Factual imperfective contexts in Polish

2020
journal article
article
1
dc.abstract.enThis study aims to account for the microvariation in aspect choices in factual imperfective contexts in Polish. To this goal an online questionnaire was conducted in which the participants from western and eastern Poland were asked to fill in the missing verbs in presuppositional and existential factual contexts involving an Elaboration coherence relation. The study shows that perfective aspect is preferred in presuppositional factual contexts and imperfective is preferred in existential factual contexts in both regions. Additionally, imperfective is generally more often used in factual contexts in eastern Poland than in western Poland. The study accounts for the observed preferences by resorting to the interaction between the Elaboration relation and (in)definiteness of the temporal variable (introduced at the level of AspP) with respect to the temporal trace of a complex event decomposed in the first phase syntax.pl
dc.abstract.plW niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badań dotyczących różnic w użyciu formy aspektowej czasownika w kontekstach ogólnofaktycznych w języku polskim. W badaniu przeprowadzono ankietę internetową, w której uczestnicy z Polski zachodniej i wschodniej zostali poproszeni o uzupełnienie brakujących czasowników w dwóch rodzajach kontekstów ogólnofaktycznych: (i) w kontekstach, w których wydarzenie jest w presupozycji, oraz (ii) w kontekstach, w których wydarzenie jest w asercji. Zaobserwowano, że aspekt dokonany preferowany jest w kontekstach typu pierwszego, a niedokonany w kontekstach typu drugiego w obu regionach Polski. Ponadto aspekt niedokonany jest częściej stosowany w obydwu typach kontekstów ogólnofaktycznych na wschodzie Polski. W badaniu wyjaśniono zaobserwowane preferencje w użyciu form aspektowych, odwołując się do interakcji między relacją metoryczną Elaboracji a (nie)określoności zmiennej czasowej (wprowadzonej w reprezentacji składniowej na poziomie frazy aspektowej) w odniesieniu do funkcji mapującej dane wydarzenie względem odcinka czasu, w którym to wydarzenie miało miejsce. Istotną rolę w proponowanej analizie odgrywa teoria dekompozycji wydarzenia w składni pierwszej fazy.pl
dc.contributor.authorKlimek-Jankowska, Dorotapl
dc.date.accessioned2020-12-21T12:57:37Z
dc.date.available2020-12-21T12:57:37Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 124-127pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical103-127pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume15pl
dc.identifier.doi10.4467/23005920SPL.20.005.12977pl
dc.identifier.eissn2300-5920pl
dc.identifier.issn1732-8160pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259226
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfactual imperfectivepl
dc.subject.enimperfective aspectpl
dc.subject.enElaborationpl
dc.subject.enPolishpl
dc.subject.enmicrovariationpl
dc.subject.enonline questionnairepl
dc.subject.plkonteksty faktualnepl
dc.subject.plaspekt niedokonanypl
dc.subject.plrelacja retoryczna Elaboracjipl
dc.subject.pljęzyk polskipl
dc.subject.plzróżnicowanie językowepl
dc.subject.plankieta internetowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleFactual imperfective contexts in Polishpl
dc.title.journalStudies in Polish Linguisticspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study aims to account for the microvariation in aspect choices in factual imperfective contexts in Polish. To this goal an online questionnaire was conducted in which the participants from western and eastern Poland were asked to fill in the missing verbs in presuppositional and existential factual contexts involving an Elaboration coherence relation. The study shows that perfective aspect is preferred in presuppositional factual contexts and imperfective is preferred in existential factual contexts in both regions. Additionally, imperfective is generally more often used in factual contexts in eastern Poland than in western Poland. The study accounts for the observed preferences by resorting to the interaction between the Elaboration relation and (in)definiteness of the temporal variable (introduced at the level of AspP) with respect to the temporal trace of a complex event decomposed in the first phase syntax.
dc.abstract.plpl
W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badań dotyczących różnic w użyciu formy aspektowej czasownika w kontekstach ogólnofaktycznych w języku polskim. W badaniu przeprowadzono ankietę internetową, w której uczestnicy z Polski zachodniej i wschodniej zostali poproszeni o uzupełnienie brakujących czasowników w dwóch rodzajach kontekstów ogólnofaktycznych: (i) w kontekstach, w których wydarzenie jest w presupozycji, oraz (ii) w kontekstach, w których wydarzenie jest w asercji. Zaobserwowano, że aspekt dokonany preferowany jest w kontekstach typu pierwszego, a niedokonany w kontekstach typu drugiego w obu regionach Polski. Ponadto aspekt niedokonany jest częściej stosowany w obydwu typach kontekstów ogólnofaktycznych na wschodzie Polski. W badaniu wyjaśniono zaobserwowane preferencje w użyciu form aspektowych, odwołując się do interakcji między relacją metoryczną Elaboracji a (nie)określoności zmiennej czasowej (wprowadzonej w reprezentacji składniowej na poziomie frazy aspektowej) w odniesieniu do funkcji mapującej dane wydarzenie względem odcinka czasu, w którym to wydarzenie miało miejsce. Istotną rolę w proponowanej analizie odgrywa teoria dekompozycji wydarzenia w składni pierwszej fazy.
dc.contributor.authorpl
Klimek-Jankowska, Dorota
dc.date.accessioned
2020-12-21T12:57:37Z
dc.date.available
2020-12-21T12:57:37Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 124-127
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
103-127
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
15
dc.identifier.doipl
10.4467/23005920SPL.20.005.12977
dc.identifier.eissnpl
2300-5920
dc.identifier.issnpl
1732-8160
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259226
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
factual imperfective
dc.subject.enpl
imperfective aspect
dc.subject.enpl
Elaboration
dc.subject.enpl
Polish
dc.subject.enpl
microvariation
dc.subject.enpl
online questionnaire
dc.subject.plpl
konteksty faktualne
dc.subject.plpl
aspekt niedokonany
dc.subject.plpl
relacja retoryczna Elaboracji
dc.subject.plpl
język polski
dc.subject.plpl
zróżnicowanie językowe
dc.subject.plpl
ankieta internetowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Factual imperfective contexts in Polish
dc.title.journalpl
Studies in Polish Linguistics
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Dublin
9
Ashburn
2
Lomé
2
New York
2
Sofia
2
Wroclaw
2
Brussels
1
Des Moines
1
Downloads
klimek-jankowska_factual_imperfective_contexts_in_polish_2020.pdf
1