Hagada Wolffa z polskim epizodem w tle : archeologia, biografia i kultura rękopisu

2021
book section
article
dc.abstract.enThe author discusses in three parts one of the most valuable medieval Hebrew manuscripts, known under the title Wolff Haggadah or French Haggadah. First, he describes it as a subject of material culture (archeology of the manuscript). Then he reconstructs his history (biography of the manuscript), taking his date for the last decade of the fourteenth century and the environment of the creation - Avignon, province of Provence. He reconstructs his recent history in more detail, including the Polish episode from 1947-1997. Finally, in the third part (culture of the manuscript) shows its significance for Jewish culture, pointing out that his copyist Yaakov ben Shlomo Tsorfati recorded in it the ritual of the holiday of Pesach, characteristic of the Avignon Jewish community, different in certain provisions from the Ashkenazi customs of northern France. At the same time, Wolff Haggadah testifies to the continuity of the Judaic religious tradition, rooted in the biblical Book of Exodus and the order contained in the work of the Tannaits Mishna in the tenth chapter of the Pesachim Treaty.pl
dc.abstract.plAutor omawia - w trzech częściach - jeden z najcenniejszych średniowiecznych rękopisów hebrajskich, znanym pod tytułem Hagada Wolffa lub Hagada francuska. Najpierw opisuje go jako przedmiot kultury materialnej (archeologia rękopisu). Następnie rekonstruuje jego historię (biografia rękopisu), przyjmując jego datację na ostatnią dekadę XIV w. oraz środowisko powstania - Awinion, prowincja Prowansja. Szczegółowiej rekonstruuje jego dzieje najnowsze, w tym epizod polski, przypadający na okres 1947-1997. W końcu w trzeciej części (kultura rękopisu) ukazuje jego znaczenie dla kultury żydowskiej, wskazując, że jego kopista Jaakow ben Szlomo Corfati utrwalił w nim obrzędowość i rytuał święta Pesach, charakterystyczny dla awiniońskiej wspólnoty żydowskiej, różny w pewnych przepisach od zwyczajów aszkenazyjskich z północnej Francji. Jednocześnie Hagada Wolffa poświadcza ciągłość religijnego przekazu judaistycznego, mającego swe korzenie w biblijnej Księdze Wyjścia i nakazie zawartym w dziele tannaitów Misznie, w dziesiątym rozdziale Traktatu Pesachim.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwapl
dc.contributor.authorPilarczyk, Krzysztof - 131395 pl
dc.contributor.editorPuchalski, Jacekpl
dc.date.accessioned2021-04-13T10:47:40Z
dc.date.available2021-04-13T10:47:40Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 142-143. Książka pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego przy współpracy Elżbiety Maruszak, Mikołaja Ochmańskiego, Doroty Pietrzkiewicz i Katarzyny Serokipl
dc.description.physical135-143pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkhttp://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5110568pl
dc.identifier.isbn978-83-65741-67-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268983pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationPilarczyk, Krzysztof: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religiipl
dc.pubinfoWarszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskichpl
dc.publisher.ministerialStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskichpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 38; liczba stron 812; liczba arkuszy wydawniczych 50,75;pl
dc.subject.enPesach Haggadahpl
dc.subject.enWolff Haggadahpl
dc.subject.enProvencepl
dc.subject.enHebrew manuscriptspl
dc.subject.enbibliologypl
dc.subject.plhagada pesachowapl
dc.subject.plHagada Wolffapl
dc.subject.plProwansjapl
dc.subject.plrękopisy hebrajskiepl
dc.subject.plbibliologiapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleHagada Wolffa z polskim epizodem w tle : archeologia, biografia i kultura rękopisupl
dc.title.alternativeWolff Haggadah with a Polish episode in the background : archeology, biography and culture of the manuscriptpl
dc.title.containerKsiążki mają swoją historię : studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiejpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author discusses in three parts one of the most valuable medieval Hebrew manuscripts, known under the title Wolff Haggadah or French Haggadah. First, he describes it as a subject of material culture (archeology of the manuscript). Then he reconstructs his history (biography of the manuscript), taking his date for the last decade of the fourteenth century and the environment of the creation - Avignon, province of Provence. He reconstructs his recent history in more detail, including the Polish episode from 1947-1997. Finally, in the third part (culture of the manuscript) shows its significance for Jewish culture, pointing out that his copyist Yaakov ben Shlomo Tsorfati recorded in it the ritual of the holiday of Pesach, characteristic of the Avignon Jewish community, different in certain provisions from the Ashkenazi customs of northern France. At the same time, Wolff Haggadah testifies to the continuity of the Judaic religious tradition, rooted in the biblical Book of Exodus and the order contained in the work of the Tannaits Mishna in the tenth chapter of the Pesachim Treaty.
