Normatywny status świadczeń medycznych związanych z wysokim ryzykiem

2020
working paper
discussion
dc.abstract.plRóżnorakie świadczenia medyczne - na przykład chirurgiczne lub farmakologiczne - wiążą się nieraz z wysokim ryzykiem dla osób, którym są udzielane. Lecz w sytuacji szerzącej się groźnej choroby zakaźnej, takiej jak Covid-19, udzielanie potrzebnych świadczeń osobie nią zarażonej może być również związane z wysokim ryzykiem dla tych, którzy ich udzielają: dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, czy ogólnie dla pracowników opieki zdrowotnej. W dalszych wzmiankach o wysokim ryzyku towarzyszącym niektórym świadczeniom medycznym będzie chodziło o ten drugi przypadek. Rozpatrując tak rozumiane "świadczenia wysokiego ryzyka", można brać pod rozwagę ich normatywny status - niejako miejsce, jakie zajmują w przestrzeni różnych wartości i powinności, obowiązków i swobód. Aby określić to normatywne stanowisko medycznych świadczeń związanych z wysokim ryzykiem, trzeba odpowiedzieć na kilka pytań.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnegopl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznejpl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwapl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawapl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorGalewicz, Włodzimierz - 127993 pl
dc.contributor.authorCiszewski, Wojciech - 108857 pl
dc.contributor.authorPiasecki, Jan - 114409 pl
dc.contributor.authorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorHaberko, Joannapl
dc.contributor.authorChyrowicz, Barbara - 199997 pl
dc.contributor.authorBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.institutionInterdyscyplinarne Centrum Etyki UJpl
dc.date.accessioned2021-05-17T09:47:14Z
dc.date.available2021-05-17T09:47:14Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical1-25pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26106/jh4d-f741pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271382
dc.languagepolpl
dc.referencesAmerican Medical Association (2001), AMA Principles of Medical Ethics; https://www.ama-assn.org/about/publications-newsletters/ama-principles-medical-ethics (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesAugustynowicz A., Budziszewska-Makulska A. (2010), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – komentarz, Warszawa.pl
dc.referencesBrzeziński T. (1980), Zawodowa etyka lekarska [w:] Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej, T. Kielanowski (red.), Warszawa.pl
dc.referencesBrzeziński T. (1985), Zgoda na zabieg diagnostyczny i leczniczy [w:] Etyka i deontologia lekarska, T. Kielanowski (red.), Warszawa.pl
dc.referencesBujny J. (2007), Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa.pl
dc.referencesClark C. C. (2005), In Harm’s Way: AMA Physicians and the Duty to Treat, “Journal of Medicine and Philosophy” 30(1), 65-87; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03605310590907066 (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesDrozdowska U. (2007), Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa.pl
dc.referencesDukiet-Nagórska T. (2000), Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, “Prawo i Medycyna” (6-7).pl
dc.referencesDwyer J., Tsai D. (2008), Developing the duty to treat: HIV, SARS, and the next epidemic, “Journal of Medical Ethics” 34(1), 7-10; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18156511/ (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesDyszlewska-Tarnawska A. (2010) [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, L. Ogiegło (red.), Warszawa.pl
dc.referencesDzienis P. (2001), Zgoda pacjenta jako warunek legalności leczenia, “Przegląd Sądowy” (11/12).pl
dc.referencesFilar M. (2000), Lekarskie prawo karne, Kraków.pl
dc.referencesLiszewska A. (1997), Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, “Państwo i Prawo” (1).pl
dc.referencesNaczelna Izba Lekarska (2003), Kodeks Etyki Lekarskiej; https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesNesterowicz M. (2012), Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa.pl
dc.referencesNesterowicz M. (2016), Prawo medyczne, Stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Toruń.pl
dc.referencesNida-Rümelin J. (1993), Ethik des Risikos [w:] Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, J. Nida-Rümelin (red.), Frankfurt am Main.pl
dc.referencesNiemczyk S., Łazarska A. (2008), Medyczno-prawne rozważania o konkretyzacji przedmiotu zgody pacjenta, “Prawo i Medycyna” 10(3).pl
dc.referencesReid L. (2005), Diminishing returns? Risk and the duty to care in the SARS epidemic, “Bioethics” 19(4), 348-361; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16222844/ (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020 poz. 775).pl
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433).pl
dc.referencesSąd najwyższy (1977), Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1977 r. (sygn. I CR 70/77).pl
dc.referencesSąd najwyższy (2002), Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2002 r. (sygn. I CKN 1386/00).pl
