05). Therefore, it can be concluded that placing an immobilized or killed ant at the feeder deters foraging ants.pl
dc.abstract.plMrówki są modelowym przykładem eusocjalnych zwierząt. Współpraca między ich osobnikami pozwala na wykształcenie zaawansowanych mechanizmów optymalizujących efektywność żerowania, a percepcja oraz komunikowanie ryzyka jest jednym z nich. Celem niniejszej pracy była weryfikacja hipotezy, że umieszczenie mrówki unieruchomionej lub martwej, sugerujące potencjalne ryzyko, obok źródła pokarmu wpłynie na liczbę żerujących mrówek. W przeprowadzonym eksperymencie wykorzystano pospolity w Europie gatunek mrówki – Lasius niger. Za źródło pokarmu posłużyły karmidła zrobione z probówek wypełnionych wodą z cukrem, które rozstawiono na zmiennowilgotnej łące. Po dwóch godzinach przy części karmideł zabito lub unieruchomiono mrówki a następnie odczekano godzinę by przeprowadzić kolejne obserwacje. W próbie kontrolnej przy 64% karmidłach zaobserwowano zwiększenie liczby mrówek. W próbie z unieruchomioną mrówką liczba mrówek spadła przy 72% karmideł, a w grupie z mrówką zabitą spadłą przy 90%. Stwierdzono, że względne zmiany liczby mrówek w kolejnych obserwacjach różniły się istotnie między grupą kontrolną a grupą z mrówkami unieruchomionymi oraz między grupą kontrolną a grupą z mrówkami zabitymi (test Kruskala-Wallisa: P = 0,0147, testy post hoc P < 0,05). Można zatem wnioskować, że umieszczenie mrówki unieruchomionej lub zabitej przy karmidełku miało negatywny wpływ na liczbę furażujących mrówek.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorNowicki, Piotr - 131063 pl
dc.contributor.authorBzoma, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerNowicki, Piotr - 131063 pl
dc.contributor.reviewerCzarnołęski, Marcin - 127638 pl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:32:02Z
dc.date.available2021-06-29T21:32:02Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138696-247505pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275325
dc.languagepolpl
dc.subject.enants, behaviour, foraging, risk perceptionpl
dc.subject.plbehawior, furażowanie, mrówki, percepcja ryzykapl
dc.titlePercepcja ryzyka i jej wpływ na żerowanie mrówekpl
dc.title.alternativeRisk perception and its influence on ant foragingpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ants are a model example of eusocial animals. Cooperation between their individuals allows the development of advanced mechanisms to optimize foraging efficiency, and risk perception and communication is one of them. The aim of the present study was to verify the hypothesis that placing an immobilized or dead ant, which suggests a potential risk, in the vicinity of a displayed feeder affects the number of foraging ants. Lasius niger, a common ant species in Europe, was used in the experiment. Feeders made of test-tubes filled with water and sugar, and the test-tubes were set up on a wet meadow. After 2 hours either an immobilized ant was placed at the feeder (1st experimental group) or a killed ant was placed there (2nd experimental group), the third group was a control trial without intervention. After one hour, observation of the number of foraging ants was made. In the control sample, an increase in ant numbers was observed at 64% of the feeders. At the sample with an immobilized ant, ant numbers decreased at 72% of the feeders. At the sample with a killed ant, the number of foraging ants also decreased in the vast majority of cases, as a decrease was observed at 90% of the feeders. It was found that the relative changes in the number of ants in subsequent observations differed significantly between the control group and the immobilized ant group as well as between the control group and the killed ant group (Kruskal-Wallis test: P = 0,0147, post hoc tests P < 0.05). Therefore, it can be concluded that placing an immobilized or killed ant at the feeder deters foraging ants.
dc.abstract.plpl
Mrówki są modelowym przykładem eusocjalnych zwierząt. Współpraca między ich osobnikami pozwala na wykształcenie zaawansowanych mechanizmów optymalizujących efektywność żerowania, a percepcja oraz komunikowanie ryzyka jest jednym z nich. Celem niniejszej pracy była weryfikacja hipotezy, że umieszczenie mrówki unieruchomionej lub martwej, sugerujące potencjalne ryzyko, obok źródła pokarmu wpłynie na liczbę żerujących mrówek. W przeprowadzonym eksperymencie wykorzystano pospolity w Europie gatunek mrówki – Lasius niger. Za źródło pokarmu posłużyły karmidła zrobione z probówek wypełnionych wodą z cukrem, które rozstawiono na zmiennowilgotnej łące. Po dwóch godzinach przy części karmideł zabito lub unieruchomiono mrówki a następnie odczekano godzinę by przeprowadzić kolejne obserwacje. W próbie kontrolnej przy 64% karmidłach zaobserwowano zwiększenie liczby mrówek. W próbie z unieruchomioną mrówką liczba mrówek spadła przy 72% karmideł, a w grupie z mrówką zabitą spadłą przy 90%. Stwierdzono, że względne zmiany liczby mrówek w kolejnych obserwacjach różniły się istotnie między grupą kontrolną a grupą z mrówkami unieruchomionymi oraz między grupą kontrolną a grupą z mrówkami zabitymi (test Kruskala-Wallisa: P = 0,0147, testy post hoc P < 0,05). Można zatem wnioskować, że umieszczenie mrówki unieruchomionej lub zabitej przy karmidełku miało negatywny wpływ na liczbę furażujących mrówek.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Nowicki, Piotr - 131063
dc.contributor.authorpl
Bzoma, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nowicki, Piotr - 131063
dc.contributor.reviewerpl
Czarnołęski, Marcin - 127638
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:32:02Z
dc.date.available
2021-06-29T21:32:02Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138696-247505
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275325
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ants, behaviour, foraging, risk perception
dc.subject.plpl
behawior, furażowanie, mrówki, percepcja ryzyka
dc.titlepl
Percepcja ryzyka i jej wpływ na żerowanie mrówek
dc.title.alternativepl
Risk perception and its influence on ant foraging
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Krakow
4
Lublin
3
Sanok
3
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bełchatów
1
Cholerzyn
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available