dc.abstract.plpl
Autor omawia - w trzech częściach - jeden z najcenniejszych średniowiecznych rękopisów hebrajskich, znanym pod tytułem Hagada Wolffa lub Hagada francuska. Najpierw opisuje go jako przedmiot kultury materialnej (archeologia rękopisu). Następnie rekonstruuje jego historię (biografia rękopisu), przyjmując jego datację na ostatnią dekadę XIV w. oraz środowisko powstania - Awinion, prowincja Prowansja. Szczegółowiej rekonstruuje jego dzieje najnowsze, w tym epizod polski, przypadający na okres 1947-1997. W końcu w trzeciej części (kultura rękopisu) ukazuje jego znaczenie dla kultury żydowskiej, wskazując, że jego kopista Jaakow ben Szlomo Corfati utrwalił w nim obrzędowość i rytuał święta Pesach, charakterystyczny dla awiniońskiej wspólnoty żydowskiej, różny w pewnych przepisach od zwyczajów aszkenazyjskich z północnej Francji. Jednocześnie Hagada Wolffa poświadcza ciągłość religijnego przekazu judaistycznego, mającego swe korzenie w biblijnej Księdze Wyjścia i nakazie zawartym w dziele tannaitów Misznie, w dziesiątym rozdziale Traktatu Pesachim.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa
dc.contributor.authorpl
Pilarczyk, Krzysztof - 131395
dc.contributor.editorpl
Puchalski, Jacek
dc.date.accessioned
2021-04-13T10:47:40Z
dc.date.available
2021-04-13T10:47:40Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 142-143. Książka pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego przy współpracy Elżbiety Maruszak, Mikołaja Ochmańskiego, Doroty Pietrzkiewicz i Katarzyny Seroki
dc.description.physicalpl
135-143
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkpl
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5110568
dc.identifier.isbnpl
978-83-65741-67-7
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uripl
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268983
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Pilarczyk, Krzysztof: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religii
dc.pubinfopl
Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
dc.publisher.ministerialpl
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 38; liczba stron 812; liczba arkuszy wydawniczych 50,75;
dc.subject.enpl
Pesach Haggadah
dc.subject.enpl
Wolff Haggadah
dc.subject.enpl
Provence
dc.subject.enpl
Hebrew manuscripts
dc.subject.enpl
bibliology
dc.subject.plpl
hagada pesachowa
dc.subject.plpl
Hagada Wolffa
dc.subject.plpl
Prowansja
dc.subject.plpl
rękopisy hebrajskie
dc.subject.plpl
bibliologia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Hagada Wolffa z polskim epizodem w tle : archeologia, biografia i kultura rękopisu
dc.title.alternativepl
Wolff Haggadah with a Polish episode in the background : archeology, biography and culture of the manuscript
dc.title.containerpl
Książki mają swoją historię : studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Sanok
3
Warsaw
3
Dublin
2
New York
2
Wroclaw
2
Żywiec
2
Lublin
1
Szczecin
1
Downloads
pilarczyk_hagada_ wolffa_z_polskim_epizodem_w_tle_2021.pdf
5