dc.referencesSąd najwyższy (2003), Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r. (sygn. III CK 34/02).pl
dc.referencesSośniak M. (1960), Z problematyki zgody chorego na poddanie się zabiegowi leczniczemu, “Polski Tygodnik Lekarski” (46).pl
dc.referencesŚliwka M. (2008), Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń.pl
dc.referencesŚwiatowe Stowarzyszenie Lekarzy (2017), Deklaracja genewska światowego stowarzyszenia lekarzy, tłum. M. Czarkowski, R. Krajewski; https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585658759_deklaracja-genewska2.pdf (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesŚwiderska M. (2007), Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń.pl
dc.referencesŚwiderska M. (2010) [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, M. Nestorowicz (red.), Warszawa, 2010.pl
dc.referencesTenenbaum M. (2009), Zakres autonomii osób fizycznych w możliwości dysponowania komórkami, tkankami i narządami dla celów transplantologicznych za życia oraz na wypadek śmierci [w:] Prace z Prawa Cywilnego dla uczczenia Pamięci Profesora Jana Kosika, P. Machnikowski (red.), Wrocław.pl
dc.referencesUpshur R, Faith K., Gibson J., Thompson A., Tracy C., Wilson K. (2005), Stand on guard for thee Ethical considerations in preparedness planning for pandemic influenza, Pandemic Influenza Working Group; http://www.jcb.utoronto.ca/people/documents/upshur_stand_guard.pdf (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).pl
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 poz. 514 ze zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).pl
dc.referencesUstawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558).pl
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).pl
dc.referencesVaria (2003), Profesjonalizm medyczny w nowym milenium: konstytucja lekarska, tłum. M. Chorąży, A. Sochanik, “Nowotwory Journal of Oncology” 53(1); https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/53261/39908 (dostęp 22.11.2020 r.).pl
dc.referencesWnukiewicz-Kozłowska A. (2004), Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, Warszawa.pl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.plobowiązekpl
dc.subject.plsupererogacjapl
dc.subject.plCOVID-19pl
dc.subject.plkoronawiruspl
dc.subject.plpandemiapl
dc.subject.plryzykopl
dc.subject.plprofesjonalizmpl
dc.subtypeDiscussionpl
dc.titleNormatywny status świadczeń medycznych związanych z wysokim ryzykiempl
dc.title.alternativeThe normative status of high-risk medical servicespl
dc.typeWorkingPaperpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Różnorakie świadczenia medyczne - na przykład chirurgiczne lub farmakologiczne - wiążą się nieraz z wysokim ryzykiem dla osób, którym są udzielane. Lecz w sytuacji szerzącej się groźnej choroby zakaźnej, takiej jak Covid-19, udzielanie potrzebnych świadczeń osobie nią zarażonej może być również związane z wysokim ryzykiem dla tych, którzy ich udzielają: dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, czy ogólnie dla pracowników opieki zdrowotnej. W dalszych wzmiankach o wysokim ryzyku towarzyszącym niektórym świadczeniom medycznym będzie chodziło o ten drugi przypadek. Rozpatrując tak rozumiane "świadczenia wysokiego ryzyka", można brać pod rozwagę ich normatywny status - niejako miejsce, jakie zajmują w przestrzeni różnych wartości i powinności, obowiązków i swobód. Aby określić to normatywne stanowisko medycznych świadczeń związanych z wysokim ryzykiem, trzeba odpowiedzieć na kilka pytań.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Teorii Prawa
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii
dc.contributor.authorpl
Galewicz, Włodzimierz - 127993
dc.contributor.authorpl
Ciszewski, Wojciech - 108857
dc.contributor.authorpl
Piasecki, Jan - 114409
dc.contributor.authorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Haberko, Joanna
dc.contributor.authorpl
Chyrowicz, Barbara - 199997
dc.contributor.authorpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.institutionpl
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
dc.date.accessioned
2021-05-17T09:47:14Z
dc.date.available
2021-05-17T09:47:14Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
1-25
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26106/jh4d-f741
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/271382
dc.languagepl
pol
dc.referencespl
American Medical Association (2001), AMA Principles of Medical Ethics; https://www.ama-assn.org/about/publications-newsletters/ama-principles-medical-ethics (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A. (2010), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – komentarz, Warszawa.
dc.referencespl
Brzeziński T. (1980), Zawodowa etyka lekarska [w:] Wybrane zagadnienia z etyki i deontologii lekarskiej, T. Kielanowski (red.), Warszawa.
dc.referencespl
Brzeziński T. (1985), Zgoda na zabieg diagnostyczny i leczniczy [w:] Etyka i deontologia lekarska, T. Kielanowski (red.), Warszawa.
dc.referencespl
Bujny J. (2007), Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa.
