Ocenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania : rzeczywistość, potrzeby, możliwości

2020
journal article
article
dc.abstract.enLexical competence of intermediate and advanced learners of Polish as a foreign language is usually tested by means of tasks which focus on the form and meaning of items and not on their use. This kind of evaluation checks mostly learners’ declarative knowledge that cannot be applied under pressure. A fluent and adequate reaction in authentic situations requires implicit (or highly automatized declarative) knowledge based on such an organization of the mental lexicon in which, beside single words, formulaic expressions are stored. The purpose of the article is an analy-sis of vocabulary teaching/testing at the B2 level in the context of learners’ needs. The author argues that traditional tests should be complemented by tasks which; (i) necessitate the use not only of spe-cific words but also of formulaic language, (ii) engage learners in a quasi-natural communication. Such tasks could help to evaluate their implicit vocabulary knowledge and their use in tests could in turn have a beneficial effect on the way vocabulary is taught in Polish.pl
dc.abstract.plStopień opanowania słownictwa przez uczących się języka polskiego na poziomach wyższych jest często sprawdzany za pomocą zadań, które w większym stopniu koncentrują się na znajomości form i znaczeń wyrazów, w mniejszym zaś na użyciu złożonych struktur leksykalnych. Ten rodzaj ewaluacji pozwala ocenić stan wiedzy deklaratywnej uczniów. Jest ona trudna do wyzyskania w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych, w których spontaniczne działania wymagają od użytkownika wykorzystania wiedzy implicytnej. Celem niniejszego artykułu jest ogląd dydaktyki i ewaluacji słownictwa w języku polskim jako obcym dokonany z perspektywy potrzeb komunikacyjnych uczących się na poziomie średnim ogólnym. Zwraca się w nim uwagę na fakt, iż wiedza implicytna jest rezultatem głębokiej internalizacji słownictwa, a szybkie, fortunne reakcje użytkownika wspomaga właściwa organizacja leksykonu mentalnego, w którym, obok pojedynczych słów, magazynowane są różnej długości zespolenia (ciągi formuliczne). Pokazuje się też sposoby ukomunikacyjnienia obecnie stosowanych technik ewaluacji stopnia opanowania leksyki, a także proponuje takie, które opierają się na działaniach uwikłanych w kontekst i/lub w nim wyraźnie osadzonych.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznejpl
dc.contributor.authorSeretny, Anna - 131831 pl
dc.date.accession2021-01-14pl
dc.date.accessioned2021-01-20T12:40:13Z
dc.date.available2021-01-20T12:40:13Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical389-405pl
dc.description.publication1,15pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume27pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.27.22pl
dc.identifier.eissn2449-6839pl
dc.identifier.issn0860-6587pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260999
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8970pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationSeretny, Anna: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.envocabulary testing/teachingpl
dc.subject.enlexical competencepl
dc.subject.enexplicit/implicit knowledgepl
dc.subject.encommunication taskspl
dc.subject.pltestowanie/nauczanie słownictwapl
dc.subject.plkompetencja leksykalnapl
dc.subject.plwiedza eksplicytna/implicytnapl
dc.subject.plzadania komunikacyjnepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOcenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania : rzeczywistość, potrzeby, możliwościpl
dc.title.alternativeTesting lexical competence in the context of its teaching : needs and realitypl
dc.title.journalActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemcówpl
dc.title.volumePerspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Lexical competence of intermediate and advanced learners of Polish as a foreign language is usually tested by means of tasks which focus on the form and meaning of items and not on their use. This kind of evaluation checks mostly learners’ declarative knowledge that cannot be applied under pressure. A fluent and adequate reaction in authentic situations requires implicit (or highly automatized declarative) knowledge based on such an organization of the mental lexicon in which, beside single words, formulaic expressions are stored. The purpose of the article is an analy-sis of vocabulary teaching/testing at the B2 level in the context of learners’ needs. The author argues that traditional tests should be complemented by tasks which; (i) necessitate the use not only of spe-cific words but also of formulaic language, (ii) engage learners in a quasi-natural communication. Such tasks could help to evaluate their implicit vocabulary knowledge and their use in tests could in turn have a beneficial effect on the way vocabulary is taught in Polish.
dc.abstract.plpl
Stopień opanowania słownictwa przez uczących się języka polskiego na poziomach wyższych jest często sprawdzany za pomocą zadań, które w większym stopniu koncentrują się na znajomości form i znaczeń wyrazów, w mniejszym zaś na użyciu złożonych struktur leksykalnych. Ten rodzaj ewaluacji pozwala ocenić stan wiedzy deklaratywnej uczniów. Jest ona trudna do wyzyskania w autentycznych sytuacjach komunikacyjnych, w których spontaniczne działania wymagają od użytkownika wykorzystania wiedzy implicytnej. Celem niniejszego artykułu jest ogląd dydaktyki i ewaluacji słownictwa w języku polskim jako obcym dokonany z perspektywy potrzeb komunikacyjnych uczących się na poziomie średnim ogólnym. Zwraca się w nim uwagę na fakt, iż wiedza implicytna jest rezultatem głębokiej internalizacji słownictwa, a szybkie, fortunne reakcje użytkownika wspomaga właściwa organizacja leksykonu mentalnego, w którym, obok pojedynczych słów, magazynowane są różnej długości zespolenia (ciągi formuliczne). Pokazuje się też sposoby ukomunikacyjnienia obecnie stosowanych technik ewaluacji stopnia opanowania leksyki, a także proponuje takie, które opierają się na działaniach uwikłanych w kontekst i/lub w nim wyraźnie osadzonych.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
dc.contributor.authorpl
Seretny, Anna - 131831
dc.date.accessionpl
2021-01-14
dc.date.accessioned
2021-01-20T12:40:13Z
dc.date.available
2021-01-20T12:40:13Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
389-405
dc.description.publicationpl
1,15
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
27
dc.identifier.doipl
10.18778/0860-6587.27.22
dc.identifier.eissnpl
2449-6839
dc.identifier.issnpl
0860-6587
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260999
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8970
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Seretny, Anna: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
vocabulary testing/teaching
dc.subject.enpl
lexical competence
dc.subject.enpl
explicit/implicit knowledge
dc.subject.enpl
communication tasks
dc.subject.plpl
testowanie/nauczanie słownictwa
dc.subject.plpl
kompetencja leksykalna
dc.subject.plpl
wiedza eksplicytna/implicytna
dc.subject.plpl
zadania komunikacyjne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ocenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania : rzeczywistość, potrzeby, możliwości
dc.title.alternativepl
Testing lexical competence in the context of its teaching : needs and reality
dc.title.journalpl
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
dc.title.volumepl
Perspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznej
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
New York
1
Downloads
seretny_ocenianie_stopnia_znajomosci_slownictwa_w_kontekscie_jego_nauczania_2020.pdf
11