Transformacja i aborcja : genealogia "kompromisu aborcyjnego"

2020
journal article
article
dc.abstract.enThe text is an analysis of the events related to the anti-abortion law introduced to the parliament on February 28, 1989. This project started a debate on the ban of abortion, which culminated in the "abortion compromise" of January 7, 1993. The fact that this debate began even before the June 1989 elections makes the author the starting point for the counter-history of Polish transformation. The author asks about the attitude of the main political forces to the first draft of the anti-abortion law. At the same time he goes back to the end of the 1970s, asking how the Catholic discourse, along with the ban of abortion postulated by the Church, was included in the discourse of the democratic opposition and the Party. By proposing to see the ban of abortion as the central event of the transformation, key to understanding the Polish symbolic universe under negotiation at the time, the author argues that the exclusion of women and their rights is the pre-legal and guiding principle of Polish democracy. The text is the first part of a larger project that will include a narrative about the identity of contemporary feminist movements, covering the history of the April and May 1989 manifestations and an analysis of the discourse of protests in favor of legal abortion.pl
dc.abstract.plTekst jest kulturoznawczą analizą wydarzeń wokół "Projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego", wniesionego do laski marszałkowskiej 28 lutego 1989 roku. Projekt ten rozpoczął debatę o zakazie aborcji, której finałem był "kompromis aborcyjny" z 7 stycznia 1993 roku. Fakt, że debata ta rozpoczęła się jeszcze przed czerwcowymi wyborami 1989 roku, autor czyni kołem zamachowym przeciw-historii polskiej transformacji. Autor pyta o stosunek głównych sił politycznych do pierwszego projektu ustawy antyaborcyjnej, analizując dyskurs medialny (na czele z "Gazetą Wyborczą"), sięgając do analiz historycznych, materiałów SB, zapisów rozmów stolikowych Okrągłego Stołu. Jednocześnie sięga wstecz, do końca lat 70., pytając, jak wówczas dyskurs katolicki, wraz z postulowanym przez Kościół zakazem aborcji, włączany był do dyskursu opozycji demokratycznej i Partii. Swoją analizę autor formułuje jako projekt feministycznego i świeckiego archiwum polskiej transformacji i rozumie jako archiwum "podziemne", które weryfikuje i rozsadza od środka ustanowione w hegemonicznych narracjach historycznych archiwum "oficjalne" - a wraz z nim nasze rozumienie przeszłości i naszą teraźniejszość. Proponując, by zakaz aborcji widzieć jako centralne wydarzenie transformacji, kluczowe dla rozumienia negocjowanego wówczas polskiego uniwersum symbolicznego, autor na podstawie swoich analiz dowodzi, że wykluczenie kobiet i ich praw jest przedustawną i naczelną zasadą polskiej demokracji. Tekst jest pierwszą częścią większego projektu, który uwzględniać będzie narrację o tożsamości współczesnych ruchów feministycznych, obejmującą historię manifestacji z kwietnia i maja 1989 roku i analizę dyskursu protestów za utrzymaniem legalnej aborcji.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatupl
dc.contributor.authorKościelniak, Marcin - 215219 pl
dc.date.accession2021-01-18pl
dc.date.accessioned2021-01-30T09:07:34Z
dc.date.available2021-01-30T09:07:34Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number27pl
dc.description.physical[1-36]pl
dc.description.publication1,6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2300-200Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/262050
dc.identifier.weblinkhttps://www.pismowidok.org/pl/archiwum/27-formatowanie-poznej-telewizji/transformacja-i-aborcjapl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfeminismpl
dc.subject.entransformationpl
dc.subject.enCatolic churchpl
dc.subject.enSolidaritypl
dc.subject.enabortionpl
dc.subject.enarchivepl
dc.subject.plfeminizmpl
dc.subject.pltransformacjapl
dc.subject.plkościół katolickipl
dc.subject.plSolidarnośćpl
dc.subject.plaborcjapl
dc.subject.plarchiwumpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleTransformacja i aborcja : genealogia "kompromisu aborcyjnego"pl
dc.title.alternativeTransition and abortion : a genealogy of the 'abortion compromise'pl
dc.title.journalWidokpl
dc.title.volumeFormatowanie późnej telewizjipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The text is an analysis of the events related to the anti-abortion law introduced to the parliament on February 28, 1989. This project started a debate on the ban of abortion, which culminated in the "abortion compromise" of January 7, 1993. The fact that this debate began even before the June 1989 elections makes the author the starting point for the counter-history of Polish transformation. The author asks about the attitude of the main political forces to the first draft of the anti-abortion law. At the same time he goes back to the end of the 1970s, asking how the Catholic discourse, along with the ban of abortion postulated by the Church, was included in the discourse of the democratic opposition and the Party. By proposing to see the ban of abortion as the central event of the transformation, key to understanding the Polish symbolic universe under negotiation at the time, the author argues that the exclusion of women and their rights is the pre-legal and guiding principle of Polish democracy. The text is the first part of a larger project that will include a narrative about the identity of contemporary feminist movements, covering the history of the April and May 1989 manifestations and an analysis of the discourse of protests in favor of legal abortion.
