Filmy Wesa Andersona w perspektywie postkolonialnej

licenciate
dc.abstract.enThe paper describes the ways in which Wes Anderson’s works portray cultures and people that are not native to the artist. After outlining the main aspects of postcolonial theory developed in the field of literary studies, the authoress analyzes in separate chapters The Darjeeling Limited (2007) and Isle of Dogs (2018). She points out the main assumptions and origins of oriental stereotypes appearing in these films as well as characters and storylines that exemplify them. Afterwards she studies selected motifs across other works of Anderson. She points out recurring motifs in most of these films – limitation of the roles of ethnic actors to side characters, portrayal of immigrant women as love intrests of white protagonists, and depiction of regions through accumulation of stereotypical elements of these cultures.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest dziełom Wesa Andersona i sposobom kreowania w nich wizerunków obcych dla twórcy kultur oraz ich przedstawicieli. Wychodząc od badań postkolonialnych wypracowanych na nurcie literaturoznawczym, autorka analizuje w osobnych rozdziałach Pociąg do Darjeeling (2007) i Wyspę Psów (2018). Wskazuje główne założenia oraz korzenie orientalnych stereotypów pojawiających się w tych filmach oraz wątki, bądź postaci, egzemplifikujące je. Następnie przechodzi do badania wybranych tropów na przestrzeni pozostałych dzieł Andersona. Udaje się jej wyróżnić motywy powtarzające się w znacznej części filmów reżysera – relegowanie postaci o imigranckich korzeniach do ról pobocznych, ograniczanie wątków kobiet przynależących do mniejszości etnicznych do romansów z białymi protagonistami oraz przedstawianie innych regionów poprzez nagromadzenie elementów stereotypowo z nimi kojarzonymi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPodsiadło-Kwiecień, Magdalenapl
dc.contributor.authorPulut, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPodsiadło-Kwiecień, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerLoska, Krzysztof - 101044 pl
dc.date.accessioned2021-06-24T21:32:04Z
dc.date.available2021-06-24T21:32:04Z
dc.date.submitted2021-06-24pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-139149-245673pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274775
dc.languagepolpl
dc.subject.enWes Anderson, postcolonialism, orientalism, The Darjeeling Limited, Isle of Dogs, contemporary cinema, American cinemapl
dc.subject.plWes Anderson, postkolonializm, orientalizm, Pociąg do Darjeeling, Wyspa Psów, Indie, Japonia, kino współczesne, kino amerykańskiepl
dc.titleFilmy Wesa Andersona w perspektywie postkolonialnejpl
dc.title.alternativeWes Anderson films through postcolonial lenspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper describes the ways in which Wes Anderson’s works portray cultures and people that are not native to the artist. After outlining the main aspects of postcolonial theory developed in the field of literary studies, the authoress analyzes in separate chapters The Darjeeling Limited (2007) and Isle of Dogs (2018). She points out the main assumptions and origins of oriental stereotypes appearing in these films as well as characters and storylines that exemplify them. Afterwards she studies selected motifs across other works of Anderson. She points out recurring motifs in most of these films – limitation of the roles of ethnic actors to side characters, portrayal of immigrant women as love intrests of white protagonists, and depiction of regions through accumulation of stereotypical elements of these cultures.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest dziełom Wesa Andersona i sposobom kreowania w nich wizerunków obcych dla twórcy kultur oraz ich przedstawicieli. Wychodząc od badań postkolonialnych wypracowanych na nurcie literaturoznawczym, autorka analizuje w osobnych rozdziałach Pociąg do Darjeeling (2007) i Wyspę Psów (2018). Wskazuje główne założenia oraz korzenie orientalnych stereotypów pojawiających się w tych filmach oraz wątki, bądź postaci, egzemplifikujące je. Następnie przechodzi do badania wybranych tropów na przestrzeni pozostałych dzieł Andersona. Udaje się jej wyróżnić motywy powtarzające się w znacznej części filmów reżysera – relegowanie postaci o imigranckich korzeniach do ról pobocznych, ograniczanie wątków kobiet przynależących do mniejszości etnicznych do romansów z białymi protagonistami oraz przedstawianie innych regionów poprzez nagromadzenie elementów stereotypowo z nimi kojarzonymi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Podsiadło-Kwiecień, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Pulut, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Podsiadło-Kwiecień, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Loska, Krzysztof - 101044
dc.date.accessioned
2021-06-24T21:32:04Z
dc.date.available
2021-06-24T21:32:04Z
dc.date.submittedpl
2021-06-24
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-139149-245673
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274775
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Wes Anderson, postcolonialism, orientalism, The Darjeeling Limited, Isle of Dogs, contemporary cinema, American cinema
dc.subject.plpl
Wes Anderson, postkolonializm, orientalizm, Pociąg do Darjeeling, Wyspa Psów, Indie, Japonia, kino współczesne, kino amerykańskie
dc.titlepl
Filmy Wesa Andersona w perspektywie postkolonialnej
dc.title.alternativepl
Wes Anderson films through postcolonial lens
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Zabrze
4
Chandler
3
Krakow
3
Singapore
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Poznan
2
Bialystok
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available