Wiedza na temat rozgrzewki u osób uprawiających kolarstwo amatorskie

master
dc.abstract.enIntroduction. Regular warm-up before physical activity is recommended for every person, regardless of their level of advancement. Along with the increase in the number of hours spent on cycling, awareness and knowledge of properly performed warm-up should increase.Aim of the study. The primary aim of the research is to explore warm-up procedures among amateur cyclists.Material and methods. The material consists of answers of amateur cyclists (1029 men, average age 29.03 ± 11.349) associated in the group "Rowerowe porady" on the website www.facebook.com. The answers were collected thanks to a specially prepared author's survey.Results. Most respondents do not regularly warm up before riding a bike, but amateur cyclists who perform these procedures most often do stretching and aerobic exercises for 5-10 minutes. Subjects with higher education chose scientific articles as sources of knowledge significantly more often. Primary education is an important predictor of reaching for knowledge from cycling comrades. After activity, cyclists often perform stretching exercises in conjunction with relaxing muscle exercises. Men occasionally skipping the warm-up were significantly more likely to experience pain related to cycling. However, regular performance of preparatory exercises before activity or their complete omission did not significantly affect the occurrence of pain among amateur cyclists.Conclusions. Amateur cyclists should continue to develop their knowledge of the positive consequences of properly warming up. A higher level of awareness of the population will allow to avoid basic mistakes in the pre-training methodology, which may translate into greater effectiveness of the training perform and will reduce the risk of injury.pl
dc.abstract.plWstęp. Systematyczne wykonywanie rozgrzewki przed aktywnością fizyczną jest zalecane dla każdej osoby, bez względu na stopień zaawansowania. Razem z wzrostem ilości godzin poświęcanych na jazdę na rowerze powinna wzrastać świadomość i wiedza na temat prawidłowo przeprowadzanej rozgrzewki.Cel pracy. Celem badań była eksploracja procedur rozgrzewkowych wśród amatorskich kolarzy.Materiał i metody. Materiał stanowią odpowiedzi kolarzy amatorów (1029 mężczyzn, średnia wieku 29,03 ± 11,349) zrzeszonych w grupie „Rowerowe porady” w serwisie www.facebook.com. Odpowiedzi zostały zebrane dzięki specjalnie przygotowanej do tego celu autorskiej ankiecie.Wyniki. Większość ankietowanych nie przeprowadza regularnej rozgrzewki przed jadą na rowerze, jednak amatorscy kolarze wykonujący te procedury najczęściej uskuteczniają ćwiczenia rozciągające i aerobowe przez okres 5-10 minut. Badani z wyższym poziomem edukacji wybierali istotnie częściej artykuły naukowe jako źródła wiedzy. Wykształcenie podstawowe było istotnym predykatorem do sięgania po wiedzę od znajomych kolarzy. Cykliści po aktywności istotnie często wykonywali ćwiczenia rozciągające w połączeniu z rozluźnianiem mięśni. Mężczyźni sporadycznie pomijający rozgrzewkę istotnie częściej odczuwali dolegliwości bólowe związane z jazdą na rowerze. Regularne wykonywanie ćwiczeń przygotowujących przed aktywnością lub ich całkowite pomijanie nie wpływały jednak istotnie na występowanie dolegliwości bólowych wśród amatorskich kolarzy.Wnioski. Amatorscy kolarze powinni w dalszym ciągu rozwijać swoją wiedzę na temat pozytywnych konsekwencji prawidłowego wykonywania rozgrzewki. Większy poziom świadomości populacji pozwoli na unikanie podstawowych błędów w metodyce przedtreningowej, co może przełożyć się na większą efektywność wykonywanego treningu oraz pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia kontuzji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.authorKmiecik, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.reviewerGaździk, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:25:27Z
dc.date.available2020-11-01T23:25:27Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-143314-196096pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252209
dc.languagepolpl
dc.subject.enwarm-up, cycling, malepl
dc.subject.plrozgrzewka, kolarstwo, mężczyźnipl
dc.titleWiedza na temat rozgrzewki u osób uprawiających kolarstwo amatorskiepl