dc.abstract.plpl
Tekst jest kulturoznawczą analizą wydarzeń wokół "Projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego", wniesionego do laski marszałkowskiej 28 lutego 1989 roku. Projekt ten rozpoczął debatę o zakazie aborcji, której finałem był "kompromis aborcyjny" z 7 stycznia 1993 roku. Fakt, że debata ta rozpoczęła się jeszcze przed czerwcowymi wyborami 1989 roku, autor czyni kołem zamachowym przeciw-historii polskiej transformacji. Autor pyta o stosunek głównych sił politycznych do pierwszego projektu ustawy antyaborcyjnej, analizując dyskurs medialny (na czele z "Gazetą Wyborczą"), sięgając do analiz historycznych, materiałów SB, zapisów rozmów stolikowych Okrągłego Stołu. Jednocześnie sięga wstecz, do końca lat 70., pytając, jak wówczas dyskurs katolicki, wraz z postulowanym przez Kościół zakazem aborcji, włączany był do dyskursu opozycji demokratycznej i Partii. Swoją analizę autor formułuje jako projekt feministycznego i świeckiego archiwum polskiej transformacji i rozumie jako archiwum "podziemne", które weryfikuje i rozsadza od środka ustanowione w hegemonicznych narracjach historycznych archiwum "oficjalne" - a wraz z nim nasze rozumienie przeszłości i naszą teraźniejszość. Proponując, by zakaz aborcji widzieć jako centralne wydarzenie transformacji, kluczowe dla rozumienia negocjowanego wówczas polskiego uniwersum symbolicznego, autor na podstawie swoich analiz dowodzi, że wykluczenie kobiet i ich praw jest przedustawną i naczelną zasadą polskiej demokracji. Tekst jest pierwszą częścią większego projektu, który uwzględniać będzie narrację o tożsamości współczesnych ruchów feministycznych, obejmującą historię manifestacji z kwietnia i maja 1989 roku i analizę dyskursu protestów za utrzymaniem legalnej aborcji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu
dc.contributor.authorpl
Kościelniak, Marcin - 215219
dc.date.accessionpl
2021-01-18
dc.date.accessioned
2021-01-30T09:07:34Z
dc.date.available
2021-01-30T09:07:34Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
27
dc.description.physicalpl
[1-36]
dc.description.publicationpl
1,6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2300-200X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/262050
dc.identifier.weblinkpl
https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/27-formatowanie-poznej-telewizji/transformacja-i-aborcja
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
feminism
dc.subject.enpl
transformation
dc.subject.enpl
Catolic church
dc.subject.enpl
Solidarity
dc.subject.enpl
abortion
dc.subject.enpl
archive
dc.subject.plpl
feminizm
dc.subject.plpl
transformacja
dc.subject.plpl
kościół katolicki
dc.subject.plpl
Solidarność
dc.subject.plpl
aborcja
dc.subject.plpl
archiwum
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Transformacja i aborcja : genealogia "kompromisu aborcyjnego"
dc.title.alternativepl
Transition and abortion : a genealogy of the 'abortion compromise'
dc.title.journalpl
Widok
dc.title.volumepl
Formatowanie późnej telewizji
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
55
Views per month
Views per city
Clonee
6
Ashburn
5
Warsaw
5
Chandler
2
Des Moines
2
Dublin
2
Katowice
2
Krakow
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Downloads
koscielniak_transformacja_i_aborcja_2020.pdf
159
koscielniak_transformacja_i_aborcja_2020.odt
7