Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego

2020
journal article
article
dc.abstract.enAt the end of the last century, as part of the communicative methodology, there arose the need to adapt foreign language teaching system to the requirements of the changing reality. The Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (2001) presented a new vision of communication and a new approach to the competence of language users: communication is an activity. Thence, the concept of an action-oriented approach originated. This approach proposes a specific way of developing communication skills which involves performing tasks embedded in environmental and situational contexts. The principles of task-based teaching and learning have been penetrating the didactics of Polish as a foreign language for several years. Unfortunately, despite the rather well-developed theoretical base of the activity-oriented and task-based approach, there is still a lack of comprehensive practical materials and textbooks that propagate the assumptions of European language policy in Polish language glottodidactics. This article shows how to apply a task-based approach in teaching practice. The concept of task-based textbooks created at the Jagiellonian University’s Centre for Polish Language and Culture in the World, which is part of the latest trends in contemporary glottodidactics, is presented. The idea behind the textbooks corresponds to the need to teach a living, authentic language, which is primarily a tool for performing various social tasks.pl
dc.abstract.plPod koniec minionego stulecia w ramach metodologii komunikacyjnej zrodziła się potrzeba dostosowania systemu nauczania języków obcych do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. Europejski system opisu kształcenia językowego Rady Europy (2003) zaprezentował nową wizję komunikacji i nowe ujęcie kompetencji użytkowników języka: komunikacja jest działaniem. Stąd zrodziło się pojęcie podejścia ukierunkowanego na działanie. W podejściu tym zaproponowano specyficzny sposób rozwijania sprawności komunikacyjnych, który polega na wykonywaniu zadań osadzonych w kontekstach środowiskowych i sytuacyjnych. Zasady nauczania i uczenia się zadaniowego od kilku lat przenikają do dydaktyki języka polskiego jako obcego. Niestety, mimo dość dobrze rozbudowanej bazy teoretycznej podejścia ukierunkowanego na działanie i zadaniowego brak jest nadal kompleksowych materiałów praktycznych i podręczników, które rozpropagowałyby założenia europejskiej polityki językowej w glottodydaktyce polonistycznej. Artykuł pokazuje, jak zastosować podejście zadaniowe w praktyce pedagogicznej. Zaprezentowana zostanie koncepcja podręczników zadaniowych, powstających w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wpisuje się w najnowsze tendencje współczesnej glottodydaktyki. Odpowiada ona potrzebie uczenia języka żywego, autentycznego, który jest przede wszystkim narzędziem do wykonywania rozmaitych zadań o charakterze społecznym.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznejpl
dc.contributor.authorJanowska, Iwona - 128471 pl
dc.date.accession2021-01-05pl
dc.date.accessioned2021-01-18T11:08:44Z
dc.date.available2021-01-18T11:08:44Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number27pl
dc.description.physical505-526pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.27.30pl
dc.identifier.eissn2449-6839pl
dc.identifier.issn0860-6587pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260758
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8980/8790pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enteaching materialspl
dc.subject.entaskpl
dc.subject.entask-based language teachingpl
dc.subject.enforeign language teachingpl
dc.subject.enteaching Polish as a foreign languagepl
dc.subject.plmateriały dydaktycznepl
dc.subject.plzadaniepl
dc.subject.plpodejście zadaniowepl
dc.subject.plnauczanie języków obcychpl
dc.subject.plnauczanie języka polskiego jako obcegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcegopl
dc.title.alternativeTask-based language teaching concept in materials for teaching Polish as a foreign languagepl
dc.title.journalActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemcówpl
dc.title.volumePerspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At the end of the last century, as part of the communicative methodology, there arose the need to adapt foreign language teaching system to the requirements of the changing reality. The Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (2001) presented a new vision of communication and a new approach to the competence of language users: communication is an activity. Thence, the concept of an action-oriented approach originated. This approach proposes a specific way of developing communication skills which involves performing tasks embedded in environmental and situational contexts. The principles of task-based teaching and learning have been penetrating the didactics of Polish as a foreign language for several years. Unfortunately, despite the rather well-developed theoretical base of the activity-oriented and task-based approach, there is still a lack of comprehensive practical materials and textbooks that propagate the assumptions of European language policy in Polish language glottodidactics. This article shows how to apply a task-based approach in teaching practice. The concept of task-based textbooks created at the Jagiellonian University’s Centre for Polish Language and Culture in the World, which is part of the latest trends in contemporary glottodidactics, is presented. The idea behind the textbooks corresponds to the need to teach a living, authentic language, which is primarily a tool for performing various social tasks.
dc.abstract.plpl
Pod koniec minionego stulecia w ramach metodologii komunikacyjnej zrodziła się potrzeba dostosowania systemu nauczania języków obcych do wymogów zmieniającej się rzeczywistości. Europejski system opisu kształcenia językowego Rady Europy (2003) zaprezentował nową wizję komunikacji i nowe ujęcie kompetencji użytkowników języka: komunikacja jest działaniem. Stąd zrodziło się pojęcie podejścia ukierunkowanego na działanie. W podejściu tym zaproponowano specyficzny sposób rozwijania sprawności komunikacyjnych, który polega na wykonywaniu zadań osadzonych w kontekstach środowiskowych i sytuacyjnych. Zasady nauczania i uczenia się zadaniowego od kilku lat przenikają do dydaktyki języka polskiego jako obcego. Niestety, mimo dość dobrze rozbudowanej bazy teoretycznej podejścia ukierunkowanego na działanie i zadaniowego brak jest nadal kompleksowych materiałów praktycznych i podręczników, które rozpropagowałyby założenia europejskiej polityki językowej w glottodydaktyce polonistycznej. Artykuł pokazuje, jak zastosować podejście zadaniowe w praktyce pedagogicznej. Zaprezentowana zostanie koncepcja podręczników zadaniowych, powstających w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wpisuje się w najnowsze tendencje współczesnej glottodydaktyki. Odpowiada ona potrzebie uczenia języka żywego, autentycznego, który jest przede wszystkim narzędziem do wykonywania rozmaitych zadań o charakterze społecznym.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
dc.contributor.authorpl
Janowska, Iwona - 128471
dc.date.accessionpl
2021-01-05
dc.date.accessioned
2021-01-18T11:08:44Z
dc.date.available
2021-01-18T11:08:44Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
27
dc.description.physicalpl
505-526
dc.description.publicationpl
1,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.18778/0860-6587.27.30
dc.identifier.eissnpl
2449-6839
dc.identifier.issnpl
0860-6587
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260758
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8980/8790
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
teaching materials
dc.subject.enpl
task
dc.subject.enpl
task-based language teaching
dc.subject.enpl
foreign language teaching
dc.subject.enpl
teaching Polish as a foreign language
dc.subject.plpl
materiały dydaktyczne
dc.subject.plpl
zadanie
dc.subject.plpl
podejście zadaniowe
dc.subject.plpl
nauczanie języków obcych
dc.subject.plpl
nauczanie języka polskiego jako obcego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego
dc.title.alternativepl
Task-based language teaching concept in materials for teaching Polish as a foreign language
dc.title.journalpl
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
dc.title.volumepl
Perspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznej
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Ashburn
7
Wroclaw
2
Wysokie Mazowieckie
2
Des Moines
1
Dublin
1
Downloads
janowska_zadaniowa_koncepcja_kształcenia_jezykowego_2020.pdf
20