Specyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznej

2020
journal article
article
dc.abstract.enThe article is a contribution to the study of the influence of culture-specific factors on social development as well as on ways of acquiring and processing information. It is also an attempt to answer the question to what extent culture models interactions in the teaching and learning environment and determines the ways in which knowledge is acquired. The aim of the paper is to present the extent to which the rules of social behavior and relations between people are shaped by environmental factors and what is the influence and involvement of cultural differences in learning and teaching environment. The main issue presented in this paper reflects the discussion focused on the role of social relations in Chinese culture, and reveal some studies conducted so far in the field of social sciences and psychology. Its perspective draws upon research conducted in intercultural psychology. This paper provides a review of the main findings concerning the influence of the cultural syndromes of individualism and collectivism on the interactions in the educational environment. The primary goal is to describe the process of the language education of Chinese students in Polish studies by describing and analyzing critical incidents and students’ utterances in Polish.pl
dc.abstract.plArtykuł wpisuje się w krąg rozważań na temat wpływu czynników kulturowo zależnych na proces rozwoju społecznego oraz sposoby funkcjonowania w odmiennym kręgu kulturowym. Stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kultura modeluje interakcje w środowisku nauczania i wpływa na tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Punktem odniesienia dla norm społecznych typowych dla szeroko pojętej kultury Zachodu są zasady budowania relacji międzyludzkich w społeczeństwach Azji Wschodniej. Przyjęta perspektywa ma charakter interdyscyplinarny – czerpie przede wszystkim z badań prowadzonych w dziedzinie psychologii międzykulturowej oraz nauk społecznych, szukając dla nich zastosowania na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Szerzej omówiony został aspekt roli i struktury relacji międzyludzkich opartych na kolektywizmie lub indywidualizmie, koncentrując się na wyłonieniu czynników istotnych z dydaktycznego punktu widzenia. W artykule wykorzystano metodę obserwacji incydentów krytycznych oraz analizę tekstów studentów chińskich uczących się języka polskiego. Przedstawione opisy dowodzą, że czynniki kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień w środowisku nauczania i rzutować na rozwój i ocenę umiejętności językowych. Z tego względu kwestią niezwykle istotną jest poszerzanie własnej wiedzy socjokulturowej przez wykładowców języka polskiego, którzy pracują ze studentami pochodzącymi z kultur kolektywnychpl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznejpl
dc.contributor.authorPrizel-Kania, Adriana - 215025 pl
dc.date.accession2021-01-15pl
dc.date.accessioned2021-01-20T13:32:32Z
dc.date.available2021-01-20T13:32:32Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical277-290pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume27pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.27.15pl
dc.identifier.eissn2449-6839pl
dc.identifier.issn0860-6587pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261018
dc.identifier.weblinkhttps://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8961pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enforeign language teaching and learningpl
dc.subject.encollectivismpl
dc.subject.enindividualismpl
dc.subject.enChinese studentspl
dc.subject.plglottodydaktykapl
dc.subject.plincydenty krytycznepl
dc.subject.plkolektywizmpl
dc.subject.plindywidualizmpl
dc.subject.plkon-epcja twarzypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSpecyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznejpl
dc.title.alternativeAttitudes and behaviors of chinese students as representatives of collective cultures - the glottodidactic perspectivepl
dc.title.journalActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemcówpl
dc.title.volumePerspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article is a contribution to the study of the influence of culture-specific factors on social development as well as on ways of acquiring and processing information. It is also an attempt to answer the question to what extent culture models interactions in the teaching and learning environment and determines the ways in which knowledge is acquired. The aim of the paper is to present the extent to which the rules of social behavior and relations between people are shaped by environmental factors and what is the influence and involvement of cultural differences in learning and teaching environment. The main issue presented in this paper reflects the discussion focused on the role of social relations in Chinese culture, and reveal some studies conducted so far in the field of social sciences and psychology. Its perspective draws upon research conducted in intercultural psychology. This paper provides a review of the main findings concerning the influence of the cultural syndromes of individualism and collectivism on the interactions in the educational environment. The primary goal is to describe the process of the language education of Chinese students in Polish studies by describing and analyzing critical incidents and students’ utterances in Polish.
dc.abstract.plpl
Artykuł wpisuje się w krąg rozważań na temat wpływu czynników kulturowo zależnych na proces rozwoju społecznego oraz sposoby funkcjonowania w odmiennym kręgu kulturowym. Stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kultura modeluje interakcje w środowisku nauczania i wpływa na tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Punktem odniesienia dla norm społecznych typowych dla szeroko pojętej kultury Zachodu są zasady budowania relacji międzyludzkich w społeczeństwach Azji Wschodniej. Przyjęta perspektywa ma charakter interdyscyplinarny – czerpie przede wszystkim z badań prowadzonych w dziedzinie psychologii międzykulturowej oraz nauk społecznych, szukając dla nich zastosowania na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Szerzej omówiony został aspekt roli i struktury relacji międzyludzkich opartych na kolektywizmie lub indywidualizmie, koncentrując się na wyłonieniu czynników istotnych z dydaktycznego punktu widzenia. W artykule wykorzystano metodę obserwacji incydentów krytycznych oraz analizę tekstów studentów chińskich uczących się języka polskiego. Przedstawione opisy dowodzą, że czynniki kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień w środowisku nauczania i rzutować na rozwój i ocenę umiejętności językowych. Z tego względu kwestią niezwykle istotną jest poszerzanie własnej wiedzy socjokulturowej przez wykładowców języka polskiego, którzy pracują ze studentami pochodzącymi z kultur kolektywnych
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
dc.contributor.authorpl
Prizel-Kania, Adriana - 215025
dc.date.accessionpl
2021-01-15
dc.date.accessioned
2021-01-20T13:32:32Z
dc.date.available
2021-01-20T13:32:32Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
277-290
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
27
dc.identifier.doipl
10.18778/0860-6587.27.15
dc.identifier.eissnpl
2449-6839
dc.identifier.issnpl
0860-6587
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261018
dc.identifier.weblinkpl
https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8961
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
foreign language teaching and learning
dc.subject.enpl
collectivism
dc.subject.enpl
individualism
dc.subject.enpl
Chinese students
dc.subject.plpl
glottodydaktyka
dc.subject.plpl
incydenty krytyczne
dc.subject.plpl
kolektywizm
dc.subject.plpl
indywidualizm
dc.subject.plpl
kon-epcja twarzy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Specyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznej
dc.title.alternativepl
Attitudes and behaviors of chinese students as representatives of collective cultures - the glottodidactic perspective
dc.title.journalpl
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
dc.title.volumepl
Perspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznej
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Ashburn
6
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Downloads
prizel-kania_specyfika_postaw_i_zachowan_studentow_chinskich_2020.pdf
18