Spór o przerywanie ciąży

2011
working paper
review article
dc.abstract.plWiększość uczestników sporu o aborcję zgadza się, iż aborcja jest praktyką, która wymaga jakiegoś usprawiedliwienia. Co więcej, uczestnicy sporu są także jednomyślni co do tego, że w określonych okolicznościach, układających się w pewne typowe, powtarzalne sytuacje, usprawiedliwienie aborcji jest nie tylko potrzebne, ale i możliwe. Przedmiotem sporu jest zatem "jedynie" to, jakie są to okoliczności - w jakich więc sytuacjach przerywanie ciąży jest moralnie dopuszczalne (i powinno być również prawnie dozwolone). Jednak w pytaniu o "okoliczności" czy też "sytuacje", w których aborcja jest usprawiedliwiona lub możliwa do usprawiedliwienia, chodzi de facto o dwie różne kwestie. Jedną z okoliczności, które rozstrzygają o tym, czy aborcja jest w danym wypadku moralnie dopuszczalna, stanowi powód, z którego się ją przeprowadza. Inną taką okolicznością, współdecydującą o moralności usunięcia płodu, jest jego wiek czy też stadium rozwoju, w którym się znajduje. Etyczny problem aborcji można by zatem sformułować w pytaniu: Czy dokonywanie aborcji jest w ogóle moralnie dopuszczalne (i powinno być prawnie dozwolone), a jeśli tak, to w jakim stadium ciąży i z jakiego powodu? Niniejszy artykuł stanowi przeglądu problemów i argumentów związanych z aborcją w trzech rodzajach sytuacji: w przypadku ciąży zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety, w przypadku ciąży wynikłej z gwałtu (czy też ogólniej - ciąży niedobrowolnej) oraz w przypadku ciężkiego lub poważnego uszkodzenia płodu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Filozofiipl
dc.contributor.authorGalewicz, Włodzimierz - 127993 pl
dc.contributor.institutionInterdyscyplinarne Centrum Etyki UJpl
dc.date.accessioned2020-12-16T09:16:43Z
dc.date.available2020-12-16T09:16:43Z
dc.date.issued2011pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical1-37pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26106/ZAXV-MJ75pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258982
dc.languagepolpl
dc.referencesBeckwith F. J. (2006), Defending Abortion Philosophically: A Review of David Boonin’s A Defense of Abortion, “Journal of Medicine & Philosophy” 31(2), 177-203.pl
dc.referencesBenn S. I. (1983), Abortion, Infanticide, and Respect for Persons [w:] The Problem of Abortion, J. Feinberg (red.), Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 135-144.pl
dc.referencesBoggio A., Corbellini, Gilberto (2009), Regulating assisted reproduction in Italy: a 5-year assessment, “Human Fertility” 12(2), 81-88.pl
dc.referencesBoonin D. (2002), A Defense of Abortion, Cambridge University Press.pl
dc.referencesBuchanan A., Brock D. W., Daniels N., Wikler D. (2000), From chance to choice: Genetics and justice, chapter 6, New York: Cambridge University Press.pl
dc.referencesCallahan D. (2001), Human Embryo Research: Respecting What We Destroy?, “Hastings Center Report” 31(4).pl
dc.referencesCurzer H. (2004), The Ethics of Embryonic Stem Cell Research, “Journal of Medicine & Philosophy“ 29(5), 533-562.pl
dc.referencesDavis D. S. (1997), Genetic Dilemmas and the Child’s Right to an Open Future, “Hastings Center Report” 27(2), 7-15.pl
dc.referencesDworkin R. (1993), Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom.pl
dc.referencesFeinberg J. (1980), The Child’s Right to an Open Future [w:] Whose Child? Children’s Rights, Parental Authority, and State Power, W. Aiken, H. LaFollette (red.), Totowa, NJ: Littlefield, Adams & Co.pl
dc.referencesFeinberg J. (1986), Abortion [w:] Matters of Life and Death. New Introductory Essays in Moral Philosophy, wyd. 2, T. Regan (red.), New York: Random House, 256-293.pl
dc.referencesFoot Ph. (1967), The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, “Oxford Review” 5; [przed. w:] Foot Ph. (1978), Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Berkeley: University of California Press, 19-32.pl
dc.referencesFuscaldo G., Savulescu J. (2005), Spare embryos: 3000 reasons to rethink the significance of genetic relatedness, “Reproductive BioMedicine Online” 10(2), 164-168.pl