dc.title.alternativeKnowledge of warm-up in amateur cyclistspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Regular warm-up before physical activity is recommended for every person, regardless of their level of advancement. Along with the increase in the number of hours spent on cycling, awareness and knowledge of properly performed warm-up should increase.Aim of the study. The primary aim of the research is to explore warm-up procedures among amateur cyclists.Material and methods. The material consists of answers of amateur cyclists (1029 men, average age 29.03 ± 11.349) associated in the group "Rowerowe porady" on the website www.facebook.com. The answers were collected thanks to a specially prepared author's survey.Results. Most respondents do not regularly warm up before riding a bike, but amateur cyclists who perform these procedures most often do stretching and aerobic exercises for 5-10 minutes. Subjects with higher education chose scientific articles as sources of knowledge significantly more often. Primary education is an important predictor of reaching for knowledge from cycling comrades. After activity, cyclists often perform stretching exercises in conjunction with relaxing muscle exercises. Men occasionally skipping the warm-up were significantly more likely to experience pain related to cycling. However, regular performance of preparatory exercises before activity or their complete omission did not significantly affect the occurrence of pain among amateur cyclists.Conclusions. Amateur cyclists should continue to develop their knowledge of the positive consequences of properly warming up. A higher level of awareness of the population will allow to avoid basic mistakes in the pre-training methodology, which may translate into greater effectiveness of the training perform and will reduce the risk of injury.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Systematyczne wykonywanie rozgrzewki przed aktywnością fizyczną jest zalecane dla każdej osoby, bez względu na stopień zaawansowania. Razem z wzrostem ilości godzin poświęcanych na jazdę na rowerze powinna wzrastać świadomość i wiedza na temat prawidłowo przeprowadzanej rozgrzewki.Cel pracy. Celem badań była eksploracja procedur rozgrzewkowych wśród amatorskich kolarzy.Materiał i metody. Materiał stanowią odpowiedzi kolarzy amatorów (1029 mężczyzn, średnia wieku 29,03 ± 11,349) zrzeszonych w grupie „Rowerowe porady” w serwisie www.facebook.com. Odpowiedzi zostały zebrane dzięki specjalnie przygotowanej do tego celu autorskiej ankiecie.Wyniki. Większość ankietowanych nie przeprowadza regularnej rozgrzewki przed jadą na rowerze, jednak amatorscy kolarze wykonujący te procedury najczęściej uskuteczniają ćwiczenia rozciągające i aerobowe przez okres 5-10 minut. Badani z wyższym poziomem edukacji wybierali istotnie częściej artykuły naukowe jako źródła wiedzy. Wykształcenie podstawowe było istotnym predykatorem do sięgania po wiedzę od znajomych kolarzy. Cykliści po aktywności istotnie często wykonywali ćwiczenia rozciągające w połączeniu z rozluźnianiem mięśni. Mężczyźni sporadycznie pomijający rozgrzewkę istotnie częściej odczuwali dolegliwości bólowe związane z jazdą na rowerze. Regularne wykonywanie ćwiczeń przygotowujących przed aktywnością lub ich całkowite pomijanie nie wpływały jednak istotnie na występowanie dolegliwości bólowych wśród amatorskich kolarzy.Wnioski. Amatorscy kolarze powinni w dalszym ciągu rozwijać swoją wiedzę na temat pozytywnych konsekwencji prawidłowego wykonywania rozgrzewki. Większy poziom świadomości populacji pozwoli na unikanie podstawowych błędów w metodyce przedtreningowej, co może przełożyć się na większą efektywność wykonywanego treningu oraz pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia kontuzji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.authorpl
Kmiecik, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.reviewerpl
Gaździk, Tadeusz
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:25:27Z
dc.date.available
2020-11-01T23:25:27Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-143314-196096
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252209
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
warm-up, cycling, male
dc.subject.plpl
rozgrzewka, kolarstwo, mężczyźni
dc.titlepl
Wiedza na temat rozgrzewki u osób uprawiających kolarstwo amatorskie
dc.title.alternativepl
Knowledge of warm-up in amateur cyclists
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
110
Views per month
Views per city
Krakow
11
Warsaw
10
Ustrzyki Dolne
7
Katowice
5
Wroclaw
5
Makow Podhalanski
4
Gdansk
3
Poznan
3
Przedecz
3
Czarna Białostocka
2

No access

No Thumbnail Available