Kulturowy pejzaż polskich miast : przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic

2015
book section
article
dc.abstract.enVarious spaces of post-industrial cities provide different opportunities for cultural consumption and create different niches for the development of cultural industries. The chapter presents the results of the analysis of the diversity of the cultural scenes in three Polish cities: Warsaw, Krakow and Katowice. The authors describe cultural landscape of these cities and make an attempt to explain their cultural dynamics.pl
dc.abstract.plRóżne przestrzenie poprzemysłowych miast dostarczają odmiennych możliwości konsumpcji kulturowej i stwarzają odmienne nisze dla rozwoju przemysłów kultury. Rozdział przedstawia wyniki analizy wewnętrznego zróżnicowania scen kulturowych w trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Katowicach. Autorzy dokonują w nim opisu pejzażu kulturowego badanych miast podejmują w nim próbę wyjaśnienia ich wewnętrznej dynamiki kulturowej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznychpl
dc.contributor.authorKlekotko, Marta - 142003 pl
dc.contributor.authorStępniak, Marcinpl
dc.contributor.authorSzklarczyk, Dariusz - 106326 pl
dc.contributor.authorKubecka, Magdalenapl
dc.contributor.editorKlekotko, Marta - 142003 pl
dc.contributor.editorNavarro, Clemente J.pl
dc.date.accessioned2016-05-24T06:36:46Z
dc.date.available2016-05-24T06:36:46Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess36
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalStrona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical161-230pl
dc.description.publication4,37pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-233-3969-4pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26846
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.encultural landscapepl
dc.subject.enurban studiespl
dc.subject.encultural industriespl
dc.subject.encreative industrypl
dc.subject.encreative citypl
dc.subject.encultural scenespl
dc.subject.encultural policiespl
dc.subject.encultural potential of citypl
dc.subject.encultural strategiespl
dc.subject.encultural districtspl
dc.subject.encultural clusterspl
dc.subject.encultural character of the citypl
dc.subject.plpejzaż kulturowy miastapl
dc.subject.plkulturowe studia miejskiepl
dc.subject.plwymiary kulturowe miastapl
dc.subject.plcharakter kulturowy miastapl
dc.subject.plprzemysły kreatywnepl
dc.subject.plklastry kulturowepl
dc.subject.plprzemysły kulturowepl
dc.subject.plmiasto kreatywnepl
dc.subject.plsceny miejskiepl
dc.subject.plstrategie rozwoju miastapl
dc.subject.plpotencjał kulturowy miastapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKulturowy pejzaż polskich miast : przypadek Warszawy, Krakowa i Katowicpl
dc.title.alternativeCultural landsape of Polish cities : the cases of Warsaw, Krakow and Katowicepl
dc.title.containerWymiary kulturowe polskich miast i miasteczekpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Various spaces of post-industrial cities provide different opportunities for cultural consumption and create different niches for the development of cultural industries. The chapter presents the results of the analysis of the diversity of the cultural scenes in three Polish cities: Warsaw, Krakow and Katowice. The authors describe cultural landscape of these cities and make an attempt to explain their cultural dynamics.
dc.abstract.plpl
Różne przestrzenie poprzemysłowych miast dostarczają odmiennych możliwości konsumpcji kulturowej i stwarzają odmienne nisze dla rozwoju przemysłów kultury. Rozdział przedstawia wyniki analizy wewnętrznego zróżnicowania scen kulturowych w trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Katowicach. Autorzy dokonują w nim opisu pejzażu kulturowego badanych miast podejmują w nim próbę wyjaśnienia ich wewnętrznej dynamiki kulturowej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
dc.contributor.authorpl
Klekotko, Marta - 142003
dc.contributor.authorpl
Stępniak, Marcin
dc.contributor.authorpl
Szklarczyk, Dariusz - 106326
dc.contributor.authorpl
Kubecka, Magdalena
dc.contributor.editorpl
Klekotko, Marta - 142003
dc.contributor.editorpl
Navarro, Clemente J.
dc.date.accessioned
2016-05-24T06:36:46Z
dc.date.available
2016-05-24T06:36:46Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
36
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
161-230
dc.description.publicationpl
4,37
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-3969-4
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26846
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
cultural landscape
dc.subject.enpl
urban studies
dc.subject.enpl
cultural industries
dc.subject.enpl
creative industry
dc.subject.enpl
creative city
dc.subject.enpl
cultural scenes
dc.subject.enpl
cultural policies
dc.subject.enpl
cultural potential of city
dc.subject.enpl
cultural strategies
dc.subject.enpl
cultural districts
dc.subject.enpl
cultural clusters
dc.subject.enpl
cultural character of the city
dc.subject.plpl
pejzaż kulturowy miasta
dc.subject.plpl
kulturowe studia miejskie
dc.subject.plpl
wymiary kulturowe miasta
dc.subject.plpl
charakter kulturowy miasta
dc.subject.plpl
przemysły kreatywne
dc.subject.plpl
klastry kulturowe
dc.subject.plpl
przemysły kulturowe
dc.subject.plpl
miasto kreatywne
dc.subject.plpl
sceny miejskie
dc.subject.plpl
strategie rozwoju miasta
dc.subject.plpl
potencjał kulturowy miasta
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kulturowy pejzaż polskich miast : przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic
dc.title.alternativepl
Cultural landsape of Polish cities : the cases of Warsaw, Krakow and Katowice
dc.title.containerpl
Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
1
Downloads
klekotko_stepniak_szklarczyk_kubecka_kulturowy_pejzaz_polskich_miast_2015.pdf
12
klekotko_stepniak_szklarczyk_kubecka_kulturowy_pejzaz_polskich_miast_2015.odt
9