Muzeum w służbie szkole i edukacji polonistycznej

2019
book section
article
dc.abstract.enThe article focuses on how, due to a number of external factors like the electronic media, the traditional philological paradigm of the Polish language education at school undergoes a change in terms of the communicative and cultural models. Owing to the goals and the contents of teaching the school subject referred to as the Polish Language, such concepts as: cultural texts, interactivity, correspondence of arts, intertextuality, intersemiotic translation, and modality are being crystallized. Education transgresses school, engaging such institutions as theatres and museums. By using various types of museums and planning the visits to them, the teachers may achieve the desired synergy effect. The author of the article presents a few potential schemes which constitute the framework for the implementation of the concept of multimodality by demonstrating how the same motif or theme is produced via different types of artistry in literature, painting, sculpture, architecture, film or music, with reference to the collections and exhibitions of the above mentioned institutions.pl
dc.abstract.plArtykuł zwraca uwagę na zmiany, jakim pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, a wśród nich mediów elektronicznych, ulega tradycyjny filologiczny paradygmat szkolnej edukacji polonistycznej na korzyść z jednej strony modelu komunikacyjnego, a z drugiej kulturowego. Dzięki swoistym celom i treściom nauczania przedmiotu szkolnego o nazwie „język polski” następuje konkretyzacja takich pojęć jak: teksty kultury, interaktywność, korespondencja sztuk, intertekstualność, przekład intersemiotyczny, multimodalność. Nauczanie wychodzi poza szkołę, angażując takie instytucje jak teatr oraz muzeum. Dzięki wizytom w różnych typach muzeów i obudowywaniu ich zwiedzania działaniami dydaktycznymi nauczyciel może osiągnąć pożądany efekt synergii. W artykule podano kilka możliwych układów tworzących ramę dla realizacji koncepcji multimodalności poprzez pokazanie na tle charakterystycznych dla wspomnianych placówek zbiorów i ekspozycji, jak ten sam motyw lub temat jest realizowany poprzez odmienne tworzywo artystyczne w literaturze, malarstwie, rzeźbie, architekturze, filmie, muzyce.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiejpl
dc.contributor.authorKowalik, Jadwiga - 129277 pl
dc.contributor.editorPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.editorRusek, Marta - 131725 pl
dc.date.accessioned2021-03-05T11:12:43Z
dc.date.available2021-03-05T11:12:43Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalAutorka podpisana na publikacji Jadwiga Kowalikowa. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical257-270pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.seriesNarracje w Edukacji
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-233-4601-2pl
dc.identifier.isbn978-83-233-9953-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266653
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enPolish studies at schoolpl
dc.subject.eneducational paradigmpl
dc.subject.encultural textspl
dc.subject.entheatrepl
dc.subject.enmuseumpl
dc.subject.eninteractivitypl
dc.subject.enintersemiotic translationpl
dc.subject.enmultimodalitypl
dc.subject.ensynergypl
dc.subject.plszkolna edukacja polonistycznapl
dc.subject.plparadygmat edukacyjnypl
dc.subject.plteksty kulturypl
dc.subject.plteatrpl
dc.subject.plmuzeumpl
dc.subject.plinteraktywnośćpl
dc.subject.plprzekład intersemiotycznypl
dc.subject.plmultimodalnośćpl
dc.subject.plsynergiapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMuzeum w służbie szkole i edukacji polonistycznejpl
dc.title.alternativeThe museum in the service of school and Polish studiespl
dc.title.containerWspółczesny museion : edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkołypl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article focuses on how, due to a number of external factors like the electronic media, the traditional philological paradigm of the Polish language education at school undergoes a change in terms of the communicative and cultural models. Owing to the goals and the contents of teaching the school subject referred to as the Polish Language, such concepts as: cultural texts, interactivity, correspondence of arts, intertextuality, intersemiotic translation, and modality are being crystallized. Education transgresses school, engaging such institutions as theatres and museums. By using various types of museums and planning the visits to them, the teachers may achieve the desired synergy effect. The author of the article presents a few potential schemes which constitute the framework for the implementation of the concept of multimodality by demonstrating how the same motif or theme is produced via different types of artistry in literature, painting, sculpture, architecture, film or music, with reference to the collections and exhibitions of the above mentioned institutions.
dc.abstract.plpl
Artykuł zwraca uwagę na zmiany, jakim pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, a wśród nich mediów elektronicznych, ulega tradycyjny filologiczny paradygmat szkolnej edukacji polonistycznej na korzyść z jednej strony modelu komunikacyjnego, a z drugiej kulturowego. Dzięki swoistym celom i treściom nauczania przedmiotu szkolnego o nazwie „język polski” następuje konkretyzacja takich pojęć jak: teksty kultury, interaktywność, korespondencja sztuk, intertekstualność, przekład intersemiotyczny, multimodalność. Nauczanie wychodzi poza szkołę, angażując takie instytucje jak teatr oraz muzeum. Dzięki wizytom w różnych typach muzeów i obudowywaniu ich zwiedzania działaniami dydaktycznymi nauczyciel może osiągnąć pożądany efekt synergii. W artykule podano kilka możliwych układów tworzących ramę dla realizacji koncepcji multimodalności poprzez pokazanie na tle charakterystycznych dla wspomnianych placówek zbiorów i ekspozycji, jak ten sam motyw lub temat jest realizowany poprzez odmienne tworzywo artystyczne w literaturze, malarstwie, rzeźbie, architekturze, filmie, muzyce.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
dc.contributor.authorpl
Kowalik, Jadwiga - 129277
dc.contributor.editorpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.editorpl
Rusek, Marta - 131725
dc.date.accessioned
2021-03-05T11:12:43Z
dc.date.available
2021-03-05T11:12:43Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Autorka podpisana na publikacji Jadwiga Kowalikowa. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
257-270
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.series
Narracje w Edukacji
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4601-2
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-9953-7
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266653
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
Polish studies at school
dc.subject.enpl
educational paradigm
dc.subject.enpl
cultural texts
dc.subject.enpl
theatre
dc.subject.enpl
museum
dc.subject.enpl
interactivity
dc.subject.enpl
intersemiotic translation
dc.subject.enpl
multimodality
dc.subject.enpl
synergy
dc.subject.plpl
szkolna edukacja polonistyczna
dc.subject.plpl
paradygmat edukacyjny
dc.subject.plpl
teksty kultury
dc.subject.plpl
teatr
dc.subject.plpl
muzeum
dc.subject.plpl
interaktywność
dc.subject.plpl
przekład intersemiotyczny
dc.subject.plpl
multimodalność
dc.subject.plpl
synergia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Muzeum w służbie szkole i edukacji polonistycznej
dc.title.alternativepl
The museum in the service of school and Polish studies
dc.title.containerpl
Współczesny museion : edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Wroclaw
2
Bytom
1
Czarnocin
1
Dublin
1
Koszalin
1
Krakow
1
Szczecin
1
Tarnobrzeg
1
Torun
1
Downloads
kowalikowa_muzeum_w_sluzbie_szkole_i_edukacji_polonistycznej_2019.pdf
2
kowalikowa_muzeum_w_sluzbie_szkole_i_edukacji_polonistycznej_2019.odt
1