Sign order in Slovenian Sign Language transitive and ditransitive sentences

2020
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T23:12:13Z
dc.abstract.enThe basic sign order in Slovenian Sign Language (SZJ) is Subject-Verb-Object (SVO). This is shown by analysing non-topicalised or focalised transitive and ditransitive sentences that were elicited from first language SZJ informants using Picture Description Task. The data further reveal that the visual-gestural modality, through which SZJ is transmitted, plays a role in linearization since visually influenced classifier predicates trigger the non-basic SOV sign order in this language.pl
dc.abstract.plPodstawowy szyk zdania w słoweńskim języku migowym (SZJ) to szyk podmiot-orzeczenie-dopełnienie (SVO). Wskazuje na to analiza zdań bez topikalizacji czy fokalizacji, zawierających czasowniki przechodnie i dwuprzechodnie, wyprodukowanych w trakcie zadania polegającego na opisie obrazów (Picture Description Task) przez informatorów, których pierwszym językiem jest SZJ. Dane pokazują również, że modalność wizualno-gestowa, z której korzysta SZJ, ma wpływ na linearyzację, ponieważ predykaty klasyfikujące oparte na modalności wizualnej wymagają użycia nacechowanego w tym języku szyku SOV.pl
dc.contributor.authorPavlič, Maticpl
dc.date.accessioned2021-03-10T13:06:17Z
dc.date.available2021-03-10T13:06:17Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 218-220pl
dc.description.number4pl
dc.description.physical199-220pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume15pl
dc.identifier.doi10.4467/23005920SPL.20.009.13162pl
dc.identifier.eissn2300-5920pl
dc.identifier.issn1732-8160pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267025
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enword/sign orderpl
dc.subject.enSlovenian Sign Languagepl
dc.subject.entransitivespl
dc.subject.enditransitivespl
dc.subject.enclassifier constructionspl
dc.subject.plszyk zdania/kolejność znakówpl
dc.subject.plsłoweński język migowypl
dc.subject.plczasowniki przechodniepl
dc.subject.plczasowniki dwuprzechodniepl
dc.subject.plkonstrukcje klasyfikatorówpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSign order in Slovenian Sign Language transitive and ditransitive sentencespl
dc.title.journalStudies in Polish Linguisticspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T23:12:13Z
dc.abstract.enpl
The basic sign order in Slovenian Sign Language (SZJ) is Subject-Verb-Object (SVO). This is shown by analysing non-topicalised or focalised transitive and ditransitive sentences that were elicited from first language SZJ informants using Picture Description Task. The data further reveal that the visual-gestural modality, through which SZJ is transmitted, plays a role in linearization since visually influenced classifier predicates trigger the non-basic SOV sign order in this language.
dc.abstract.plpl
Podstawowy szyk zdania w słoweńskim języku migowym (SZJ) to szyk podmiot-orzeczenie-dopełnienie (SVO). Wskazuje na to analiza zdań bez topikalizacji czy fokalizacji, zawierających czasowniki przechodnie i dwuprzechodnie, wyprodukowanych w trakcie zadania polegającego na opisie obrazów (Picture Description Task) przez informatorów, których pierwszym językiem jest SZJ. Dane pokazują również, że modalność wizualno-gestowa, z której korzysta SZJ, ma wpływ na linearyzację, ponieważ predykaty klasyfikujące oparte na modalności wizualnej wymagają użycia nacechowanego w tym języku szyku SOV.
dc.contributor.authorpl
Pavlič, Matic
dc.date.accessioned
2021-03-10T13:06:17Z
dc.date.available
2021-03-10T13:06:17Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 218-220
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
199-220
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
15
dc.identifier.doipl
10.4467/23005920SPL.20.009.13162
dc.identifier.eissnpl
2300-5920
dc.identifier.issnpl
1732-8160
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/267025
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
word/sign order
dc.subject.enpl
Slovenian Sign Language
dc.subject.enpl
transitives
dc.subject.enpl
ditransitives
dc.subject.enpl
classifier constructions
dc.subject.plpl
szyk zdania/kolejność znaków
dc.subject.plpl
słoweński język migowy
dc.subject.plpl
czasowniki przechodnie
dc.subject.plpl
czasowniki dwuprzechodnie
dc.subject.plpl
konstrukcje klasyfikatorów
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Sign order in Slovenian Sign Language transitive and ditransitive sentences
dc.title.journalpl
Studies in Polish Linguistics
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Ashburn
8
New York
7
Dublin
3
Sofia
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Brussels
1
Des Moines
1
Szczecin
1
Downloads
pavlic_sign_order_in_slovenian_sign_language_2020.pdf
10