dc.referencesGibson S. (1998), Abortion [w:] Encyclopedia of Applied Ethics, vol 1, D. Callahan, P. Singer, R. Chadwick (red.), Academic Press.pl
dc.referencesGlover J. (1977), Causing Death and Saving Lives, Harmondsworth.pl
dc.referencesGreen R. M. (1997), Parental autonomy and the obligation not to harm one’s child genetically, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 25(1), 5.pl
dc.referencesGreen R. M. (2001), Determining Moral Status, “American Journal of Bioethics” 2(1), 20-30.pl
dc.referencesHall T. (2005), Abortion, the Right to Life, and Dependence, “Social Theory & Practice” 31(3), 405-429.pl
dc.referencesHare R. M. (1975), Abortion and the golden rule, “Philosophy and Public Affairs” 4(3), 201-222.pl
dc.referencesKass L. R. (1979), Making babies: revisited, “Public Interest” 54, 32-60; [przed. w:] Pence (1998), 93-117.pl
dc.referencesKongregacja Nauki Wiary (1987), Instrukcja Donum vitae.pl
dc.referencesKongregacja Nauki Wiary (2008), Instrukcja Dignitas personae.pl
dc.referencesKrimmel H. T. (1983), The case against surrogate parenting, “Hastings Center Report” 13(5), 35-39; [przed. w:] Pence (1998), 127-137.pl
dc.referencesLockwood M. (2005), The moral status of the human embryo: implications for IVF, “Reproductive BioMedicine Online” 10, sup. 1, 17-20.pl
dc.referencesMarquis D. (1989), Why Abortion is Immoral, “Journal of Philosophy” 86(4), 183-202; [przed. w:] Pence (1998), 183-200.pl
dc.referencesMurphy T. F. (2009), Ethics and the prohibition of donor gametes in fertility medicine, “Reproductive BioMedicine Online” 18, sup. 1, 60-67.pl
dc.referencesNelson L. J., Meyer M. J. (2005), Confronting deep moral disagreement: the President’s Council on Bioethics, moral status, and human embryos, “American Journal of Bioethics” 5(6), 33-42.pl
dc.referencesNoonan J. T., Jr. (1970), An Almost Absolute Value in History [w:] J. T. Noonan, Jr. (red.), The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives, Cambridge, MA: Harvard University Press, 51-59.pl
dc.referencesOzar D. T. (1985) The cause against thawing unused frozen embryos, “Hastings Center Report” 15(4), 7-12.pl
dc.referencesPapież Paweł VI (1968), Encyklika Humanae vitae, n. 12, “Acta Apostolicae Sedis” 60.pl
dc.referencesPence G. E. (red.)(1998), Classic Works In Medical Ethics: Core Philosophical Readings, Boston: McGraw-Hill.pl
dc.referencesPennings G. (2007), The ethics of using embryos in research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 92-97.pl
dc.referencesPresident’s Council on Bioethics (2002), Human Cloning and Human Dignity: An Ethical Inquiry, Washington, D.C.: U. S. Government Printing 175; “Issues In Law & Medicine” 18(2), chapter 6, The Ethics of Cloning-for-Biomedical-Research; http://www.bioethics.gov/reports/cloningreport/ index.htmlpl
dc.referencesPresident’s Council on Bioethics (2004), Reproduction and Responsibility: The Regulation of New Biotechnologies, Chapter 2: Assisted Reproduction; http://www.bioethics.gov/reports/reproductionandresponsibility/chapter2.htmlpl
dc.referencesRobertson J. A. (1983), Surrogate mothers: not so novel after all, “Hastings Center Report” 13(5), 28-35; [przed. w:] Pence (1998), 138-150.pl
dc.referencesSagan A., Singer P. (2007), The Moral Status of Stem Cells, “Metaphilosophy” 38(2/3), 264-284.pl
dc.referencesSavulescu J., Kahane G. (2009), The Moral Obligation To Create Children With The Best Chance Of The Best Life, “Bioethics” 23(5), 274-290.pl
dc.referencesScheffler S. (1982), The Rejection of Consequentialism, Revised Edition.pl
dc.referencesShaw D. M. (2008), Moral Qualms, Future Persons, and Embryo Research, “Bioethics” 22(4), 218-223.pl
dc.referencesSlowther A. (2008) Selection of embryos, “Clinical Ethics” 3(2), 60-62.pl
dc.referencesSteinbock B. (2006), The Morality of Killing Human Embryos, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 34(1), 26-34.pl
dc.referencesSteinbock B. (2007), The science, policy, and ethics of stem cell research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 130-136.pl
dc.referencesStrong C. (1997), The moral status of preembryos, embryos, fetuses, and infants, “Journal of Medicine and Philosophy” 22(5), 457.pl
