#Webimmunization

Permanent URI for this collection

#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację?


Projekt naukowy #Cyber_odporność jest trzyletnim projektem, który uzyskał finansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 w ramach konkursu IdeaLab prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu: 2019/35/J/HS6/03498). Projekt ten jest realizowany przez zespół badawczy w skład którego wychodzą badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium, Politechniki Poznańskiej, Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Oslo.

Główne pytanie badawcze projektu brzmi: co sprawia, że jednostki i społeczności są odporne na fałszywe informacje. Tę szczególną odporność na fake news nazywamy “cyberodpornością”. Aby odpowiedzieć na to pytanie projekt łączy kilka różnych perspektyw badawczych: epidemiologię i psychologię, a także filozofię i informatykę.

Dążeniem projektu jest stworzenie narzędzia, które pozwoli w wiarygodny sposób oszacować indywidualną i społeczną odporność na fałszywą informację w sieci. Badacze chcą się również dowiedzieć, w jaki sposób cyberodporność wpływa na zachowanie w sieci i w jaki sposób można ją zwiększyć. Ponadto projekt skupia się na etycznych problemach związanych z cyberodpornością.

Projekt #Cyber_odporność ma na celu udostępnienie użytkownikom indywidualnym, prywatnym i publicznym wiedzy opartej na badaniach empirycznych oraz zasad etycznych, które w przyszłości mogą mieć istotny wkład w opracowanie narzędzi niezbędnych do moderowania debaty publicznej w nowoczesnym cyfrowym społeczeństwie internetowym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu #Cyber_odporność

Browse

Recent Submissions

1 - 10 of 11