Nazwy stacji drogi krzyżowej (przemiany struktury i funkcji w XX wieku)

2020
journal article
article
dc.abstract.enNames of stations in service of Way of the Cross are used as titles of pictures and sculptures or they are used as titles of parts of meditations, each corresponding to a particular incident in the Passion of Christ. The article concerns this second meaning, but trends of development of both kinds of the names are similar. The study is based on material of about 200 texts of the service published from the beginning of the 20th century to the present day. The purpose of the paper is to describe changes that took place during the 20th century, which was a period of particularly turbulent changes in religious discourse. The article deals with function, syntactic structure and features of style, such as using of archaic or colloquial vocabulary. These properties are considered in connection with social and cultural changes. At the beginning of the analyzed period relatively long titles were frequent, informing about the particular incident and using expressive and valuing lexis. Those titles gradually gave way to use of short, schematic names. After the Second Vatican Council the new type of titles has appeared. Their purpose is to attract attention of a recipient. They are based on puzzles, contrast, allusions etc. Therefore, the recipient gets satisfaction from deciphering the puzzle or finding the source of the quote or allusion. These phenomena are known from research on the language of press or fiction, but at the same time it overlaps with current trends in the so-called new evangelization.pl
dc.abstract.plNazwy stacji mogą funkcjonować jako tytuły obrazów czy rzeźb, umieszczonych na trasie odprawiania drogi krzyżowej, albo jako śródtytuły w tekstach rozważań używanych w tym nabożeństwie. Artykuł koncentruje się na drugim wymienionym znaczeniu, jednakże tendencje rozwojowe obu rodzajów nazw są podobne. Opracowanie opiera się na materiale około 200 tekstów opublikowanych od początku XX wieku do chwili obecnej (2020 r.), Należy zauważyć, że XX wiek jest uważany za okres szczególnie burzliwych przemian w dyskursie religijnym. W artykule opisano funkcje nazw, strukturę składniową oraz właściwości stylistyczne, takie jak używanie archaizmów i kolokwializmów. Zjawiska te są rozważane na tle przemian społecznych i kulturowych. Na początku badanego okresu częste były stosunkowo długie tytuły precyzyjnie informujące o danym wydarzeniu z użyciem słownictwa ekspresywnego i wartościującego. Stopniowo ustąpiły one nazwom krótkim i schematycznym. Po soborze watykańskim II pojawił się nowy typ nazw, których celem jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy i ukierunkowanie jego interpretacji. Posługują się one zagadką, aluzją czy kontrastem itp. Odbiorca zyskuje satysfakcję z rozszyfrowania zagadki czy znalezienia źródła cytatu lub aluzji. Zjawiska te znamy z badań nad językiem literatury pięknej i prasy, ale wiążą się one także z tendencjami obecnymi w nurcie tzw. nowej ewangelizacji.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistykipl
dc.contributor.authorSieradzka-Mruk, Agnieszka - 131856 pl
dc.date.accession2021-01-14pl
dc.date.accessioned2021-01-20T10:57:26Z
dc.date.available2021-01-20T10:57:26Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical179-192pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume64pl
dc.identifier.doi10.17651/ONOMAST.64.14pl
dc.identifier.issn0078-4648pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260983
dc.identifier.weblinkhttps://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/292/284pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enideonymspl
dc.subject.enstations of the crosspl
dc.subject.enreligious languagepl
dc.subject.plideonimypl
dc.subject.pldroga krzyżowapl
dc.subject.pljęzyk religijnypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleNazwy stacji drogi krzyżowej (przemiany struktury i funkcji w XX wieku)pl
dc.title.alternativeNames of stations in service of Way of the cross (changes of structure and function in XX century)pl
dc.title.journalOnomasticapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Names of stations in service of Way of the Cross are used as titles of pictures and sculptures or they are used as titles of parts of meditations, each corresponding to a particular incident in the Passion of Christ. The article concerns this second meaning, but trends of development of both kinds of the names are similar. The study is based on material of about 200 texts of the service published from the beginning of the 20th century to the present day. The purpose of the paper is to describe changes that took place during the 20th century, which was a period of particularly turbulent changes in religious discourse. The article deals with function, syntactic structure and features of style, such as using of archaic or colloquial vocabulary. These properties are considered in connection with social and cultural changes. At the beginning of the analyzed period relatively long titles were frequent, informing about the particular incident and using expressive and valuing lexis. Those titles gradually gave way to use of short, schematic names. After the Second Vatican Council the new type of titles has appeared. Their purpose is to attract attention of a recipient. They are based on puzzles, contrast, allusions etc. Therefore, the recipient gets satisfaction from deciphering the puzzle or finding the source of the quote or allusion. These phenomena are known from research on the language of press or fiction, but at the same time it overlaps with current trends in the so-called new evangelization.
dc.abstract.plpl
Nazwy stacji mogą funkcjonować jako tytuły obrazów czy rzeźb, umieszczonych na trasie odprawiania drogi krzyżowej, albo jako śródtytuły w tekstach rozważań używanych w tym nabożeństwie. Artykuł koncentruje się na drugim wymienionym znaczeniu, jednakże tendencje rozwojowe obu rodzajów nazw są podobne. Opracowanie opiera się na materiale około 200 tekstów opublikowanych od początku XX wieku do chwili obecnej (2020 r.), Należy zauważyć, że XX wiek jest uważany za okres szczególnie burzliwych przemian w dyskursie religijnym. W artykule opisano funkcje nazw, strukturę składniową oraz właściwości stylistyczne, takie jak używanie archaizmów i kolokwializmów. Zjawiska te są rozważane na tle przemian społecznych i kulturowych. Na początku badanego okresu częste były stosunkowo długie tytuły precyzyjnie informujące o danym wydarzeniu z użyciem słownictwa ekspresywnego i wartościującego. Stopniowo ustąpiły one nazwom krótkim i schematycznym. Po soborze watykańskim II pojawił się nowy typ nazw, których celem jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy i ukierunkowanie jego interpretacji. Posługują się one zagadką, aluzją czy kontrastem itp. Odbiorca zyskuje satysfakcję z rozszyfrowania zagadki czy znalezienia źródła cytatu lub aluzji. Zjawiska te znamy z badań nad językiem literatury pięknej i prasy, ale wiążą się one także z tendencjami obecnymi w nurcie tzw. nowej ewangelizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki
dc.contributor.authorpl
Sieradzka-Mruk, Agnieszka - 131856
dc.date.accessionpl
2021-01-14
dc.date.accessioned
2021-01-20T10:57:26Z
dc.date.available
2021-01-20T10:57:26Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
179-192
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
64
dc.identifier.doipl
10.17651/ONOMAST.64.14
dc.identifier.issnpl
0078-4648
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260983
dc.identifier.weblinkpl
https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/article/view/292/284
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
ideonyms
dc.subject.enpl
stations of the cross
dc.subject.enpl
religious language
dc.subject.plpl
ideonimy
dc.subject.plpl
droga krzyżowa
dc.subject.plpl
język religijny
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Nazwy stacji drogi krzyżowej (przemiany struktury i funkcji w XX wieku)
dc.title.alternativepl
Names of stations in service of Way of the cross (changes of structure and function in XX century)
dc.title.journalpl
Onomastica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Ashburn
10
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Olsztyn
1
Starachowice
1
Downloads
sieradzka-mruk_nazwy_stacji_drogi_krzyzowej_2020.pdf
1
sieradzka-mruk_nazwy_stacji_drogi_krzyzowej_2020.odt
1