dc.referencespl
Clark C. C. (2005), In Harm’s Way: AMA Physicians and the Duty to Treat, “Journal of Medicine and Philosophy” 30(1), 65-87; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03605310590907066 (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Drozdowska U. (2007), Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa.
dc.referencespl
Dukiet-Nagórska T. (2000), Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, “Prawo i Medycyna” (6-7).
dc.referencespl
Dwyer J., Tsai D. (2008), Developing the duty to treat: HIV, SARS, and the next epidemic, “Journal of Medical Ethics” 34(1), 7-10; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18156511/ (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Dyszlewska-Tarnawska A. (2010) [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, L. Ogiegło (red.), Warszawa.
dc.referencespl
Dzienis P. (2001), Zgoda pacjenta jako warunek legalności leczenia, “Przegląd Sądowy” (11/12).
dc.referencespl
Filar M. (2000), Lekarskie prawo karne, Kraków.
dc.referencespl
Liszewska A. (1997), Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, “Państwo i Prawo” (1).
dc.referencespl
Naczelna Izba Lekarska (2003), Kodeks Etyki Lekarskiej; https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Nesterowicz M. (2012), Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa.
dc.referencespl
Nesterowicz M. (2016), Prawo medyczne, Stan prawny na 1 stycznia 2016 r., Toruń.
dc.referencespl
Nida-Rümelin J. (1993), Ethik des Risikos [w:] Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, J. Nida-Rümelin (red.), Frankfurt am Main.
dc.referencespl
Niemczyk S., Łazarska A. (2008), Medyczno-prawne rozważania o konkretyzacji przedmiotu zgody pacjenta, “Prawo i Medycyna” 10(3).
dc.referencespl
Reid L. (2005), Diminishing returns? Risk and the duty to care in the SARS epidemic, “Bioethics” 19(4), 348-361; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16222844/ (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020 poz. 775).
dc.referencespl
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433).
dc.referencespl
Sąd najwyższy (1977), Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1977 r. (sygn. I CR 70/77).
dc.referencespl
Sąd najwyższy (2002), Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2002 r. (sygn. I CKN 1386/00).
dc.referencespl
Sąd najwyższy (2003), Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r. (sygn. III CK 34/02).
dc.referencespl
Sośniak M. (1960), Z problematyki zgody chorego na poddanie się zabiegowi leczniczemu, “Polski Tygodnik Lekarski” (46).
dc.referencespl
Śliwka M. (2008), Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń.
dc.referencespl
Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (2017), Deklaracja genewska światowego stowarzyszenia lekarzy, tłum. M. Czarkowski, R. Krajewski; https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585658759_deklaracja-genewska2.pdf (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Świderska M. (2007), Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń.
dc.referencespl
Świderska M. (2010) [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, M. Nestorowicz (red.), Warszawa, 2010.
dc.referencespl
Tenenbaum M. (2009), Zakres autonomii osób fizycznych w możliwości dysponowania komórkami, tkankami i narządami dla celów transplantologicznych za życia oraz na wypadek śmierci [w:] Prace z Prawa Cywilnego dla uczczenia Pamięci Profesora Jana Kosika, P. Machnikowski (red.), Wrocław.
dc.referencespl
Upshur R, Faith K., Gibson J., Thompson A., Tracy C., Wilson K. (2005), Stand on guard for thee Ethical considerations in preparedness planning for pandemic influenza, Pandemic Influenza Working Group; http://www.jcb.utoronto.ca/people/documents/upshur_stand_guard.pdf (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
dc.referencespl
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 poz. 514 ze zm.).
dc.referencespl
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
dc.referencespl
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558).
dc.referencespl
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570).
dc.referencespl
Varia (2003), Profesjonalizm medyczny w nowym milenium: konstytucja lekarska, tłum. M. Chorąży, A. Sochanik, “Nowotwory Journal of Oncology” 53(1); https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/53261/39908 (dostęp 22.11.2020 r.).
dc.referencespl
Wnukiewicz-Kozłowska A. (2004), Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim, Warszawa.
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.plpl
obowiązek
dc.subject.plpl
supererogacja
dc.subject.plpl
COVID-19
dc.subject.plpl
koronawirus
dc.subject.plpl
pandemia
dc.subject.plpl
ryzyko
dc.subject.plpl
profesjonalizm
dc.subtypepl
Discussion
dc.titlepl
Normatywny status świadczeń medycznych związanych z wysokim ryzykiem
dc.title.alternativepl
The normative status of high-risk medical services
dc.typepl
WorkingPaper
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Hong Kong
2
Poznan
2
San Jose
2
Szczawnica
1
Downloads
debata_normatywny_status_2020.pdf
30