Węgierskie poimki a polskie przyimki wtórne : ujęcie porównawcze w aspekcie (glotto)dydaktycznym

2020
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:06:06Z
dc.abstract.enHungarian is a prepositionless language. Polish, on the other hand, features two groups of prepositions: primary and secondary. The Hungarian equivalent of Polish primary prepo-sitions is the synthetic case, e.g. Łódźban ‘in Łódź’, while the equivalent of secondary prepositions is the postposition, e.g. az anyámnak köszönheően ‘thanks to my mother’, az egyetemmel szemben ‘opposite of university’. There are three postposition groups in Hungarian language, including those connected with: Nominative case, e.g. a professzor szerint ‘according to professor’, oblique cases, e.g. az úton keresztül ‘across the road’ and those which contain possessive affix, e.g. az anyám dacára ‘in spite of my mother’. Understanding and mastering both language systems poses a major challenge to learners. Despite genetic and typological variability, there is a very high degree of equivalence in the structures of both languages, both in lexical and grammatical systems.pl
dc.abstract.plJęzyk węgierski jest językiem bezprzyimkowym. W polszczyźnie natomiast można wyodrębnić dwie grupy przyimków - pierwotne i wtórne. Odpowiednikiem węgierskim polskich przyimków pierwotnych jest syntetyczna forma kazualna, np.: Łódźban ‘w Łodzi’, natomiast ekwiwalentem przyimków wtórnych są poimki (postpozycje), np.: az apámnak köszönhetően ‘dzięki mojemu ojcu’, az egyetemmel szemben ‘naprzeciwko uniwersytetu’. W języku węgierskim wyodrębnia się trzy grupy poimków: łączące się z nominativem, np. a professzor szerint ‘według profesora’, łączące się z przypadkami zależnymi, np. az úton keresztül ‘przez drogę’, zawierające afiks dzierżawczy, np. az anyám ellenére ‘na przekór mojej matce’. Zrozumienie obu systemów i ich praktyczne opanowanie jest poważnym wyzwaniem dla uczących (się). Mimo odrębności genetycznych i typologicznych istnieje bardzo wysoki stopień ekwiwalencji w strukturach obu języków, obejmującej zarówno warstwę leksykalną, jak i gramatyczną.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznejpl
dc.contributor.authorStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.date.accession2021-01-12pl
dc.date.accessioned2021-01-13T11:09:16Z
dc.date.available2021-01-13T11:09:16Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalAutor podpisany na publikacji: Wiesław T. Stefańczykpl
dc.description.physical103-110pl
dc.description.publication0,55pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume27pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.27.05pl
dc.identifier.eissn2449-6839pl
dc.identifier.issn0860-6587pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260386
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8948pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationStefańczyk, Wiesław: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensecondary prepositionpl
dc.subject.enpostpositionpl
dc.subject.enHungarian languagepl
dc.subject.enPolish languagepl
dc.subject.plpoimekpl
dc.subject.plprzyimek wtórnypl
dc.subject.pljęzyk polskipl
dc.subject.pljęzyk węgierskipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWęgierskie poimki a polskie przyimki wtórne : ujęcie porównawcze w aspekcie (glotto)dydaktycznympl
dc.title.alternativeHungarian postpositions and Polish secondary prepositions : a comparative approach to language teachingpl
dc.title.journalActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemcówpl
dc.title.volumePerspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:06:06Z
dc.abstract.enpl
Hungarian is a prepositionless language. Polish, on the other hand, features two groups of prepositions: primary and secondary. The Hungarian equivalent of Polish primary prepo-sitions is the synthetic case, e.g. Łódźban ‘in Łódź’, while the equivalent of secondary prepositions is the postposition, e.g. az anyámnak köszönheően ‘thanks to my mother’, az egyetemmel szemben ‘opposite of university’. There are three postposition groups in Hungarian language, including those connected with: Nominative case, e.g. a professzor szerint ‘according to professor’, oblique cases, e.g. az úton keresztül ‘across the road’ and those which contain possessive affix, e.g. az anyám dacára ‘in spite of my mother’. Understanding and mastering both language systems poses a major challenge to learners. Despite genetic and typological variability, there is a very high degree of equivalence in the structures of both languages, both in lexical and grammatical systems.
dc.abstract.plpl
Język węgierski jest językiem bezprzyimkowym. W polszczyźnie natomiast można wyodrębnić dwie grupy przyimków - pierwotne i wtórne. Odpowiednikiem węgierskim polskich przyimków pierwotnych jest syntetyczna forma kazualna, np.: Łódźban ‘w Łodzi’, natomiast ekwiwalentem przyimków wtórnych są poimki (postpozycje), np.: az apámnak köszönhetően ‘dzięki mojemu ojcu’, az egyetemmel szemben ‘naprzeciwko uniwersytetu’. W języku węgierskim wyodrębnia się trzy grupy poimków: łączące się z nominativem, np. a professzor szerint ‘według profesora’, łączące się z przypadkami zależnymi, np. az úton keresztül ‘przez drogę’, zawierające afiks dzierżawczy, np. az anyám ellenére ‘na przekór mojej matce’. Zrozumienie obu systemów i ich praktyczne opanowanie jest poważnym wyzwaniem dla uczących (się). Mimo odrębności genetycznych i typologicznych istnieje bardzo wysoki stopień ekwiwalencji w strukturach obu języków, obejmującej zarówno warstwę leksykalną, jak i gramatyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
dc.contributor.authorpl
Stefańczyk, Wiesław - 132088
dc.date.accessionpl
2021-01-12
dc.date.accessioned
2021-01-13T11:09:16Z
dc.date.available
2021-01-13T11:09:16Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Autor podpisany na publikacji: Wiesław T. Stefańczyk
dc.description.physicalpl
103-110
dc.description.publicationpl
0,55
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
27
dc.identifier.doipl
10.18778/0860-6587.27.05
dc.identifier.eissnpl
2449-6839
dc.identifier.issnpl
0860-6587
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260386
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8948
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Stefańczyk, Wiesław: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode 
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
secondary preposition
dc.subject.enpl
postposition
dc.subject.enpl
Hungarian language
dc.subject.enpl
Polish language
dc.subject.plpl
poimek
dc.subject.plpl
przyimek wtórny
dc.subject.plpl
język polski
dc.subject.plpl
język węgierski
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Węgierskie poimki a polskie przyimki wtórne : ujęcie porównawcze w aspekcie (glotto)dydaktycznym
dc.title.alternativepl
Hungarian postpositions and Polish secondary prepositions : a comparative approach to language teaching
dc.title.journalpl
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
dc.title.volumepl
Perspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznej
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Dublin
2
Koszalin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Downloads
stefanczyk_wegierskie_poimki_2020.pdf
7
stefanczyk_wegierskie_poimki_2020.odt
4