dc.referencesTännsjö T. (2007), Who should bear the cost of IVF? In search of a just solution, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 149-157.pl
dc.referencesTauer C. (1997), Bringing embryos into existence for research purposes [w:] Contingent Future Persons, N. Fotion, J.C. Heller (red.), Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 171-189pl
dc.referencesThomson J. J. (1971), A defense of abortion, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 47-66.pl
dc.referencesTooley M. (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1); [przed. w:] Peter Singer (red.)(1986), Applied ethics, Oxford: Oxford University Press (Oxford readings in philosophy), 57-85.pl
dc.referencesTooley M. (2010), Abortion and Infanticide, [przerobiona wersja artykułu:] Michael Tooley (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1).pl
dc.referencesVehmas S. (2002), Is it Wrong to Deliberately Conceive or Give Birth to a Child with Mental Retardation?, “Journal of Medicine & Philosophy” 27(1), 47-63.pl
dc.referencesWarren M. A. (1973), On the Moral and Legal Status of Abortion, “The Monist” 57; [przed. w:] Feinberg J. (1983), The Problem of Abortion, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 102-116.pl
dc.referencesWasserstrom R. (1975), The Status of the Fetus, “Hastings Center Report” 5(3), 18-22.pl
dc.referencesWertheimer R. (1971), Understanding the Abortion Argument, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 67-95.pl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.pletyczne problemy aborcjipl
dc.subject.plmoralna dopuszczalność aborcjipl
dc.subject.plaborcja terapeutycznapl
dc.subject.plmoralny status ludzkiego zarodkapl
dc.subject.plprawo do rozporządzania ciałempl
dc.subject.plciąża niedobrowolnapl
dc.subject.plaborcja eugenicznapl
dc.subject.plaborcja selektywnapl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleSpór o przerywanie ciążypl
dc.title.alternativeThe dispute over abortionpl
dc.typeWorkingPaperpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Większość uczestników sporu o aborcję zgadza się, iż aborcja jest praktyką, która wymaga jakiegoś usprawiedliwienia. Co więcej, uczestnicy sporu są także jednomyślni co do tego, że w określonych okolicznościach, układających się w pewne typowe, powtarzalne sytuacje, usprawiedliwienie aborcji jest nie tylko potrzebne, ale i możliwe. Przedmiotem sporu jest zatem "jedynie" to, jakie są to okoliczności - w jakich więc sytuacjach przerywanie ciąży jest moralnie dopuszczalne (i powinno być również prawnie dozwolone). Jednak w pytaniu o "okoliczności" czy też "sytuacje", w których aborcja jest usprawiedliwiona lub możliwa do usprawiedliwienia, chodzi de facto o dwie różne kwestie. Jedną z okoliczności, które rozstrzygają o tym, czy aborcja jest w danym wypadku moralnie dopuszczalna, stanowi powód, z którego się ją przeprowadza. Inną taką okolicznością, współdecydującą o moralności usunięcia płodu, jest jego wiek czy też stadium rozwoju, w którym się znajduje. Etyczny problem aborcji można by zatem sformułować w pytaniu: Czy dokonywanie aborcji jest w ogóle moralnie dopuszczalne (i powinno być prawnie dozwolone), a jeśli tak, to w jakim stadium ciąży i z jakiego powodu? Niniejszy artykuł stanowi przeglądu problemów i argumentów związanych z aborcją w trzech rodzajach sytuacji: w przypadku ciąży zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety, w przypadku ciąży wynikłej z gwałtu (czy też ogólniej - ciąży niedobrowolnej) oraz w przypadku ciężkiego lub poważnego uszkodzenia płodu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii
dc.contributor.authorpl
Galewicz, Włodzimierz - 127993
dc.contributor.institutionpl
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
dc.date.accessioned
2020-12-16T09:16:43Z
dc.date.available
2020-12-16T09:16:43Z
dc.date.issuedpl
2011
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
1-37
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26106/ZAXV-MJ75
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258982
dc.languagepl
pol
dc.referencespl
Beckwith F. J. (2006), Defending Abortion Philosophically: A Review of David Boonin’s A Defense of Abortion, “Journal of Medicine & Philosophy” 31(2), 177-203.
