Wykorzystanie potencjału social mediów do prowadzenia komunikacji marketingowej instytucji kultury na przykładzie wybranych teatrów w Polsce

master
dc.abstract.enNew media as a tool of promotion and marketing communication in businesses are nothing new these days.Currently, such tools are used not only by companies, but also public benefit institutions, foundations, state administration, and cultural institutions. More and more of them use social media as their main promotion tool. The purpose of the master's thesis is to research how social media affect the marketing communication of cultural institutions and to answer the question whether Polish theaters fully use the communication possibilities offered by social media. Another important aspect of the presence of theaters in social media is the ability to organize events with their help. During the research, the SARS COV-2 pandemic was announced in the world. The study describes the activities undertaken by theaters at that time and describes the changes that took place in the theater audience. The author of the master's thesis is looking for an answer to the question whether the pandemic has changed the habits and attitude of theater audiences so much that we can already talk about the existence of a "virtual audience". The research methods that were used were indirect observation, anthropological interview, questionnaire and semiotic analysis of texts.pl
dc.abstract.plNowe media jako narzędzia promocji i komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach to dzisiaj żadna nowość. Obecnie takie narzędzia wykorzystywane są nie tylko przez firmy, ale także instytucje pożytku publicznego, fundacje, organy administracji państwowej, a także instytucje kultury. Coraz więcej z nich wykorzystuje media społecznościowe jako główne narzędzie promocji. Celem pracy jest zbadanie jak media społecznościowe wpływają na komunikację marketingową instytucji kultury oraz odpowiedzenie na pytanie czy polskie teatry wykorzystują w pełni możliwości komunikacyjne jakie dają social media. Innym, niesłychanie ważnym aspektem obecności teatrów w mediach społecznościowych jest możliwość organizowania wydarzeń z ich pomocą. W trakcie przeprowadzania badań na świecie ogłoszono pandemię SARS COV-2. Poniższa praca opisuje również działania, jakie w tym czasie podejmowały polskie sceny oraz opisuje zmiany jakie zaszły w teatralnej publiczności. Wywód prowadzony w pracy szuka odpowiedzi na pytanie czy pandemia zmieniła na tyle przyzwyczajenia i nastawienie widzów teatralnych, że możemy już mówić o trwałym istnieniu grupy odbiorców oferty kulturalnej prezentowanej przez teary, którą nazywamy “wirtualną publicznością”. Metody badawcze, jakie zostały wykorzystane to obserwacja pośrednia, wywiad antropologiczny, ankieta oraz semiotyczna analiza tekstów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorSobolewska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-11-15T10:26:08Z
dc.date.available2020-11-15T10:26:08Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-131342-195163pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253826
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOMMUNICATION - MARKETING - SOCIAL MEDIA - THEATER - VIRTUAL AUDIENCEpl
dc.subject.plKOMUNIKACJA - MARKETING - SOCIAL MEDIA - TEATR - WIRTUALNA PUBLICZNOŚĆpl
dc.titleWykorzystanie potencjału social mediów do prowadzenia komunikacji marketingowej instytucji kultury na przykładzie wybranych teatrów w Polscepl
dc.title.alternativeUsing the potential of social media to conduct marketing communication of cultural institutions on the example of selected theaters in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
New media as a tool of promotion and marketing communication in businesses are nothing new these days.Currently, such tools are used not only by companies, but also public benefit institutions, foundations, state administration, and cultural institutions. More and more of them use social media as their main promotion tool. The purpose of the master's thesis is to research how social media affect the marketing communication of cultural institutions and to answer the question whether Polish theaters fully use the communication possibilities offered by social media. Another important aspect of the presence of theaters in social media is the ability to organize events with their help. During the research, the SARS COV-2 pandemic was announced in the world. The study describes the activities undertaken by theaters at that time and describes the changes that took place in the theater audience. The author of the master's thesis is looking for an answer to the question whether the pandemic has changed the habits and attitude of theater audiences so much that we can already talk about the existence of a "virtual audience". The research methods that were used were indirect observation, anthropological interview, questionnaire and semiotic analysis of texts.
dc.abstract.plpl
Nowe media jako narzędzia promocji i komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach to dzisiaj żadna nowość. Obecnie takie narzędzia wykorzystywane są nie tylko przez firmy, ale także instytucje pożytku publicznego, fundacje, organy administracji państwowej, a także instytucje kultury. Coraz więcej z nich wykorzystuje media społecznościowe jako główne narzędzie promocji. Celem pracy jest zbadanie jak media społecznościowe wpływają na komunikację marketingową instytucji kultury oraz odpowiedzenie na pytanie czy polskie teatry wykorzystują w pełni możliwości komunikacyjne jakie dają social media. Innym, niesłychanie ważnym aspektem obecności teatrów w mediach społecznościowych jest możliwość organizowania wydarzeń z ich pomocą. W trakcie przeprowadzania badań na świecie ogłoszono pandemię SARS COV-2. Poniższa praca opisuje również działania, jakie w tym czasie podejmowały polskie sceny oraz opisuje zmiany jakie zaszły w teatralnej publiczności. Wywód prowadzony w pracy szuka odpowiedzi na pytanie czy pandemia zmieniła na tyle przyzwyczajenia i nastawienie widzów teatralnych, że możemy już mówić o trwałym istnieniu grupy odbiorców oferty kulturalnej prezentowanej przez teary, którą nazywamy “wirtualną publicznością”. Metody badawcze, jakie zostały wykorzystane to obserwacja pośrednia, wywiad antropologiczny, ankieta oraz semiotyczna analiza tekstów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Sobolewska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-11-15T10:26:08Z
dc.date.available
2020-11-15T10:26:08Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-131342-195163
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253826
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COMMUNICATION - MARKETING - SOCIAL MEDIA - THEATER - VIRTUAL AUDIENCE
dc.subject.plpl
KOMUNIKACJA - MARKETING - SOCIAL MEDIA - TEATR - WIRTUALNA PUBLICZNOŚĆ
dc.titlepl
Wykorzystanie potencjału social mediów do prowadzenia komunikacji marketingowej instytucji kultury na przykładzie wybranych teatrów w Polsce
dc.title.alternativepl
Using the potential of social media to conduct marketing communication of cultural institutions on the example of selected theaters in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Chandler
4
Warsaw
4
Krynica-Zdroj
2
Lublin
2
Szczecin
2
Chorzów
1
Des Moines
1
Dublin
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available