Badania nad opracowaniem zmechanizowanego systemu przepływowego do analizy specjacyjnej żelaza w wodzie i winach z wykorzystaniem detektora bezpośredniego wstrzyku

master
dc.abstract.enThe thesis presents the course of mechanization of the Lab-in-Syringe type system for the speciation analysis of iron in waters and wines. The system included a modified direct injection detector which consisted of a measuring cuvette, a spectrophotometric detector and a halogen lamp. The theoretical part of the thesis discusses iron speciation, flow analysis and selected methods of iron speciation analysis. The course of the research is described in the part on own research. Mechanization was carried out for two methods: determination of iron(II) in reaction with 1,10-phenanthroline and the sum of iron(II) and iron(III) after reduction with ascorbic acid, and determination of the sum of iron (II) and iron (III) on the basis of reaction with 1,10-phenanthroline and sulfosalicylic acid, respectively, and determination of iron(II) after injection EDTA into the solution to obtain a colorless complex enabling registration of the signal for iron(II) bound to 1,10-phenanthroline. The system operation parameters were selected, method II was validated and methods for were used for the the determination of iron (II) and iron (III) in samples of white wines and Jurassic waters. The results were consistent with the results of determinations made with the ICP OES reference method.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono przebieg mechanizacji układu typu Lab-in-Syringe do analizy specjacyjnej żelaza w wodach i winach. Układ zawierał zmodyfikowany detektor bezpośredniego wstrzyku, który składał się z kuwety pomiarowej, detektora spektrofotometrycznego i lampy halogenowej. W części teoretycznej pracy omówiono specjację żelaza, analizę przepływową i wybrane metody analizy specjacyjnej żelaza. W części dotyczącej badań własnych opisano przebieg badań. Mechanizację przeprowadzono dla dwóch metod: oznaczania żelaza(II) w reakcji z 1,10-fenantroliną i sumy żelaza(II) i żelaza(III) po redukcji z użyciem kwasu askorbinowego oraz oznaczania sumy żelaza(II) i żelaza(III) na podstawie reakcji odpowiednio z 1,10-fenantroliną i kwasem sulfosalicylowym i oznaczania żelaza(II) po wstrzyknięciu do roztworu EDTA celem uzyskania bezbarwnego kompleksu i rejestracji sygnału dla żelaza(II) związanego z 1,10-fenantroliną. Dobrano parametry pracy układu, zwalidowano metodę II oraz zastosowano metody do oznaczania żelaza(II) i żelaza(III) w próbkach win białych i wód jurajskich. Uzyskano wyniki zgodne z rezultatami oznaczeń wykonanych metodą odniesienia ICP OES.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKozak, Joanna - 129327 pl
dc.contributor.authorKiełbasa, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKozak, Joanna - 129327 pl
dc.contributor.reviewerKochana, Jolanta - 128954 pl
dc.date.accessioned2021-06-24T21:34:16Z
dc.date.available2021-06-24T21:34:16Z
dc.date.submitted2021-06-24pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-146463-225635pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274789
dc.languagepolpl
dc.subject.enflow analysis; Lab-in-Syringe; direct injection detector; iron speciation analysis; mechanizationpl
dc.subject.planaliza przepływowa; Lab-in-Syringe; detektor bezpośredniego wstrzyku; analiza specjacyjna żelaza; mechanizacjapl
dc.titleBadania nad opracowaniem zmechanizowanego systemu przepływowego do analizy specjacyjnej żelaza w wodzie i winach z wykorzystaniem detektora bezpośredniego wstrzykupl
dc.title.alternativeResearch on the development of a mechanized flow system for speciation analysis of iron in water and wines with using of a direct injection detector.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the course of mechanization of the Lab-in-Syringe type system for the speciation analysis of iron in waters and wines. The system included a modified direct injection detector which consisted of a measuring cuvette, a spectrophotometric detector and a halogen lamp. The theoretical part of the thesis discusses iron speciation, flow analysis and selected methods of iron speciation analysis. The course of the research is described in the part on own research. Mechanization was carried out for two methods: determination of iron(II) in reaction with 1,10-phenanthroline and the sum of iron(II) and iron(III) after reduction with ascorbic acid, and determination of the sum of iron (II) and iron (III) on the basis of reaction with 1,10-phenanthroline and sulfosalicylic acid, respectively, and determination of iron(II) after injection EDTA into the solution to obtain a colorless complex enabling registration of the signal for iron(II) bound to 1,10-phenanthroline. The system operation parameters were selected, method II was validated and methods for were used for the the determination of iron (II) and iron (III) in samples of white wines and Jurassic waters. The results were consistent with the results of determinations made with the ICP OES reference method.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono przebieg mechanizacji układu typu Lab-in-Syringe do analizy specjacyjnej żelaza w wodach i winach. Układ zawierał zmodyfikowany detektor bezpośredniego wstrzyku, który składał się z kuwety pomiarowej, detektora spektrofotometrycznego i lampy halogenowej. W części teoretycznej pracy omówiono specjację żelaza, analizę przepływową i wybrane metody analizy specjacyjnej żelaza. W części dotyczącej badań własnych opisano przebieg badań. Mechanizację przeprowadzono dla dwóch metod: oznaczania żelaza(II) w reakcji z 1,10-fenantroliną i sumy żelaza(II) i żelaza(III) po redukcji z użyciem kwasu askorbinowego oraz oznaczania sumy żelaza(II) i żelaza(III) na podstawie reakcji odpowiednio z 1,10-fenantroliną i kwasem sulfosalicylowym i oznaczania żelaza(II) po wstrzyknięciu do roztworu EDTA celem uzyskania bezbarwnego kompleksu i rejestracji sygnału dla żelaza(II) związanego z 1,10-fenantroliną. Dobrano parametry pracy układu, zwalidowano metodę II oraz zastosowano metody do oznaczania żelaza(II) i żelaza(III) w próbkach win białych i wód jurajskich. Uzyskano wyniki zgodne z rezultatami oznaczeń wykonanych metodą odniesienia ICP OES.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kozak, Joanna - 129327
dc.contributor.authorpl
Kiełbasa, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Joanna - 129327
dc.contributor.reviewerpl
Kochana, Jolanta - 128954
dc.date.accessioned
2021-06-24T21:34:16Z
dc.date.available
2021-06-24T21:34:16Z
dc.date.submittedpl
2021-06-24
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-146463-225635
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274789
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
flow analysis; Lab-in-Syringe; direct injection detector; iron speciation analysis; mechanization
dc.subject.plpl
analiza przepływowa; Lab-in-Syringe; detektor bezpośredniego wstrzyku; analiza specjacyjna żelaza; mechanizacja
dc.titlepl
Badania nad opracowaniem zmechanizowanego systemu przepływowego do analizy specjacyjnej żelaza w wodzie i winach z wykorzystaniem detektora bezpośredniego wstrzyku
dc.title.alternativepl
Research on the development of a mechanized flow system for speciation analysis of iron in water and wines with using of a direct injection detector.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
70
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Wroclaw
9
Krakow
5
Lodz
3
Rzeszów
3
Niepołomice
2
Poznan
2
Bartoszyce
1
Brussels
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available