dc.referencespl
Benn S. I. (1983), Abortion, Infanticide, and Respect for Persons [w:] The Problem of Abortion, J. Feinberg (red.), Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 135-144.
dc.referencespl
Boggio A., Corbellini, Gilberto (2009), Regulating assisted reproduction in Italy: a 5-year assessment, “Human Fertility” 12(2), 81-88.
dc.referencespl
Boonin D. (2002), A Defense of Abortion, Cambridge University Press.
dc.referencespl
Buchanan A., Brock D. W., Daniels N., Wikler D. (2000), From chance to choice: Genetics and justice, chapter 6, New York: Cambridge University Press.
dc.referencespl
Callahan D. (2001), Human Embryo Research: Respecting What We Destroy?, “Hastings Center Report” 31(4).
dc.referencespl
Curzer H. (2004), The Ethics of Embryonic Stem Cell Research, “Journal of Medicine & Philosophy“ 29(5), 533-562.
dc.referencespl
Davis D. S. (1997), Genetic Dilemmas and the Child’s Right to an Open Future, “Hastings Center Report” 27(2), 7-15.
dc.referencespl
Dworkin R. (1993), Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom.
dc.referencespl
Feinberg J. (1980), The Child’s Right to an Open Future [w:] Whose Child? Children’s Rights, Parental Authority, and State Power, W. Aiken, H. LaFollette (red.), Totowa, NJ: Littlefield, Adams & Co.
dc.referencespl
Feinberg J. (1986), Abortion [w:] Matters of Life and Death. New Introductory Essays in Moral Philosophy, wyd. 2, T. Regan (red.), New York: Random House, 256-293.
dc.referencespl
Foot Ph. (1967), The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, “Oxford Review” 5; [przed. w:] Foot Ph. (1978), Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Berkeley: University of California Press, 19-32.
dc.referencespl
Fuscaldo G., Savulescu J. (2005), Spare embryos: 3000 reasons to rethink the significance of genetic relatedness, “Reproductive BioMedicine Online” 10(2), 164-168.
dc.referencespl
Gibson S. (1998), Abortion [w:] Encyclopedia of Applied Ethics, vol 1, D. Callahan, P. Singer, R. Chadwick (red.), Academic Press.
dc.referencespl
Glover J. (1977), Causing Death and Saving Lives, Harmondsworth.
dc.referencespl
Green R. M. (1997), Parental autonomy and the obligation not to harm one’s child genetically, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 25(1), 5.
dc.referencespl
Green R. M. (2001), Determining Moral Status, “American Journal of Bioethics” 2(1), 20-30.
dc.referencespl
Hall T. (2005), Abortion, the Right to Life, and Dependence, “Social Theory & Practice” 31(3), 405-429.
dc.referencespl
Hare R. M. (1975), Abortion and the golden rule, “Philosophy and Public Affairs” 4(3), 201-222.
dc.referencespl
Kass L. R. (1979), Making babies: revisited, “Public Interest” 54, 32-60; [przed. w:] Pence (1998), 93-117.
dc.referencespl
Kongregacja Nauki Wiary (1987), Instrukcja Donum vitae.
dc.referencespl
Kongregacja Nauki Wiary (2008), Instrukcja Dignitas personae.
dc.referencespl
Krimmel H. T. (1983), The case against surrogate parenting, “Hastings Center Report” 13(5), 35-39; [przed. w:] Pence (1998), 127-137.
dc.referencespl
Lockwood M. (2005), The moral status of the human embryo: implications for IVF, “Reproductive BioMedicine Online” 10, sup. 1, 17-20.
dc.referencespl
Marquis D. (1989), Why Abortion is Immoral, “Journal of Philosophy” 86(4), 183-202; [przed. w:] Pence (1998), 183-200.
dc.referencespl
Murphy T. F. (2009), Ethics and the prohibition of donor gametes in fertility medicine, “Reproductive BioMedicine Online” 18, sup. 1, 60-67.
dc.referencespl
Nelson L. J., Meyer M. J. (2005), Confronting deep moral disagreement: the President’s Council on Bioethics, moral status, and human embryos, “American Journal of Bioethics” 5(6), 33-42.
dc.referencespl
Noonan J. T., Jr. (1970), An Almost Absolute Value in History [w:] J. T. Noonan, Jr. (red.), The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives, Cambridge, MA: Harvard University Press, 51-59.
dc.referencespl
Ozar D. T. (1985) The cause against thawing unused frozen embryos, “Hastings Center Report” 15(4), 7-12.
