Reaktywacja klubu siatkarskiego poprzez dobrą organizację i zarządzanie na przykładzie Aluron Virtu Warty Zawiercie

master
dc.abstract.enNowadays, in order to be a competitive company that is successful, one must place greatemphasis on proper management and organization of the company. This also applies to sportsclubs. The effectiveness of a given sports club manifests itself in its results, which dependslargely on the human factor, both on the management staff, trainer and players.An example of a sports club used by the author in the following work is Aluron Virtu WartaZawiercie. It was revived in 2011, which makes it young. However, this did not prevent himfrom advancing to the highest league level in the country and from qualifying for internationalcompetitions. The aim of the work is to present the idea of effective management and goodorganization, while the aim of the research was to check what is behind the success of theclub, whether it is appropriate management and organization, or whether it was determined byadditional factors.Due to the large amount of available data, both qualitative and statistical, it was decided tocarry out the research through content analysis. The conducted research has shown that goodorganization and management of the club are a very important element, but not the mostimportant one, because it consists of many other factors.pl
dc.abstract.plW dzisiejszych czasach, aby być konkurencyjną firmą, która odnosi sukcesy należy położyćduży nacisk na odpowiednie zarządzanie oraz organizację przedsiębiorstwa. Dotyczy to takżeklubów sportowych. Efektywność danego klubu sportowego objawia się jego wynikami, cozależy w dużej mierze od czynnika ludzkiego, zarówno od kadry zarządzającej, trenera jaki zawodników.Przykładem klubu sportowego, którym posłużył się autor w poniższej pracy jest Aluron VirtuWarta Zawiercie. Został reaktywowany w 2011 roku, co czyni go stosunkow młodym. Nieprzeszkodziło mu to jednak w awansie na najwyższy poziom rozgrywkowy w kraju orazzakwalifikować się do rozgrywek międzynarodowych. Celem pracy jest przedstawienie ideiefektywnego zarządzania oraz dobrej organizacji, natomiast celem badań było sprawdzenie costoi za sukcesami klubu, czy jest to odpowiednie zarządzanie i organizacja czy zadecydowałyo tym dodatkowe czynniki.Z uwagi na duży zasób dostępnych danych, zarówno jakościowych jak i statystycznych,zdecydowano się na przeprowadzenie badań analizą treści. Przeprowadzone badania ukazały,że dobra organizacja oraz zarządzanie klubem są bardzo ważnym elementem, jednak nienajważniejszym, ponieważ składa się na to wiele innych czynników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawartka, Marekpl
dc.contributor.authorBień, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-11-15T10:26:04Z
dc.date.available2020-11-15T10:26:04Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-131179-249792pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253825
dc.languagepolpl
dc.subject.enOrganization – Volleyball- Reactivation- Managementpl
dc.subject.plOrganizacja – Siatkówka- Reaktywacja- Zarządzaniepl
dc.titleReaktywacja klubu siatkarskiego poprzez dobrą organizację i zarządzanie na przykładzie Aluron Virtu Warty Zawierciepl
dc.title.alternativeReactivation of the volleyball club through good organization and management on the example of Aluron Virtu Warta Zawiercie.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available