Teoria paradygmatu i jej zastosowanie w naukach prawnych

2015
journal article
article
dc.abstract.enThe purpose of this article is to analyse T. Kuhn's theory of paradigm, with particular regard to the potential of its use in legal sciences. There have been presented various stances on the scientificity of law that had evolved over centuries. There also have been discussed contradictory concepts such as: cumulativism - anti-cumulativism and naturalism - anti-naturalism. Possible methodological approaches have been presented, highlighting the specificity of the natural and social sciences. In addition, there has been described K. Popper's concept and his view on the development of social sciences. There have been outlined the main paradigms of law: the theological, legal-natural, positivist and psycho-sociological paradigms, and an attempt to answer the question about the possibility of applying the theory in legal sciences.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego artykułu jest analiza teorii paradygmatu w ujęciu Thomasa Kuhna, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jej zastosowania w naukach prawnych. Zaprezentowano rozmaite stanowiska na temat naukowości prawa, jakie wykształciły się na przestrzeni wieków. Omówiono przeciwstawne koncepcje, takie jak kumulatywizm - antykumulatywizm oraz naturalizm - antynaturalizm. Zwrócono przy tym uwagę na możliwe podejścia metodologiczne, podkreślając specyfikę nauk przyrodniczych i społecznych. Ponadto przedstawiono koncepcję Karla Poppera i jego pogląd na temat rozwoju nauk społecznych. Dokonano zarysu głównych paradygmatów nauk prawnych: teologicznego, prawno-naturalnego, pozytywistycznego oraz psychologiczno-socjologicznego, jednocześnie próbując odpowiedzieć na pytanie o możliwość zastosowania omawianej teorii w naukach prawnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorWalczak, Michał - 169100 pl
dc.date.accession2016-05-23pl
dc.date.accessioned2016-05-31T05:46:02Z
dc.date.available2016-05-31T05:46:02Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 80pl
dc.description.number10 (1)pl
dc.description.physical67-80pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27170
dc.identifier.weblinkhttp://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/9c49ff75-c8b7-48ec-9a1e-66e49ed221d0#page=67pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enparadigm theorypl
dc.subject.ensciencepl
dc.subject.enlawpl
dc.subject.plparadygmatpl
dc.subject.plteoriapl
dc.subject.plnaukapl
dc.subject.plprawopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleTeoria paradygmatu i jej zastosowanie w naukach prawnychpl
dc.title.alternativeTheory of paradigm and its use in legal sciencespl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this article is to analyse T. Kuhn's theory of paradigm, with particular regard to the potential of its use in legal sciences. There have been presented various stances on the scientificity of law that had evolved over centuries. There also have been discussed contradictory concepts such as: cumulativism - anti-cumulativism and naturalism - anti-naturalism. Possible methodological approaches have been presented, highlighting the specificity of the natural and social sciences. In addition, there has been described K. Popper's concept and his view on the development of social sciences. There have been outlined the main paradigms of law: the theological, legal-natural, positivist and psycho-sociological paradigms, and an attempt to answer the question about the possibility of applying the theory in legal sciences.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego artykułu jest analiza teorii paradygmatu w ujęciu Thomasa Kuhna, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jej zastosowania w naukach prawnych. Zaprezentowano rozmaite stanowiska na temat naukowości prawa, jakie wykształciły się na przestrzeni wieków. Omówiono przeciwstawne koncepcje, takie jak kumulatywizm - antykumulatywizm oraz naturalizm - antynaturalizm. Zwrócono przy tym uwagę na możliwe podejścia metodologiczne, podkreślając specyfikę nauk przyrodniczych i społecznych. Ponadto przedstawiono koncepcję Karla Poppera i jego pogląd na temat rozwoju nauk społecznych. Dokonano zarysu głównych paradygmatów nauk prawnych: teologicznego, prawno-naturalnego, pozytywistycznego oraz psychologiczno-socjologicznego, jednocześnie próbując odpowiedzieć na pytanie o możliwość zastosowania omawianej teorii w naukach prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Walczak, Michał - 169100
dc.date.accessionpl
2016-05-23
dc.date.accessioned
2016-05-31T05:46:02Z
dc.date.available
2016-05-31T05:46:02Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 80
dc.description.numberpl
10 (1)
dc.description.physicalpl
67-80
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/27170
dc.identifier.weblinkpl
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/9c49ff75-c8b7-48ec-9a1e-66e49ed221d0#page=67
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
paradigm theory
dc.subject.enpl
science
dc.subject.enpl
law
dc.subject.plpl
paradygmat
dc.subject.plpl
teoria
dc.subject.plpl
nauka
dc.subject.plpl
prawo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Teoria paradygmatu i jej zastosowanie w naukach prawnych
dc.title.alternativepl
Theory of paradigm and its use in legal sciences
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
San Jose
1
Downloads
walczak_teoria_paradygmatu_i_jej_zastosowanie.pdf
102