dc.referencespl
Papież Paweł VI (1968), Encyklika Humanae vitae, n. 12, “Acta Apostolicae Sedis” 60.
dc.referencespl
Pence G. E. (red.)(1998), Classic Works In Medical Ethics: Core Philosophical Readings, Boston: McGraw-Hill.
dc.referencespl
Pennings G. (2007), The ethics of using embryos in research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 92-97.
dc.referencespl
President’s Council on Bioethics (2002), Human Cloning and Human Dignity: An Ethical Inquiry, Washington, D.C.: U. S. Government Printing 175; “Issues In Law & Medicine” 18(2), chapter 6, The Ethics of Cloning-for-Biomedical-Research; http://www.bioethics.gov/reports/cloningreport/ index.html
dc.referencespl
President’s Council on Bioethics (2004), Reproduction and Responsibility: The Regulation of New Biotechnologies, Chapter 2: Assisted Reproduction; http://www.bioethics.gov/reports/reproductionandresponsibility/chapter2.html
dc.referencespl
Robertson J. A. (1983), Surrogate mothers: not so novel after all, “Hastings Center Report” 13(5), 28-35; [przed. w:] Pence (1998), 138-150.
dc.referencespl
Sagan A., Singer P. (2007), The Moral Status of Stem Cells, “Metaphilosophy” 38(2/3), 264-284.
dc.referencespl
Savulescu J., Kahane G. (2009), The Moral Obligation To Create Children With The Best Chance Of The Best Life, “Bioethics” 23(5), 274-290.
dc.referencespl
Scheffler S. (1982), The Rejection of Consequentialism, Revised Edition.
dc.referencespl
Shaw D. M. (2008), Moral Qualms, Future Persons, and Embryo Research, “Bioethics” 22(4), 218-223.
dc.referencespl
Slowther A. (2008) Selection of embryos, “Clinical Ethics” 3(2), 60-62.
dc.referencespl
Steinbock B. (2006), The Morality of Killing Human Embryos, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 34(1), 26-34.
dc.referencespl
Steinbock B. (2007), The science, policy, and ethics of stem cell research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 130-136.
dc.referencespl
Strong C. (1997), The moral status of preembryos, embryos, fetuses, and infants, “Journal of Medicine and Philosophy” 22(5), 457.
dc.referencespl
Tännsjö T. (2007), Who should bear the cost of IVF? In search of a just solution, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 149-157.
dc.referencespl
Tauer C. (1997), Bringing embryos into existence for research purposes [w:] Contingent Future Persons, N. Fotion, J.C. Heller (red.), Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 171-189
dc.referencespl
Thomson J. J. (1971), A defense of abortion, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 47-66.
dc.referencespl
Tooley M. (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1); [przed. w:] Peter Singer (red.)(1986), Applied ethics, Oxford: Oxford University Press (Oxford readings in philosophy), 57-85.
dc.referencespl
Tooley M. (2010), Abortion and Infanticide, [przerobiona wersja artykułu:] Michael Tooley (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1).
dc.referencespl
Vehmas S. (2002), Is it Wrong to Deliberately Conceive or Give Birth to a Child with Mental Retardation?, “Journal of Medicine & Philosophy” 27(1), 47-63.
dc.referencespl
Warren M. A. (1973), On the Moral and Legal Status of Abortion, “The Monist” 57; [przed. w:] Feinberg J. (1983), The Problem of Abortion, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 102-116.
dc.referencespl
Wasserstrom R. (1975), The Status of the Fetus, “Hastings Center Report” 5(3), 18-22.
dc.referencespl
Wertheimer R. (1971), Understanding the Abortion Argument, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 67-95.
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.plpl
etyczne problemy aborcji
dc.subject.plpl
moralna dopuszczalność aborcji
dc.subject.plpl
aborcja terapeutyczna
dc.subject.plpl
moralny status ludzkiego zarodka
dc.subject.plpl
prawo do rozporządzania ciałem
dc.subject.plpl
ciąża niedobrowolna
dc.subject.plpl
aborcja eugeniczna
dc.subject.plpl
aborcja selektywna
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Spór o przerywanie ciąży
dc.title.alternativepl
The dispute over abortion
dc.typepl
WorkingPaper
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
96
Views per month
Views per city
Düsseldorf
9
Warsaw
8
Poznan
7
Wroclaw
6
Krakow
5
Bydgoszcz
3
Gdynia
2
Katowice
2
Radom
2
Wadowice
2
Downloads
galewicz_spor_o_przerywanie_2011.pdf
129